Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1520 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 520 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 50 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 158 zł
Zaliczka na podatek 76 zł
Całość - kwota brutto 2 032 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Luty 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Marzec 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Kwiecień 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Maj 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Czerwiec 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Lipiec 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Sierpień 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Wrzesień 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Październik 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Listopad 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Grudzień 2 032,00 198,32 30,48 49,78 157,81 1 503,00 76,00 1 519,61
Rocznie 24 384,00 2 379,84 365,76 597,36 1 893,72 18 036,00 912,00 18 235,32
Wynagrodzenie pracownika 2 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 198 zł
Ubezpieczenie rentowe 132 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 34 zł
Fundusz Pracy (FP) 50 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 448 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Luty 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Marzec 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Kwiecień 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Maj 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Czerwiec 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Lipiec 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Sierpień 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Wrzesień 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Październik 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Listopad 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Grudzień 2 032,00 198,32 132,08 33,93 51,81 2 448,14 zł
Rocznie 24 384,00 2 379,84 1 584,96 407,16 621,72 29 377,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 032 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 448 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1520 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 161 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Całość - kwota brutto 2 011 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Luty 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Marzec 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Kwiecień 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Maj 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Czerwiec 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Lipiec 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Sierpień 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Wrzesień 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Październik 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Listopad 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Grudzień 2 011,00 196,27 30,17 0,00 160,61 1 428,00 104,00 1 519,95
Rocznie 24 132,00 2 355,24 362,04 0,00 1 927,32 17 136,00 1 248,00 18 239,40
Wynagrodzenie pracownika 2 011 zł
Ubezpieczenie emerytalne 196 zł
Ubezpieczenie rentowe 131 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 389 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Luty 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Marzec 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Kwiecień 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Maj 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Czerwiec 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Lipiec 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Sierpień 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Wrzesień 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Październik 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Listopad 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Grudzień 2 011,00 196,27 130,72 0,00 51,28 2 389,27 zł
Rocznie 24 132,00 2 355,24 1 568,64 0,00 615,36 28 671,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 011 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 389 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1520 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 239 zł
Całość - kwota brutto 1 759 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Luty 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Marzec 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Kwiecień 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Maj 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Czerwiec 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Lipiec 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Sierpień 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Wrzesień 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Październik 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Listopad 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Grudzień 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 407,00 239,00 1 520,00
Rocznie 21 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 884,00 2 868,00 18 240,00
Wynagrodzenie pracownika 1 759 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Luty 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Marzec 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Kwiecień 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Maj 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Czerwiec 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Lipiec 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Sierpień 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Wrzesień 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Październik 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Listopad 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Grudzień 1 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 759,00 zł
Rocznie 21 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1520 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 882 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 882,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 519,66
Luty 1 882,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 519,66
Marzec 1 882,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 519,66
Kwiecień 1 882,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 519,66
Maj 1 882,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 519,66
Czerwiec 1 882,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 519,66
Lipiec 1 882,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 291,97
Sierpień 1 882,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 291,97
Wrzesień 1 882,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 291,97
Październik 1 882,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 291,97
Listopad 1 882,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 291,97
Grudzień 1 882,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 291,97
Rocznie 22 584,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 0,00 0,00 16 869,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 882 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 520 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ