Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1460 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 460 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 151 zł
Zaliczka na podatek 69 zł
Całość - kwota brutto 1 947 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Luty 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Marzec 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Kwiecień 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Maj 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Czerwiec 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Lipiec 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Sierpień 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Wrzesień 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Październik 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Listopad 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Grudzień 1 947,00 190,03 29,21 47,70 151,21 1 430,00 69,00 1 459,85
Rocznie 23 364,00 2 280,36 350,52 572,40 1 814,52 17 160,00 828,00 17 518,20
Wynagrodzenie pracownika 1 947 zł
Ubezpieczenie emerytalne 190 zł
Ubezpieczenie rentowe 127 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 33 zł
Fundusz Pracy (FP) 48 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 346 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Luty 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Marzec 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Kwiecień 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Maj 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Czerwiec 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Lipiec 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Sierpień 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Wrzesień 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Październik 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Listopad 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Grudzień 1 947,00 190,03 126,56 32,51 49,65 2 345,75 zł
Rocznie 23 364,00 2 280,36 1 518,72 390,12 595,80 28 149,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 947 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 346 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1460 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 189 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 154 zł
Zaliczka na podatek 100 zł
Całość - kwota brutto 1 932 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Luty 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Marzec 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Kwiecień 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Maj 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Czerwiec 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Lipiec 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Sierpień 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Wrzesień 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Październik 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Listopad 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Grudzień 1 932,00 188,56 28,98 0,00 154,30 1 372,00 100,00 1 460,16
Rocznie 23 184,00 2 262,72 347,76 0,00 1 851,60 16 464,00 1 200,00 17 521,92
Wynagrodzenie pracownika 1 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 189 zł
Ubezpieczenie rentowe 126 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 295 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Luty 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Marzec 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Kwiecień 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Maj 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Czerwiec 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Lipiec 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Sierpień 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Wrzesień 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Październik 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Listopad 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Grudzień 1 932,00 188,56 125,58 0,00 49,26 2 295,40 zł
Rocznie 23 184,00 2 262,72 1 506,96 0,00 591,12 27 544,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 932 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 295 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1460 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 230 zł
Całość - kwota brutto 1 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Luty 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Marzec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Kwiecień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Maj 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Czerwiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Lipiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Sierpień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Wrzesień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Październik 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Listopad 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Grudzień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352,00 230,00 1 460,00
Rocznie 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 224,00 2 760,00 17 520,00
Wynagrodzenie pracownika 1 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Luty 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Marzec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Kwiecień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Maj 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Czerwiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Lipiec 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Sierpień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Wrzesień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Październik 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Listopad 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Grudzień 1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690,00 zł
Rocznie 20 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1460 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 842 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 842,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 460,19
Luty 1 842,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 460,19
Marzec 1 842,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 460,19
Kwiecień 1 842,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 460,19
Maj 1 842,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 460,19
Czerwiec 1 842,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 460,19
Lipiec 1 842,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 214,99
Sierpień 1 842,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 214,99
Wrzesień 1 842,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 214,99
Październik 1 842,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 214,99
Listopad 1 842,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 214,99
Grudzień 1 842,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 214,99
Rocznie 22 104,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 16 051,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 842 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 460 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ