Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1340 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 340 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 392 zł
Ubezpieczenie emerytalne 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 138 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 773 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Luty 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Marzec 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Kwiecień 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Maj 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Czerwiec 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Lipiec 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Sierpień 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Wrzesień 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Październik 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Listopad 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Grudzień 1 773,00 173,04 26,60 43,44 137,69 1 280,00 0,00 1 392,23
Rocznie 21 276,00 2 076,48 319,20 521,28 0,00 15 360,00 0,00 16 706,76
Wynagrodzenie pracownika 1 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 30 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 136 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Luty 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Marzec 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Kwiecień 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Maj 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Czerwiec 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Lipiec 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Sierpień 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Wrzesień 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Październik 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Listopad 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Grudzień 1 773,00 173,04 115,25 29,61 45,21 2 136,11 zł
Rocznie 21 276,00 2 076,48 1 383,00 355,32 542,52 25 633,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 773 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 392 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 392 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 136 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1340 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 284 zł
Ubezpieczenie emerytalne 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 142 zł
Zaliczka na podatek 151 zł
Całość - kwota brutto 1 777 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Luty 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Marzec 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Kwiecień 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Maj 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Czerwiec 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Lipiec 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Sierpień 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Wrzesień 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Październik 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Listopad 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Grudzień 1 777,00 173,44 26,66 0,00 141,92 1 262,00 151,00 1 283,54
Rocznie 21 324,00 2 081,28 319,92 0,00 1 703,04 15 144,00 120,00 15 402,48
Wynagrodzenie pracownika 1 777 zł
Ubezpieczenie emerytalne 173 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 111 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Luty 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Marzec 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Kwiecień 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Maj 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Czerwiec 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Lipiec 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Sierpień 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Wrzesień 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Październik 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Listopad 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Grudzień 1 777,00 173,44 115,51 0,00 45,32 2 111,27 zł
Rocznie 21 324,00 2 081,28 1 386,12 0,00 543,84 25 335,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 777 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 284 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 284 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 111 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1340 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 211 zł
Całość - kwota brutto 1 551 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Luty 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Marzec 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Kwiecień 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Maj 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Czerwiec 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Lipiec 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Sierpień 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Wrzesień 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Październik 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Listopad 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Grudzień 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 241,00 211,00 1 340,00
Rocznie 18 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 892,00 2 532,00 16 080,00
Wynagrodzenie pracownika 1 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 551 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Luty 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Marzec 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Kwiecień 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Maj 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Czerwiec 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Lipiec 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Sierpień 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Wrzesień 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Październik 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Listopad 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Grudzień 1 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 551,00 zł
Rocznie 18 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 551 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 551 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1340 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 340 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 073 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 344 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 073,10
Luty 1 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 073,10
Marzec 1 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 073,10
Kwiecień 1 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 073,10
Maj 1 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 073,10
Czerwiec 1 344,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 073,10
Lipiec 1 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 809,51
Sierpień 1 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 809,51
Wrzesień 1 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 809,51
Październik 1 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 809,51
Listopad 1 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 809,51
Grudzień 1 344,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 809,51
Rocznie 16 128,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 11 295,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 344 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 073 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.