Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1460 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 460 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 526 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 151 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 943 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Luty 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Marzec 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Kwiecień 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Maj 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Czerwiec 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Lipiec 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Sierpień 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Wrzesień 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Październik 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Listopad 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Grudzień 1 943,00 189,64 29,15 47,60 150,89 1 427,00 0,00 1 525,72
Rocznie 23 316,00 2 275,68 349,80 571,20 0,00 17 124,00 0,00 18 308,64
Wynagrodzenie pracownika 1 943 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 32 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 341 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Luty 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Marzec 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Kwiecień 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Maj 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Czerwiec 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Lipiec 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Sierpień 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Wrzesień 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Październik 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Listopad 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Grudzień 1 943,00 189,64 126,30 32,45 49,54 2 340,93 zł
Rocznie 23 316,00 2 275,68 1 515,60 389,40 594,48 28 091,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 943 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 526 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 526 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 341 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1460 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 399 zł
Ubezpieczenie emerytalne 189 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 155 zł
Zaliczka na podatek 165 zł
Całość - kwota brutto 1 936 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Luty 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Marzec 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Kwiecień 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Maj 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Czerwiec 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Lipiec 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Sierpień 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Wrzesień 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Październik 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Listopad 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Grudzień 1 936,00 188,95 29,04 0,00 154,62 1 374,00 165,00 1 398,51
Rocznie 23 232,00 2 267,40 348,48 0,00 1 855,44 16 488,00 120,00 16 782,12
Wynagrodzenie pracownika 1 936 zł
Ubezpieczenie emerytalne 189 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Luty 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Marzec 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Kwiecień 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Maj 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Czerwiec 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Lipiec 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Sierpień 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Wrzesień 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Październik 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Listopad 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Grudzień 1 936,00 188,95 125,84 0,00 49,37 2 300,16 zł
Rocznie 23 232,00 2 267,40 1 510,08 0,00 592,44 27 601,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 936 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 399 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 399 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1460 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 230 zł
Całość - kwota brutto 1 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Luty 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Marzec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Kwiecień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Maj 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Czerwiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Lipiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Sierpień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Wrzesień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Październik 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Listopad 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Grudzień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Rocznie 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 224,00 2 760,00 17 520,00
Wynagrodzenie pracownika 1 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Luty 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Marzec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Kwiecień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Maj 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Czerwiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Lipiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Sierpień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Wrzesień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Październik 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Listopad 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Grudzień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Rocznie 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1460 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 193 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 464 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 193,10
Luty 1 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 193,10
Marzec 1 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 193,10
Kwiecień 1 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 193,10
Maj 1 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 193,10
Czerwiec 1 464,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 193,10
Lipiec 1 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 929,51
Sierpień 1 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 929,51
Wrzesień 1 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 929,51
Październik 1 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 929,51
Listopad 1 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 929,51
Grudzień 1 464,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 929,51
Rocznie 17 568,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 12 735,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 464 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 193 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.