Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1320 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 320 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 506 zł
Ubezpieczenie emerytalne 170 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 745 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Luty 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Marzec 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Kwiecień 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Maj 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Czerwiec 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Lipiec 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Sierpień 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Wrzesień 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Październik 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Listopad 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Grudzień 1 745,00 170,31 26,18 42,75 0,00 1 256,00 0,00 1 505,76
Rocznie 20 940,00 2 043,72 314,16 513,00 0,00 15 072,00 0,00 18 069,12
Wynagrodzenie pracownika 1 745 zł
Ubezpieczenie emerytalne 170 zł
Ubezpieczenie rentowe 113 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 29 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 102 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Luty 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Marzec 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Kwiecień 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Maj 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Czerwiec 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Lipiec 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Sierpień 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Wrzesień 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Październik 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Listopad 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Grudzień 1 745,00 170,31 113,43 29,14 44,50 2 102,38 zł
Rocznie 20 940,00 2 043,72 1 361,16 349,68 534,00 25 228,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 745 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 506 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 506 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 102 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1320 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 171 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 140 zł
Zaliczka na podatek 91 zł
Całość - kwota brutto 1 747 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Luty 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Marzec 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Kwiecień 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Maj 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Czerwiec 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Lipiec 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Sierpień 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Wrzesień 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Październik 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Listopad 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Grudzień 1 747,00 170,51 26,21 0,00 139,53 1 240,00 91,00 1 319,75
Rocznie 20 964,00 2 046,12 314,52 0,00 1 674,36 14 880,00 1 092,00 15 837,00
Wynagrodzenie pracownika 1 747 zł
Ubezpieczenie emerytalne 171 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 076 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Luty 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Marzec 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Kwiecień 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Maj 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Czerwiec 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Lipiec 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Sierpień 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Wrzesień 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Październik 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Listopad 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Grudzień 1 747,00 170,51 113,56 0,00 44,55 2 075,62 zł
Rocznie 20 964,00 2 046,12 1 362,72 0,00 534,60 24 907,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 747 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 076 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1320 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 208 zł
Całość - kwota brutto 1 528 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Luty 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Marzec 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Kwiecień 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Maj 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Czerwiec 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Lipiec 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Sierpień 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Wrzesień 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Październik 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Listopad 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Grudzień 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 222,00 208,00 1 320,00
Rocznie 18 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 664,00 2 496,00 15 840,00
Wynagrodzenie pracownika 1 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 528 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Luty 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Marzec 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Kwiecień 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Maj 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Czerwiec 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Lipiec 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Sierpień 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Wrzesień 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Październik 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Listopad 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Grudzień 1 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,00 zł
Rocznie 18 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 528 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 528 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1320 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 320 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00
Luty 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00
Marzec 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00
Kwiecień 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00
Maj 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00
Czerwiec 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00
Lipiec 1 320,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 056,41
Sierpień 1 320,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 056,41
Wrzesień 1 320,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 056,41
Październik 1 320,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 056,41
Listopad 1 320,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 056,41
Grudzień 1 320,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 056,41
Rocznie 15 840,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 258,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 320 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.