Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1430 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 430 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 186 zł
Ubezpieczenie rentowe 29 zł
Ubezpieczenie chorobowe 47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 148 zł
Zaliczka na podatek 66 zł
Całość - kwota brutto 1 905 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Luty 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Marzec 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Kwiecień 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Maj 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Czerwiec 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Lipiec 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Sierpień 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Wrzesień 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Październik 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Listopad 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Grudzień 1 905,00 185,93 28,58 46,67 147,94 1 394,00 66,00 1 429,88
Rocznie 22 860,00 2 231,16 342,96 560,04 1 775,28 16 728,00 792,00 17 158,56
Wynagrodzenie pracownika 1 905 zł
Ubezpieczenie emerytalne 186 zł
Ubezpieczenie rentowe 124 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 32 zł
Fundusz Pracy (FP) 47 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 295 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Luty 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Marzec 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Kwiecień 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Maj 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Czerwiec 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Lipiec 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Sierpień 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Wrzesień 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Październik 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Listopad 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Grudzień 1 905,00 185,93 123,83 31,81 48,58 2 295,15 zł
Rocznie 22 860,00 2 231,16 1 485,96 381,72 582,96 27 541,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 905 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 295 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1430 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 185 zł
Ubezpieczenie rentowe 28 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 151 zł
Zaliczka na podatek 98 zł
Całość - kwota brutto 1 892 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Luty 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Marzec 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Kwiecień 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Maj 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Czerwiec 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Lipiec 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Sierpień 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Wrzesień 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Październik 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Listopad 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Grudzień 1 892,00 184,66 28,38 0,00 151,11 1 343,00 98,00 1 429,85
Rocznie 22 704,00 2 215,92 340,56 0,00 1 813,32 16 116,00 1 176,00 17 158,20
Wynagrodzenie pracownika 1 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 185 zł
Ubezpieczenie rentowe 123 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 46 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 248 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Luty 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Marzec 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Kwiecień 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Maj 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Czerwiec 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Lipiec 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Sierpień 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Wrzesień 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Październik 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Listopad 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Grudzień 1 892,00 184,66 122,98 0,00 48,24 2 247,88 zł
Rocznie 22 704,00 2 215,92 1 475,76 0,00 578,88 26 974,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 892 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 248 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1430 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 225 zł
Całość - kwota brutto 1 655 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Luty 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Marzec 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Kwiecień 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Maj 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Czerwiec 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Lipiec 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Sierpień 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Wrzesień 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Październik 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Listopad 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Grudzień 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 324,00 225,00 1 430,00
Rocznie 19 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 888,00 2 700,00 17 160,00
Wynagrodzenie pracownika 1 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 655 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Luty 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Marzec 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Kwiecień 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Maj 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Czerwiec 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Lipiec 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Sierpień 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Wrzesień 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Październik 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Listopad 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Grudzień 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,00 zł
Rocznie 19 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 860,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 655 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1430 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 792 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 792,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 429,66
Luty 1 792,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 429,66
Marzec 1 792,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 429,66
Kwiecień 1 792,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 429,66
Maj 1 792,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 429,66
Czerwiec 1 792,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 429,66
Lipiec 1 792,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 201,97
Sierpień 1 792,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 201,97
Wrzesień 1 792,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 201,97
Październik 1 792,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 201,97
Listopad 1 792,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 201,97
Grudzień 1 792,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 201,97
Rocznie 21 504,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 0,00 0,00 15 789,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 792 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 430 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ