Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1510 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 510 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 581 zł
Ubezpieczenie emerytalne 197 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 156 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 014 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Luty 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Marzec 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Kwiecień 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Maj 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Czerwiec 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Lipiec 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Sierpień 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Wrzesień 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Październik 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Listopad 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Grudzień 2 014,00 196,57 30,21 49,34 156,41 1 488,00 0,00 1 581,47
Rocznie 24 168,00 2 358,84 362,52 592,08 0,00 17 856,00 0,00 18 977,64
Wynagrodzenie pracownika 2 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 197 zł
Ubezpieczenie rentowe 131 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 34 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 426 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Luty 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Marzec 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Kwiecień 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Maj 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Czerwiec 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Lipiec 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Sierpień 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Wrzesień 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Październik 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Listopad 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Grudzień 2 014,00 196,57 130,91 33,63 51,35 2 426,46 zł
Rocznie 24 168,00 2 358,84 1 570,92 403,56 616,20 29 117,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 014 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 581 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 581 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 426 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1510 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 446 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 160 zł
Zaliczka na podatek 171 zł
Całość - kwota brutto 2 002 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Luty 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Marzec 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Kwiecień 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Maj 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Czerwiec 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Lipiec 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Sierpień 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Wrzesień 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Październik 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Listopad 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Grudzień 2 002,00 195,40 30,03 0,00 159,89 1 421,00 171,00 1 446,16
Rocznie 24 024,00 2 344,80 360,36 0,00 1 918,68 17 052,00 132,00 17 353,92
Wynagrodzenie pracownika 2 002 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 130 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 379 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Luty 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Marzec 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Kwiecień 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Maj 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Czerwiec 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Lipiec 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Sierpień 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Wrzesień 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Październik 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Listopad 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Grudzień 2 002,00 195,40 130,13 0,00 51,05 2 378,58 zł
Rocznie 24 024,00 2 344,80 1 561,56 0,00 612,60 28 542,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 002 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 446 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 446 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 379 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1510 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 238 zł
Całość - kwota brutto 1 748 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Luty 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Marzec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Kwiecień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Maj 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Czerwiec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Lipiec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Sierpień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Wrzesień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Październik 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Listopad 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Grudzień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,00 238,00 1 510,00
Rocznie 20 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 776,00 2 856,00 18 120,00
Wynagrodzenie pracownika 1 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 748 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Luty 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Marzec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Kwiecień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Maj 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Czerwiec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Lipiec 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Sierpień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Wrzesień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Październik 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Listopad 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Grudzień 1 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748,00 zł
Rocznie 20 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 976,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 748 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 748 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1510 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 243 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 514 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 243,10
Luty 1 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 243,10
Marzec 1 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 243,10
Kwiecień 1 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 243,10
Maj 1 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 243,10
Czerwiec 1 514,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 243,10
Lipiec 1 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 979,51
Sierpień 1 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 979,51
Wrzesień 1 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 979,51
Październik 1 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 979,51
Listopad 1 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 979,51
Grudzień 1 514,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 979,51
Rocznie 18 168,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 13 335,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 514 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 243 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.