Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1450 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 450 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 189 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 150 zł
Zaliczka na podatek 68 zł
Całość - kwota brutto 1 933 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Luty 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Marzec 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Kwiecień 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Maj 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Czerwiec 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Lipiec 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Sierpień 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Wrzesień 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Październik 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Listopad 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Grudzień 1 933,00 188,66 29,00 47,36 150,12 1 418,00 68,00 1 449,86
Rocznie 23 196,00 2 263,92 348,00 568,32 1 801,44 17 016,00 816,00 17 398,32
Wynagrodzenie pracownika 1 933 zł
Ubezpieczenie emerytalne 189 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 32 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 329 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Luty 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Marzec 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Kwiecień 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Maj 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Czerwiec 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Lipiec 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Sierpień 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Wrzesień 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Październik 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Listopad 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Grudzień 1 933,00 188,66 125,65 32,28 49,29 2 328,88 zł
Rocznie 23 196,00 2 263,92 1 507,80 387,36 591,48 27 946,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 933 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 329 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1450 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 153 zł
Zaliczka na podatek 100 zł
Całość - kwota brutto 1 919 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Luty 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Marzec 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Kwiecień 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Maj 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Czerwiec 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Lipiec 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Sierpień 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Wrzesień 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Październik 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Listopad 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Grudzień 1 919,00 187,29 28,79 0,00 153,26 1 362,00 100,00 1 449,66
Rocznie 23 028,00 2 247,48 345,48 0,00 1 839,12 16 344,00 1 200,00 17 395,92
Wynagrodzenie pracownika 1 919 zł
Ubezpieczenie emerytalne 187 zł
Ubezpieczenie rentowe 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 280 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Luty 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Marzec 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Kwiecień 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Maj 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Czerwiec 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Lipiec 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Sierpień 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Wrzesień 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Październik 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Listopad 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Grudzień 1 919,00 187,29 124,74 0,00 48,94 2 279,97 zł
Rocznie 23 028,00 2 247,48 1 496,88 0,00 587,28 27 359,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 919 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 280 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1450 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 228 zł
Całość - kwota brutto 1 678 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Luty 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Marzec 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Kwiecień 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Maj 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Czerwiec 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Lipiec 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Sierpień 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Wrzesień 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Październik 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Listopad 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Grudzień 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 342,00 228,00 1 450,00
Rocznie 20 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 104,00 2 736,00 17 400,00
Wynagrodzenie pracownika 1 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 678 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Luty 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Marzec 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Kwiecień 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Maj 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Czerwiec 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Lipiec 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Sierpień 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Wrzesień 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Październik 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Listopad 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Grudzień 1 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 678,00 zł
Rocznie 20 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 136,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 678 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 678 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1450 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 832 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 450,19
Luty 1 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 450,19
Marzec 1 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 450,19
Kwiecień 1 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 450,19
Maj 1 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 450,19
Czerwiec 1 832,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 450,19
Lipiec 1 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 204,99
Sierpień 1 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 204,99
Wrzesień 1 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 204,99
Październik 1 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 204,99
Listopad 1 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 204,99
Grudzień 1 832,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 204,99
Rocznie 21 984,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 15 931,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 832 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 450 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ