Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1470 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 470 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 958 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Luty 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Marzec 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Kwiecień 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Maj 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Czerwiec 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Lipiec 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Sierpień 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Wrzesień 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Październik 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Listopad 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Grudzień 1 958,00 191,10 29,37 47,97 0,00 1 440,00 0,00 1 689,56
Rocznie 23 496,00 2 293,20 352,44 575,64 0,00 17 280,00 0,00 20 274,72
Wynagrodzenie pracownika 1 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 191 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 359 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Luty 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Marzec 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Kwiecień 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Maj 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Czerwiec 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Lipiec 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Sierpień 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Wrzesień 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Październik 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Listopad 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Grudzień 1 958,00 191,10 127,27 32,70 49,93 2 359,00 zł
Rocznie 23 496,00 2 293,20 1 527,24 392,40 599,16 28 308,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 958 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 359 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1470 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 155 zł
Zaliczka na podatek 101 zł
Całość - kwota brutto 1 945 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Luty 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Marzec 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Kwiecień 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Maj 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Czerwiec 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Lipiec 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Sierpień 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Wrzesień 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Październik 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Listopad 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Grudzień 1 945,00 189,83 29,18 0,00 155,34 1 381,00 101,00 1 469,65
Rocznie 23 340,00 2 277,96 350,16 0,00 1 864,08 16 572,00 1 212,00 17 635,80
Wynagrodzenie pracownika 1 945 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 311 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Luty 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Marzec 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Kwiecień 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Maj 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Czerwiec 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Lipiec 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Sierpień 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Wrzesień 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Październik 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Listopad 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Grudzień 1 945,00 189,83 126,43 0,00 49,60 2 310,86 zł
Rocznie 23 340,00 2 277,96 1 517,16 0,00 595,20 27 730,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 945 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 311 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1470 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Całość - kwota brutto 1 701 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Luty 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Marzec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Kwiecień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Maj 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Czerwiec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Lipiec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Sierpień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Wrzesień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Październik 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Listopad 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Grudzień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,00 231,00 1 470,00
Rocznie 20 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 332,00 2 772,00 17 640,00
Wynagrodzenie pracownika 1 701 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 701 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Luty 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Marzec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Kwiecień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Maj 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Czerwiec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Lipiec 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Sierpień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Wrzesień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Październik 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Listopad 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Grudzień 1 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 701,00 zł
Rocznie 20 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 412,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 701 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 701 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1470 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 470 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00
Luty 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00
Marzec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00
Kwiecień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00
Maj 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00
Czerwiec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00
Lipiec 1 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 206,41
Sierpień 1 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 206,41
Wrzesień 1 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 206,41
Październik 1 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 206,41
Listopad 1 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 206,41
Grudzień 1 470,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 206,41
Rocznie 17 640,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 058,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 470 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ