Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 500 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 726 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Luty 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Marzec 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Kwiecień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Maj 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Czerwiec 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Lipiec 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Sierpień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Wrzesień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Październik 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Listopad 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Grudzień 2 000,00 195,20 30,00 49,00 0,00 1 476,00 0,00 1 725,80
Rocznie 24 000,00 2 342,40 360,00 588,00 0,00 17 712,00 0,00 20 709,60
Wynagrodzenie pracownika 2 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 130 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Luty 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Marzec 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Kwiecień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Maj 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Czerwiec 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Lipiec 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Sierpień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Wrzesień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Październik 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Listopad 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Grudzień 2 000,00 195,20 130,00 33,40 51,00 2 409,60 zł
Rocznie 24 000,00 2 342,40 1 560,00 400,80 612,00 28 915,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 726 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 726 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 30 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 159 zł
Zaliczka na podatek 103 zł
Całość - kwota brutto 1 985 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Luty 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Marzec 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Kwiecień 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Maj 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Czerwiec 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Lipiec 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Sierpień 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Wrzesień 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Październik 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Listopad 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Grudzień 1 985,00 193,74 29,78 0,00 158,53 1 409,00 103,00 1 499,95
Rocznie 23 820,00 2 324,88 357,36 0,00 1 902,36 16 908,00 1 236,00 17 999,40
Wynagrodzenie pracownika 1 985 zł
Ubezpieczenie emerytalne 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 129 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 49 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 358 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Luty 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Marzec 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Kwiecień 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Maj 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Czerwiec 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Lipiec 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Sierpień 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Wrzesień 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Październik 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Listopad 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Grudzień 1 985,00 193,74 129,03 0,00 50,62 2 358,39 zł
Rocznie 23 820,00 2 324,88 1 548,36 0,00 607,44 28 300,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 985 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 358 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 236 zł
Całość - kwota brutto 1 736 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Luty 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Marzec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Kwiecień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Maj 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Czerwiec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Lipiec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Sierpień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Wrzesień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Październik 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Listopad 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Grudzień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 236,00 1 500,00
Rocznie 20 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 668,00 2 832,00 18 000,00
Wynagrodzenie pracownika 1 736 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 736 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Luty 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Marzec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Kwiecień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Maj 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Czerwiec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Lipiec 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Sierpień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Wrzesień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Październik 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Listopad 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Grudzień 1 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 736,00 zł
Rocznie 20 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 736 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 736 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
Luty 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
Marzec 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
Kwiecień 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
Maj 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
Czerwiec 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
Lipiec 1 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 236,41
Sierpień 1 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 236,41
Wrzesień 1 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 236,41
Październik 1 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 236,41
Listopad 1 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 236,41
Grudzień 1 500,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 236,41
Rocznie 18 000,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 418,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 500 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.