Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1280 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 280 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 165 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 131 zł
Zaliczka na podatek 49 zł
Całość - kwota brutto 1 692 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Luty 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Marzec 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Kwiecień 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Maj 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Czerwiec 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Lipiec 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Sierpień 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Wrzesień 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Październik 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Listopad 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Grudzień 1 692,00 165,14 25,38 41,45 131,40 1 210,00 49,00 1 279,63
Rocznie 20 304,00 1 981,68 304,56 497,40 1 576,80 14 520,00 588,00 15 355,56
Wynagrodzenie pracownika 1 692 zł
Ubezpieczenie emerytalne 165 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 28 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 039 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Luty 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Marzec 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Kwiecień 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Maj 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Czerwiec 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Lipiec 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Sierpień 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Wrzesień 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Październik 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Listopad 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Grudzień 1 692,00 165,14 109,98 28,26 43,14 2 038,52 zł
Rocznie 20 304,00 1 981,68 1 319,76 339,12 517,68 24 462,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 692 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 039 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1280 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 165 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 135 zł
Zaliczka na podatek 88 zł
Całość - kwota brutto 1 694 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Luty 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Marzec 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Kwiecień 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Maj 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Czerwiec 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Lipiec 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Sierpień 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Wrzesień 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Październik 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Listopad 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Grudzień 1 694,00 165,33 25,41 0,00 135,29 1 203,00 88,00 1 279,97
Rocznie 20 328,00 1 983,96 304,92 0,00 1 623,48 14 436,00 1 056,00 15 359,64
Wynagrodzenie pracownika 1 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 165 zł
Ubezpieczenie rentowe 110 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 42 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 013 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Luty 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Marzec 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Kwiecień 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Maj 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Czerwiec 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Lipiec 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Sierpień 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Wrzesień 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Październik 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Listopad 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Grudzień 1 694,00 165,33 110,11 0,00 43,19 2 012,63 zł
Rocznie 20 328,00 1 983,96 1 321,32 0,00 518,28 24 151,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 694 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 013 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1280 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 201 zł
Całość - kwota brutto 1 481 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Luty 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Marzec 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Kwiecień 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Maj 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Czerwiec 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Lipiec 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Sierpień 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Wrzesień 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Październik 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Listopad 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Grudzień 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,00 201,00 1 280,00
Rocznie 17 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 220,00 2 412,00 15 360,00
Wynagrodzenie pracownika 1 481 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 481 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Luty 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Marzec 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Kwiecień 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Maj 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Czerwiec 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Lipiec 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Sierpień 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Wrzesień 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Październik 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Listopad 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Grudzień 1 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481,00 zł
Rocznie 17 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 481 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 481 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1280 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 280 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 662 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 280,19
Luty 1 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 280,19
Marzec 1 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 280,19
Kwiecień 1 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 280,19
Maj 1 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 280,19
Czerwiec 1 662,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 280,19
Lipiec 1 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 034,99
Sierpień 1 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 034,99
Wrzesień 1 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 034,99
Październik 1 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 034,99
Listopad 1 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 034,99
Grudzień 1 662,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 034,99
Rocznie 19 944,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 13 891,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 662 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 280 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ