Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1310 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 310 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 494 zł
Ubezpieczenie emerytalne 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 731 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Luty 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Marzec 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Kwiecień 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Maj 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Czerwiec 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Lipiec 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Sierpień 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Wrzesień 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Październik 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Listopad 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Grudzień 1 731,00 168,95 25,97 42,41 0,00 1 244,00 0,00 1 493,67
Rocznie 20 772,00 2 027,40 311,64 508,92 0,00 14 928,00 0,00 17 924,04
Wynagrodzenie pracownika 1 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 29 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 086 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Luty 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Marzec 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Kwiecień 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Maj 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Czerwiec 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Lipiec 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Sierpień 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Wrzesień 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Październik 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Listopad 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Grudzień 1 731,00 168,95 112,52 28,91 44,14 2 085,52 zł
Rocznie 20 772,00 2 027,40 1 350,24 346,92 529,68 25 026,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 731 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 494 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 494 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 086 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1310 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 138 zł
Zaliczka na podatek 90 zł
Całość - kwota brutto 1 734 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Luty 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Marzec 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Kwiecień 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Maj 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Czerwiec 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Lipiec 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Sierpień 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Wrzesień 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Październik 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Listopad 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Grudzień 1 734,00 169,24 26,01 0,00 138,49 1 231,00 90,00 1 310,26
Rocznie 20 808,00 2 030,88 312,12 0,00 1 661,88 14 772,00 1 080,00 15 723,12
Wynagrodzenie pracownika 1 734 zł
Ubezpieczenie emerytalne 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Luty 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Marzec 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Kwiecień 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Maj 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Czerwiec 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Lipiec 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Sierpień 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Wrzesień 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Październik 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Listopad 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Grudzień 1 734,00 169,24 112,71 0,00 44,21 2 060,16 zł
Rocznie 20 808,00 2 030,88 1 352,52 0,00 530,52 24 721,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 734 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1310 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 206 zł
Całość - kwota brutto 1 516 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Luty 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Marzec 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Kwiecień 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Maj 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Czerwiec 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Lipiec 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Sierpień 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Wrzesień 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Październik 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Listopad 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Grudzień 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 206,00 1 310,00
Rocznie 18 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 556,00 2 472,00 15 720,00
Wynagrodzenie pracownika 1 516 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 516 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Luty 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Marzec 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Kwiecień 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Maj 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Czerwiec 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Lipiec 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Sierpień 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Wrzesień 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Październik 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Listopad 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Grudzień 1 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 516,00 zł
Rocznie 18 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 192,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 516 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 516 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1310 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 310 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 310,00
Luty 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 310,00
Marzec 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 310,00
Kwiecień 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 310,00
Maj 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 310,00
Czerwiec 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 310,00
Lipiec 1 310,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 046,41
Sierpień 1 310,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 046,41
Wrzesień 1 310,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 046,41
Październik 1 310,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 046,41
Listopad 1 310,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 046,41
Grudzień 1 310,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 046,41
Rocznie 15 720,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 138,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 310 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ