Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1290 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 290 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 469 zł
Ubezpieczenie emerytalne 166 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 702 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Luty 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Marzec 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Kwiecień 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Maj 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Czerwiec 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Lipiec 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Sierpień 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Wrzesień 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Październik 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Listopad 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Grudzień 1 702,00 166,12 25,53 41,70 0,00 1 219,00 0,00 1 468,65
Rocznie 20 424,00 1 993,44 306,36 500,40 0,00 14 628,00 0,00 17 623,80
Wynagrodzenie pracownika 1 702 zł
Ubezpieczenie emerytalne 166 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 28 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Luty 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Marzec 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Kwiecień 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Maj 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Czerwiec 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Lipiec 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Sierpień 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Wrzesień 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Październik 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Listopad 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Grudzień 1 702,00 166,12 110,63 28,42 43,40 2 050,57 zł
Rocznie 20 424,00 1 993,44 1 327,56 341,04 520,80 24 606,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 702 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 469 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 469 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1290 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 167 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 136 zł
Zaliczka na podatek 89 zł
Całość - kwota brutto 1 708 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Luty 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Marzec 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Kwiecień 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Maj 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Czerwiec 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Lipiec 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Sierpień 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Wrzesień 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Październik 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Listopad 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Grudzień 1 708,00 166,70 25,62 0,00 136,41 1 213,00 89,00 1 290,27
Rocznie 20 496,00 2 000,40 307,44 0,00 1 636,92 14 556,00 1 068,00 15 483,24
Wynagrodzenie pracownika 1 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 167 zł
Ubezpieczenie rentowe 111 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 029 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Luty 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Marzec 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Kwiecień 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Maj 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Czerwiec 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Lipiec 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Sierpień 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Wrzesień 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Październik 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Listopad 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Grudzień 1 708,00 166,70 111,02 0,00 43,56 2 029,28 zł
Rocznie 20 496,00 2 000,40 1 332,24 0,00 522,72 24 351,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 708 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 029 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1290 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 203 zł
Całość - kwota brutto 1 493 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Luty 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Marzec 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Kwiecień 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Maj 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Czerwiec 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Lipiec 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Sierpień 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Wrzesień 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Październik 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Listopad 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Grudzień 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 194,00 203,00 1 290,00
Rocznie 17 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 328,00 2 436,00 15 480,00
Wynagrodzenie pracownika 1 493 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 493 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Luty 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Marzec 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Kwiecień 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Maj 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Czerwiec 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Lipiec 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Sierpień 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Wrzesień 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Październik 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Listopad 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Grudzień 1 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 493,00 zł
Rocznie 17 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 916,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 493 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 493 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1290 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 290 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00
Luty 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00
Marzec 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00
Kwiecień 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00
Maj 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00
Czerwiec 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00
Lipiec 1 290,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 026,41
Sierpień 1 290,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 026,41
Wrzesień 1 290,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 026,41
Październik 1 290,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 026,41
Listopad 1 290,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 026,41
Grudzień 1 290,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 026,41
Rocznie 15 480,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 898,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 290 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ