Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1350 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 350 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 175 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 139 zł
Zaliczka na podatek 57 zł
Całość - kwota brutto 1 792 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Luty 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Marzec 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Kwiecień 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Maj 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Czerwiec 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Lipiec 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Sierpień 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Wrzesień 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Październik 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Listopad 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Grudzień 1 792,00 174,90 26,88 43,90 139,17 1 296,00 57,00 1 350,15
Rocznie 21 504,00 2 098,80 322,56 526,80 1 670,04 15 552,00 684,00 16 201,80
Wynagrodzenie pracownika 1 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 175 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 30 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 159 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Luty 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Marzec 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Kwiecień 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Maj 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Czerwiec 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Lipiec 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Sierpień 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Wrzesień 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Październik 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Listopad 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Grudzień 1 792,00 174,90 116,48 29,93 45,69 2 159,00 zł
Rocznie 21 504,00 2 098,80 1 397,76 359,16 548,28 25 908,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 792 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 159 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1350 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 174 zł
Ubezpieczenie rentowe 27 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 143 zł
Zaliczka na podatek 93 zł
Całość - kwota brutto 1 787 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Luty 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Marzec 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Kwiecień 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Maj 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Czerwiec 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Lipiec 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Sierpień 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Wrzesień 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Październik 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Listopad 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Grudzień 1 787,00 174,41 26,81 0,00 142,72 1 269,00 93,00 1 350,06
Rocznie 21 444,00 2 092,92 321,72 0,00 1 712,64 15 228,00 1 116,00 16 200,72
Wynagrodzenie pracownika 1 787 zł
Ubezpieczenie emerytalne 174 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 44 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 123 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Luty 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Marzec 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Kwiecień 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Maj 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Czerwiec 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Lipiec 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Sierpień 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Wrzesień 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Październik 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Listopad 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Grudzień 1 787,00 174,41 116,16 0,00 45,57 2 123,14 zł
Rocznie 21 444,00 2 092,92 1 393,92 0,00 546,84 25 477,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 787 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 123 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1350 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 213 zł
Całość - kwota brutto 1 563 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Luty 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Marzec 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Kwiecień 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Maj 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Czerwiec 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Lipiec 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Sierpień 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Wrzesień 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Październik 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Listopad 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Grudzień 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 213,00 1 350,00
Rocznie 18 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 2 556,00 16 200,00
Wynagrodzenie pracownika 1 563 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 563 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Luty 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Marzec 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Kwiecień 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Maj 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Czerwiec 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Lipiec 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Sierpień 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Wrzesień 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Październik 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Listopad 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Grudzień 1 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 563,00 zł
Rocznie 18 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 756,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 563 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 563 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1350 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 732 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 732,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 350,19
Luty 1 732,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 350,19
Marzec 1 732,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 350,19
Kwiecień 1 732,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 350,19
Maj 1 732,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 350,19
Czerwiec 1 732,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 350,19
Lipiec 1 732,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 104,99
Sierpień 1 732,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 104,99
Wrzesień 1 732,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 104,99
Październik 1 732,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 104,99
Listopad 1 732,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 104,99
Grudzień 1 732,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 104,99
Rocznie 20 784,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 14 731,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 732 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 350 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ