Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1480 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 480 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 153 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 972 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Luty 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Marzec 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Kwiecień 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Maj 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Czerwiec 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Lipiec 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Sierpień 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Wrzesień 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Październik 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Listopad 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Grudzień 1 972,00 192,47 29,58 48,31 153,15 1 452,00 0,00 1 548,49
Rocznie 23 664,00 2 309,64 354,96 579,72 0,00 17 424,00 0,00 18 581,88
Wynagrodzenie pracownika 1 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 128 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 376 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Luty 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Marzec 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Kwiecień 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Maj 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Czerwiec 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Lipiec 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Sierpień 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Wrzesień 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Październik 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Listopad 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Grudzień 1 972,00 192,47 128,18 32,93 50,28 2 375,86 zł
Rocznie 23 664,00 2 309,64 1 538,16 395,16 603,36 28 510,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 972 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 548 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 548 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 376 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1480 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 418 zł
Ubezpieczenie emerytalne 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 157 zł
Zaliczka na podatek 167 zł
Całość - kwota brutto 1 963 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Luty 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Marzec 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Kwiecień 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Maj 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Czerwiec 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Lipiec 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Sierpień 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Wrzesień 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Październik 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Listopad 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Grudzień 1 963,00 191,59 29,45 0,00 156,78 1 394,00 167,00 1 417,90
Rocznie 23 556,00 2 299,08 353,40 0,00 1 881,36 16 728,00 132,00 17 014,80
Wynagrodzenie pracownika 1 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 192 zł
Ubezpieczenie rentowe 128 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 332 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Luty 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Marzec 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Kwiecień 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Maj 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Czerwiec 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Lipiec 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Sierpień 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Wrzesień 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Październik 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Listopad 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Grudzień 1 963,00 191,59 127,60 0,00 50,05 2 332,24 zł
Rocznie 23 556,00 2 299,08 1 531,20 0,00 600,60 27 986,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 963 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 418 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 418 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 332 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1480 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Całość - kwota brutto 1 713 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Luty 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Marzec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Kwiecień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Maj 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Czerwiec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Lipiec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Sierpień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Wrzesień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Październik 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Listopad 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Grudzień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 233,00 1 480,00
Rocznie 20 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 440,00 2 796,00 17 760,00
Wynagrodzenie pracownika 1 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 713 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Luty 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Marzec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Kwiecień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Maj 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Czerwiec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Lipiec 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Sierpień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Wrzesień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Październik 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Listopad 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Grudzień 1 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 713,00 zł
Rocznie 20 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 713 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 713 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1480 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 484 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 484,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 213,10
Luty 1 484,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 213,10
Marzec 1 484,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 213,10
Kwiecień 1 484,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 213,10
Maj 1 484,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 213,10
Czerwiec 1 484,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 213,10
Lipiec 1 484,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 949,51
Sierpień 1 484,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 949,51
Wrzesień 1 484,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 949,51
Październik 1 484,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 949,51
Listopad 1 484,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 949,51
Grudzień 1 484,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 949,51
Rocznie 17 808,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 12 975,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 484 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 213 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.