Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1440 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 440 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 504 zł
Ubezpieczenie emerytalne 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 149 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 915 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Luty 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Marzec 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Kwiecień 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Maj 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Czerwiec 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Lipiec 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Sierpień 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Wrzesień 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Październik 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Listopad 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Grudzień 1 915,00 186,90 28,73 46,92 148,72 1 402,00 0,00 1 503,73
Rocznie 22 980,00 2 242,80 344,76 563,04 0,00 16 824,00 0,00 18 044,76
Wynagrodzenie pracownika 1 915 zł
Ubezpieczenie emerytalne 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 32 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 307 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Luty 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Marzec 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Kwiecień 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Maj 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Czerwiec 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Lipiec 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Sierpień 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Wrzesień 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Październik 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Listopad 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Grudzień 1 915,00 186,90 124,48 31,98 48,84 2 307,20 zł
Rocznie 22 980,00 2 242,80 1 493,76 383,76 586,08 27 686,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 915 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 504 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 504 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 307 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1440 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 186 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 153 zł
Zaliczka na podatek 163 zł
Całość - kwota brutto 1 910 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Luty 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Marzec 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Kwiecień 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Maj 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Czerwiec 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Lipiec 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Sierpień 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Wrzesień 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Październik 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Listopad 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Grudzień 1 910,00 186,42 28,65 0,00 152,54 1 356,00 163,00 1 379,67
Rocznie 22 920,00 2 237,04 343,80 0,00 1 830,48 16 272,00 120,00 16 556,04
Wynagrodzenie pracownika 1 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 186 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 269 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Luty 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Marzec 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Kwiecień 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Maj 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Czerwiec 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Lipiec 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Sierpień 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Wrzesień 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Październik 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Listopad 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Grudzień 1 910,00 186,42 124,15 0,00 48,71 2 269,28 zł
Rocznie 22 920,00 2 237,04 1 489,80 0,00 584,52 27 231,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 910 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 269 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1440 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 227 zł
Całość - kwota brutto 1 667 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Luty 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Marzec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Kwiecień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Maj 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Czerwiec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Lipiec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Sierpień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Wrzesień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Październik 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Listopad 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Grudzień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 334,00 227,00 1 440,00
Rocznie 20 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 008,00 2 724,00 17 280,00
Wynagrodzenie pracownika 1 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Luty 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Marzec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Kwiecień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Maj 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Czerwiec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Lipiec 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Sierpień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Wrzesień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Październik 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Listopad 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Grudzień 1 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667,00 zł
Rocznie 20 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 667 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1440 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 444 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 173,10
Luty 1 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 173,10
Marzec 1 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 173,10
Kwiecień 1 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 173,10
Maj 1 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 173,10
Czerwiec 1 444,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 173,10
Lipiec 1 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 909,51
Sierpień 1 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 909,51
Wrzesień 1 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 909,51
Październik 1 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 909,51
Listopad 1 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 909,51
Grudzień 1 444,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 909,51
Rocznie 17 328,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 12 495,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 444 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 173 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.