Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1440 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 440 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 652 zł
Ubezpieczenie emerytalne 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 915 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Luty 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Marzec 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Kwiecień 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Maj 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Czerwiec 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Lipiec 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Sierpień 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Wrzesień 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Październik 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Listopad 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Grudzień 1 915,00 186,90 28,73 46,92 0,00 1 402,00 0,00 1 652,45
Rocznie 22 980,00 2 242,80 344,76 563,04 0,00 16 824,00 0,00 19 829,40
Wynagrodzenie pracownika 1 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 32 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 307 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Luty 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Marzec 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Kwiecień 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Maj 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Czerwiec 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Lipiec 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Sierpień 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Wrzesień 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Październik 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Listopad 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Grudzień 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Rocznie 22 980,00 2 242,80 1 493,76 383,76 586,08 27 686,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 915 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 652 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 652 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 307 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1440 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 186 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 152 zł
Zaliczka na podatek 99 zł
Całość - kwota brutto 1 906 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Luty 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Marzec 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Kwiecień 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Maj 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Czerwiec 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Lipiec 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Sierpień 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Wrzesień 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Październik 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Listopad 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Grudzień 1 906,00 186,03 28,59 0,00 152,22 1 353,00 99,00 1 440,16
Rocznie 22 872,00 2 232,36 343,08 0,00 1 826,64 16 236,00 1 188,00 17 281,92
Wynagrodzenie pracownika 1 906 zł
Ubezpieczenie emerytalne 186 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Luty 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Marzec 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Kwiecień 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Maj 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Czerwiec 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Lipiec 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Sierpień 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Wrzesień 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Październik 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Listopad 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Grudzień 1 906,00 186,03 123,89 0,00 48,61 2 264,53 zł
Rocznie 22 872,00 2 232,36 1 486,68 0,00 583,32 27 174,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 906 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1440 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 227 zł
Całość - kwota brutto 1 667 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Luty 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Marzec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Kwiecień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Maj 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Czerwiec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Lipiec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Sierpień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Wrzesień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Październik 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Listopad 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Grudzień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Rocznie 20 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 008,00 2 724,00 17 280,00
Wynagrodzenie pracownika 1 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Luty 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Marzec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Kwiecień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Maj 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Czerwiec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Lipiec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Sierpień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Wrzesień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Październik 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Listopad 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Grudzień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Rocznie 20 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1440 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 440 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00
Luty 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00
Marzec 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00
Kwiecień 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00
Maj 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00
Czerwiec 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440,00
Lipiec 1 440,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 176,41
Sierpień 1 440,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 176,41
Wrzesień 1 440,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 176,41
Październik 1 440,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 176,41
Listopad 1 440,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 176,41
Grudzień 1 440,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 176,41
Rocznie 17 280,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 698,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 440 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ