Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1510 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 510 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 197 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 157 zł
Zaliczka na podatek 75 zł
Całość - kwota brutto 2 018 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Luty 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Marzec 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Kwiecień 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Maj 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Czerwiec 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Lipiec 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Sierpień 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Wrzesień 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Październik 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Listopad 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Grudzień 2 018,00 196,96 30,27 49,44 156,72 1 491,00 75,00 1 509,61
Rocznie 24 216,00 2 363,52 363,24 593,28 1 880,64 17 892,00 900,00 18 115,32
Wynagrodzenie pracownika 2 018 zł
Ubezpieczenie emerytalne 197 zł
Ubezpieczenie rentowe 131 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 34 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 431 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Luty 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Marzec 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Kwiecień 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Maj 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Czerwiec 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Lipiec 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Sierpień 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Wrzesień 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Październik 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Listopad 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Grudzień 2 018,00 196,96 131,17 33,70 51,46 2 431,29 zł
Rocznie 24 216,00 2 363,52 1 574,04 404,40 617,52 29 175,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 018 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 431 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1510 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 160 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Całość - kwota brutto 1 999 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Luty 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Marzec 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Kwiecień 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Maj 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Czerwiec 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Lipiec 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Sierpień 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Wrzesień 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Październik 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Listopad 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Grudzień 1 999,00 195,10 29,99 0,00 159,65 1 419,00 104,00 1 510,26
Rocznie 23 988,00 2 341,20 359,88 0,00 1 915,80 17 028,00 1 248,00 18 123,12
Wynagrodzenie pracownika 1 999 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 130 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 375 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Luty 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Marzec 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Kwiecień 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Maj 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Czerwiec 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Lipiec 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Sierpień 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Wrzesień 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Październik 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Listopad 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Grudzień 1 999,00 195,10 129,94 0,00 50,98 2 375,02 zł
Rocznie 23 988,00 2 341,20 1 559,28 0,00 611,76 28 500,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 999 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 375 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1510 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 238 zł
Całość - kwota brutto 1 748 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Luty 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Marzec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Kwiecień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Maj 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Czerwiec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Lipiec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Sierpień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Wrzesień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Październik 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Listopad 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Grudzień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Rocznie 20 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 776,00 2 856,00 18 120,00
Wynagrodzenie pracownika 1 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 748 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Luty 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Marzec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Kwiecień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Maj 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Czerwiec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Lipiec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Sierpień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Wrzesień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Październik 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Listopad 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Grudzień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Rocznie 20 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 976,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 748 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 748 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1510 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 892 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 892,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 510,19
Luty 1 892,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 510,19
Marzec 1 892,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 510,19
Kwiecień 1 892,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 510,19
Maj 1 892,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 510,19
Czerwiec 1 892,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 510,19
Lipiec 1 892,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 264,99
Sierpień 1 892,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 264,99
Wrzesień 1 892,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 264,99
Październik 1 892,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 264,99
Listopad 1 892,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 264,99
Grudzień 1 892,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 264,99
Rocznie 22 704,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 16 651,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 892 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 510 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ