Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1490 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 490 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 559 zł
Ubezpieczenie emerytalne 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 154 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 986 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Luty 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Marzec 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Kwiecień 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Maj 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Czerwiec 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Lipiec 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Sierpień 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Wrzesień 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Październik 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Listopad 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Grudzień 1 986,00 193,83 29,79 48,66 154,23 1 464,00 0,00 1 559,49
Rocznie 23 832,00 2 325,96 357,48 583,92 0,00 17 568,00 0,00 18 713,88
Wynagrodzenie pracownika 1 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 129 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 393 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Luty 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Marzec 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Kwiecień 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Maj 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Czerwiec 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Lipiec 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Sierpień 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Wrzesień 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Październik 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Listopad 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Grudzień 1 986,00 193,83 129,09 33,17 50,65 2 392,74 zł
Rocznie 23 832,00 2 325,96 1 549,08 398,04 607,80 28 712,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 986 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 559 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 559 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 393 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1490 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 427 zł
Ubezpieczenie emerytalne 193 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 158 zł
Zaliczka na podatek 168 zł
Całość - kwota brutto 1 976 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Luty 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Marzec 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Kwiecień 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Maj 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Czerwiec 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Lipiec 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Sierpień 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Wrzesień 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Październik 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Listopad 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Grudzień 1 976,00 192,86 29,64 0,00 157,82 1 403,00 168,00 1 427,32
Rocznie 23 712,00 2 314,32 355,68 0,00 1 893,84 16 836,00 132,00 17 127,84
Wynagrodzenie pracownika 1 976 zł
Ubezpieczenie emerytalne 193 zł
Ubezpieczenie rentowe 128 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 348 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Luty 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Marzec 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Kwiecień 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Maj 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Czerwiec 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Lipiec 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Sierpień 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Wrzesień 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Październik 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Listopad 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Grudzień 1 976,00 192,86 128,44 0,00 50,39 2 347,69 zł
Rocznie 23 712,00 2 314,32 1 541,28 0,00 604,68 28 172,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 976 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 427 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 427 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 348 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1490 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 235 zł
Całość - kwota brutto 1 725 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Luty 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Marzec 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Kwiecień 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Maj 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Czerwiec 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Lipiec 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Sierpień 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Wrzesień 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Październik 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Listopad 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Grudzień 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 235,00 1 490,00
Rocznie 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 2 820,00 17 880,00
Wynagrodzenie pracownika 1 725 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 725 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Luty 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Marzec 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Kwiecień 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Maj 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Czerwiec 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Lipiec 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Sierpień 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Wrzesień 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Październik 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Listopad 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Grudzień 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 zł
Rocznie 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 700,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 725 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 725 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1490 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 223 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 494 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 223,10
Luty 1 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 223,10
Marzec 1 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 223,10
Kwiecień 1 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 223,10
Maj 1 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 223,10
Czerwiec 1 494,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 223,10
Lipiec 1 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 959,51
Sierpień 1 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 959,51
Wrzesień 1 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 959,51
Październik 1 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 959,51
Listopad 1 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 959,51
Grudzień 1 494,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 959,51
Rocznie 17 928,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 13 095,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 223 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.