Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1270 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 270 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 445 zł
Ubezpieczenie emerytalne 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 674 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Luty 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Marzec 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Kwiecień 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Maj 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Czerwiec 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Lipiec 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Sierpień 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Wrzesień 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Październik 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Listopad 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Grudzień 1 674,00 163,38 25,11 41,01 0,00 1 195,00 0,00 1 444,50
Rocznie 20 088,00 1 960,56 301,32 492,12 0,00 14 340,00 0,00 17 334,00
Wynagrodzenie pracownika 1 674 zł
Ubezpieczenie emerytalne 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 28 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 017 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Luty 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Marzec 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Kwiecień 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Maj 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Czerwiec 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Lipiec 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Sierpień 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Wrzesień 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Październik 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Listopad 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Grudzień 1 674,00 163,38 108,81 27,96 42,68 2 016,83 zł
Rocznie 20 088,00 1 960,56 1 305,72 335,52 512,16 24 201,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 674 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 445 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 445 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 017 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1270 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 134 zł
Zaliczka na podatek 87 zł
Całość - kwota brutto 1 681 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Luty 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Marzec 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Kwiecień 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Maj 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Czerwiec 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Lipiec 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Sierpień 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Wrzesień 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Październik 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Listopad 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Grudzień 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Rocznie 20 172,00 1 968,84 302,64 0,00 1 611,00 14 316,00 1 044,00 15 245,52
Wynagrodzenie pracownika 1 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 997 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Luty 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Marzec 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Kwiecień 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Maj 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Czerwiec 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Lipiec 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Sierpień 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Wrzesień 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Październik 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Listopad 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Grudzień 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Rocznie 20 172,00 1 968,84 1 311,24 0,00 514,32 23 966,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 681 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 997 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1270 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 200 zł
Całość - kwota brutto 1 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Luty 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Marzec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Kwiecień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Maj 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Czerwiec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Lipiec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Sierpień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Wrzesień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Październik 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Listopad 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Grudzień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Rocznie 17 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 112,00 2 400,00 15 240,00
Wynagrodzenie pracownika 1 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Luty 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Marzec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Kwiecień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Maj 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Czerwiec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Lipiec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Sierpień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Wrzesień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Październik 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Listopad 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Grudzień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Rocznie 17 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1270 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 270 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00
Luty 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00
Marzec 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00
Kwiecień 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00
Maj 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00
Czerwiec 1 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270,00
Lipiec 1 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 006,41
Sierpień 1 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 006,41
Wrzesień 1 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 006,41
Październik 1 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 006,41
Listopad 1 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 006,41
Grudzień 1 270,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 006,41
Rocznie 15 240,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 658,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 270 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.