Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1330 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 330 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 381 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 137 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 759 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Luty 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Marzec 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Kwiecień 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Maj 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Czerwiec 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Lipiec 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Sierpień 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Wrzesień 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Październik 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Listopad 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Grudzień 1 759,00 171,68 26,39 43,10 136,60 1 268,00 0,00 1 381,23
Rocznie 21 108,00 2 060,16 316,68 517,20 0,00 15 216,00 0,00 16 574,76
Wynagrodzenie pracownika 1 759 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 29 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 119 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Luty 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Marzec 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Kwiecień 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Maj 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Czerwiec 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Lipiec 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Sierpień 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Wrzesień 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Październik 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Listopad 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Grudzień 1 759,00 171,68 114,34 29,38 44,86 2 119,26 zł
Rocznie 21 108,00 2 060,16 1 372,08 352,56 538,32 25 431,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 381 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 381 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 119 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1330 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 274 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 141 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Całość - kwota brutto 1 764 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Luty 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Marzec 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Kwiecień 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Maj 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Czerwiec 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Lipiec 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Sierpień 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Wrzesień 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Październik 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Listopad 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Grudzień 1 764,00 172,17 26,46 0,00 140,88 1 252,00 150,00 1 274,25
Rocznie 21 168,00 2 066,04 317,52 0,00 1 690,56 15 024,00 108,00 15 291,00
Wynagrodzenie pracownika 1 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 096 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Luty 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Marzec 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Kwiecień 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Maj 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Czerwiec 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Lipiec 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Sierpień 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Wrzesień 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Październik 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Listopad 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Grudzień 1 764,00 172,17 114,66 0,00 44,98 2 095,81 zł
Rocznie 21 168,00 2 066,04 1 375,92 0,00 539,76 25 149,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 274 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 274 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 096 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1330 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 209 zł
Całość - kwota brutto 1 539 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Luty 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Marzec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Kwiecień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Maj 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Czerwiec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Lipiec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Sierpień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Wrzesień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Październik 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Listopad 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Grudzień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Rocznie 18 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 772,00 2 508,00 15 960,00
Wynagrodzenie pracownika 1 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 539 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Luty 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Marzec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Kwiecień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Maj 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Czerwiec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Lipiec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Sierpień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Wrzesień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Październik 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Listopad 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Grudzień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Rocznie 18 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 468,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 539 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 539 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1330 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 063 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 334 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 063,10
Luty 1 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 063,10
Marzec 1 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 063,10
Kwiecień 1 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 063,10
Maj 1 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 063,10
Czerwiec 1 334,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 063,10
Lipiec 1 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 799,51
Sierpień 1 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 799,51
Wrzesień 1 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 799,51
Październik 1 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 799,51
Listopad 1 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 799,51
Grudzień 1 334,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 799,51
Rocznie 16 008,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 11 175,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 334 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 063 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.