Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 500 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 155 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Luty 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Marzec 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Kwiecień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Maj 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Czerwiec 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Lipiec 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Sierpień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Wrzesień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Październik 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Listopad 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Grudzień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 155,32 1 476,00 0,00 1 570,48
Rocznie 24 000,00 2 342,40 360,00 588,00 0,00 17 712,00 0,00 18 845,76
Wynagrodzenie pracownika 2 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 130 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Luty 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Marzec 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Kwiecień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Maj 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Czerwiec 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Lipiec 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Sierpień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Wrzesień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Październik 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Listopad 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Grudzień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Rocznie 24 000,00 2 342,40 1 560,00 400,80 612,00 28 915,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 159 zł
Zaliczka na podatek 169 zł
Całość - kwota brutto 1 989 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Luty 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Marzec 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Kwiecień 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Maj 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Czerwiec 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Lipiec 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Sierpień 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Wrzesień 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Październik 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Listopad 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Grudzień 1 989,00 194,13 29,84 0,00 158,85 1 412,00 169,00 1 436,74
Rocznie 23 868,00 2 329,56 358,08 0,00 1 906,20 16 944,00 132,00 17 240,88
Wynagrodzenie pracownika 1 989 zł
Ubezpieczenie emerytalne 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 129 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 363 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Luty 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Marzec 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Kwiecień 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Maj 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Czerwiec 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Lipiec 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Sierpień 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Wrzesień 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Październik 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Listopad 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Grudzień 1 989,00 194,13 129,29 0,00 50,72 2 363,14 zł
Rocznie 23 868,00 2 329,56 1 551,48 0,00 608,64 28 357,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 989 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 437 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 437 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 363 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 236 zł
Całość - kwota brutto 1 736 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Luty 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Marzec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Kwiecień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Maj 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Czerwiec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Lipiec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Sierpień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Wrzesień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Październik 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Listopad 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Grudzień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Rocznie 20 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 668,00 2 832,00 18 000,00
Wynagrodzenie pracownika 1 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Luty 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Marzec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Kwiecień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Maj 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Czerwiec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Lipiec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Sierpień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Wrzesień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Październik 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Listopad 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Grudzień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Rocznie 20 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 736 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 233 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 504 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 233,10
Luty 1 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 233,10
Marzec 1 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 233,10
Kwiecień 1 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 233,10
Maj 1 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 233,10
Czerwiec 1 504,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 233,10
Lipiec 1 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 969,51
Sierpień 1 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 969,51
Wrzesień 1 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 969,51
Październik 1 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 969,51
Listopad 1 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 969,51
Grudzień 1 504,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 969,51
Rocznie 18 048,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 13 215,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 504 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 233 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.