Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1480 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 480 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 193 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 153 zł
Zaliczka na podatek 71 zł
Całość - kwota brutto 1 975 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Luty 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Marzec 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Kwiecień 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Maj 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Czerwiec 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Lipiec 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Sierpień 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Wrzesień 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Październik 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Listopad 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Grudzień 1 975,00 192,76 29,63 48,39 153,38 1 454,00 71,00 1 479,84
Rocznie 23 700,00 2 313,12 355,56 580,68 1 840,56 17 448,00 852,00 17 758,08
Wynagrodzenie pracownika 1 975 zł
Ubezpieczenie emerytalne 193 zł
Ubezpieczenie rentowe 128 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 379 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Luty 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Marzec 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Kwiecień 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Maj 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Czerwiec 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Lipiec 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Sierpień 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Wrzesień 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Październik 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Listopad 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Grudzień 1 975,00 192,76 128,38 32,98 50,37 2 379,49 zł
Rocznie 23 700,00 2 313,12 1 540,56 395,76 604,44 28 553,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 975 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 379 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1480 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 156 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Całość - kwota brutto 1 959 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Luty 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Marzec 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Kwiecień 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Maj 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Czerwiec 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Lipiec 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Sierpień 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Wrzesień 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Październik 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Listopad 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Grudzień 1 959,00 191,20 29,39 0,00 156,46 1 391,00 102,00 1 479,95
Rocznie 23 508,00 2 294,40 352,68 0,00 1 877,52 16 692,00 1 224,00 17 759,40
Wynagrodzenie pracownika 1 959 zł
Ubezpieczenie emerytalne 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 328 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Luty 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Marzec 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Kwiecień 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Maj 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Czerwiec 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Lipiec 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Sierpień 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Wrzesień 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Październik 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Listopad 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Grudzień 1 959,00 191,20 127,34 0,00 49,96 2 327,50 zł
Rocznie 23 508,00 2 294,40 1 528,08 0,00 599,52 27 930,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 959 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 328 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1480 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Całość - kwota brutto 1 713 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Luty 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Marzec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Kwiecień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Maj 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Czerwiec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Lipiec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Sierpień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Wrzesień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Październik 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Listopad 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Grudzień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Rocznie 20 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 440,00 2 796,00 17 760,00
Wynagrodzenie pracownika 1 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 713 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Luty 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Marzec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Kwiecień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Maj 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Czerwiec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Lipiec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Sierpień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Wrzesień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Październik 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Listopad 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Grudzień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Rocznie 20 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 713 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 713 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1480 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 862 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 862,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 480,19
Luty 1 862,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 480,19
Marzec 1 862,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 480,19
Kwiecień 1 862,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 480,19
Maj 1 862,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 480,19
Czerwiec 1 862,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 480,19
Lipiec 1 862,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 234,99
Sierpień 1 862,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 234,99
Wrzesień 1 862,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 234,99
Październik 1 862,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 234,99
Listopad 1 862,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 234,99
Grudzień 1 862,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 234,99
Rocznie 22 344,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 16 291,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 862 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 480 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ