Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1270 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 270 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 130 zł
Zaliczka na podatek 48 zł
Całość - kwota brutto 1 678 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Luty 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Marzec 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Kwiecień 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Maj 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Czerwiec 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Lipiec 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Sierpień 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Wrzesień 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Październik 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Listopad 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Grudzień 1 678,00 163,77 25,17 41,11 130,32 1 198,00 48,00 1 269,63
Rocznie 20 136,00 1 965,24 302,04 493,32 1 563,84 14 376,00 576,00 15 235,56
Wynagrodzenie pracownika 1 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 28 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 022 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Luty 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Marzec 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Kwiecień 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Maj 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Czerwiec 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Lipiec 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Sierpień 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Wrzesień 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Październik 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Listopad 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Grudzień 1 678,00 163,77 109,07 28,02 42,79 2 021,65 zł
Rocznie 20 136,00 1 965,24 1 308,84 336,24 513,48 24 259,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 678 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 022 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1270 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 134 zł
Zaliczka na podatek 87 zł
Całość - kwota brutto 1 681 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Luty 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Marzec 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Kwiecień 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Maj 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Czerwiec 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Lipiec 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Sierpień 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Wrzesień 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Październik 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Listopad 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Grudzień 1 681,00 164,07 25,22 0,00 134,25 1 193,00 87,00 1 270,46
Rocznie 20 172,00 1 968,84 302,64 0,00 1 611,00 14 316,00 1 044,00 15 245,52
Wynagrodzenie pracownika 1 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 164 zł
Ubezpieczenie rentowe 109 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 997 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Luty 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Marzec 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Kwiecień 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Maj 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Czerwiec 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Lipiec 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Sierpień 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Wrzesień 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Październik 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Listopad 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Grudzień 1 681,00 164,07 109,27 0,00 42,86 1 997,20 zł
Rocznie 20 172,00 1 968,84 1 311,24 0,00 514,32 23 966,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 681 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 997 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1270 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 200 zł
Całość - kwota brutto 1 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Luty 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Marzec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Kwiecień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Maj 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Czerwiec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Lipiec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Sierpień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Wrzesień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Październik 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Listopad 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Grudzień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,00 200,00 1 270,00
Rocznie 17 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 112,00 2 400,00 15 240,00
Wynagrodzenie pracownika 1 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Luty 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Marzec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Kwiecień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Maj 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Czerwiec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Lipiec 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Sierpień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Wrzesień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Październik 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Listopad 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Grudzień 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470,00 zł
Rocznie 17 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1270 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 632 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 632,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 269,66
Luty 1 632,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 269,66
Marzec 1 632,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 269,66
Kwiecień 1 632,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 269,66
Maj 1 632,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 269,66
Czerwiec 1 632,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 0,00 0,00 1 269,66
Lipiec 1 632,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 041,97
Sierpień 1 632,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 041,97
Wrzesień 1 632,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 041,97
Październik 1 632,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 041,97
Listopad 1 632,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 041,97
Grudzień 1 632,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 0,00 0,00 1 041,97
Rocznie 19 584,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 0,00 0,00 13 869,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 632 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 270 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ