Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 300 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 717 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Luty 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Marzec 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Kwiecień 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Maj 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Czerwiec 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Lipiec 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Sierpień 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Wrzesień 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Październik 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Listopad 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Grudzień 1 717,00 167,58 25,76 42,07 0,00 1 232,00 0,00 1 481,59
Rocznie 20 604,00 2 010,96 309,12 504,84 0,00 14 784,00 0,00 17 779,08
Wynagrodzenie pracownika 1 717 zł
Ubezpieczenie emerytalne 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 29 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Luty 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Marzec 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Kwiecień 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Maj 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Czerwiec 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Lipiec 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Sierpień 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Wrzesień 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Październik 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Listopad 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Grudzień 1 717,00 167,58 111,61 28,67 43,79 2 068,65 zł
Rocznie 20 604,00 2 010,96 1 339,32 344,04 525,48 24 823,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 717 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 482 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 482 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 137 zł
Zaliczka na podatek 89 zł
Całość - kwota brutto 1 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Luty 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Marzec 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Kwiecień 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Maj 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Czerwiec 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Lipiec 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Sierpień 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Wrzesień 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Październik 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Listopad 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Grudzień 1 720,00 167,87 25,80 0,00 137,37 1 221,00 89,00 1 299,96
Rocznie 20 640,00 2 014,44 309,60 0,00 1 648,44 14 652,00 1 068,00 15 599,52
Wynagrodzenie pracownika 1 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 168 zł
Ubezpieczenie rentowe 112 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 044 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Luty 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Marzec 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Kwiecień 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Maj 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Czerwiec 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Lipiec 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Sierpień 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Wrzesień 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Październik 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Listopad 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Grudzień 1 720,00 167,87 111,80 0,00 43,86 2 043,53 zł
Rocznie 20 640,00 2 014,44 1 341,60 0,00 526,32 24 522,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 044 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Całość - kwota brutto 1 505 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Luty 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Marzec 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Kwiecień 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Maj 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Czerwiec 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Lipiec 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Sierpień 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Wrzesień 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Październik 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Listopad 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Grudzień 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,00 205,00 1 300,00
Rocznie 18 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 448,00 2 460,00 15 600,00
Wynagrodzenie pracownika 1 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Luty 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Marzec 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Kwiecień 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Maj 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Czerwiec 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Lipiec 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Sierpień 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Wrzesień 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Październik 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Listopad 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Grudzień 1 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,00 zł
Rocznie 18 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 505 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00
Luty 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00
Marzec 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00
Kwiecień 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00
Maj 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00
Czerwiec 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00
Lipiec 1 300,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 036,41
Sierpień 1 300,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 036,41
Wrzesień 1 300,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 036,41
Październik 1 300,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 036,41
Listopad 1 300,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 036,41
Grudzień 1 300,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 1 036,41
Rocznie 15 600,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 018,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.