Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1470 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 470 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 538 zł
Ubezpieczenie emerytalne 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 152 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 958 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Luty 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Marzec 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Kwiecień 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Maj 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Czerwiec 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Lipiec 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Sierpień 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Wrzesień 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Październik 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Listopad 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Grudzień 1 958,00 191,10 29,37 47,97 152,06 1 440,00 0,00 1 537,50
Rocznie 23 496,00 2 293,20 352,44 575,64 0,00 17 280,00 0,00 18 450,00
Wynagrodzenie pracownika 1 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 359 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Luty 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Marzec 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Kwiecień 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Maj 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Czerwiec 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Lipiec 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Sierpień 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Wrzesień 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Październik 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Listopad 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Grudzień 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Rocznie 23 496,00 2 293,20 1 527,24 392,40 599,16 28 308,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 958 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 538 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 538 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 359 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1470 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 408 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 156 zł
Zaliczka na podatek 166 zł
Całość - kwota brutto 1 949 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Luty 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Marzec 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Kwiecień 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Maj 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Czerwiec 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Lipiec 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Sierpień 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Wrzesień 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Październik 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Listopad 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Grudzień 1 949,00 190,22 29,24 0,00 155,66 1 384,00 166,00 1 407,80
Rocznie 23 388,00 2 282,64 350,88 0,00 1 867,92 16 608,00 120,00 16 893,60
Wynagrodzenie pracownika 1 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 316 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Luty 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Marzec 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Kwiecień 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Maj 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Czerwiec 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Lipiec 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Sierpień 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Wrzesień 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Październik 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Listopad 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Grudzień 1 949,00 190,22 126,69 0,00 49,70 2 315,61 zł
Rocznie 23 388,00 2 282,64 1 520,28 0,00 596,40 27 787,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 949 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 408 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 408 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 316 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1470 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Całość - kwota brutto 1 701 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Luty 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Marzec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Kwiecień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Maj 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Czerwiec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Lipiec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Sierpień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Wrzesień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Październik 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Listopad 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Grudzień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Rocznie 20 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 332,00 2 772,00 17 640,00
Wynagrodzenie pracownika 1 701 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 701 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Luty 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Marzec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Kwiecień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Maj 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Czerwiec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Lipiec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Sierpień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Wrzesień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Październik 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Listopad 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Grudzień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Rocznie 20 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 412,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 701 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 701 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1470 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 474 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 203,10
Luty 1 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 203,10
Marzec 1 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 203,10
Kwiecień 1 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 203,10
Maj 1 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 203,10
Czerwiec 1 474,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 203,10
Lipiec 1 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 939,51
Sierpień 1 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 939,51
Wrzesień 1 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 939,51
Październik 1 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 939,51
Listopad 1 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 939,51
Grudzień 1 474,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 939,51
Rocznie 17 688,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 12 855,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 474 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 203 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.