Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1330 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 330 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 137 zł
Zaliczka na podatek 54 zł
Całość - kwota brutto 1 763 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Luty 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Marzec 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Kwiecień 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Maj 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Czerwiec 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Lipiec 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Sierpień 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Wrzesień 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Październik 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Listopad 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Grudzień 1 763,00 172,07 26,45 43,19 136,92 1 271,00 54,00 1 330,37
Rocznie 21 156,00 2 064,84 317,40 518,28 1 643,04 15 252,00 648,00 15 964,44
Wynagrodzenie pracownika 1 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 115 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 29 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 124 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Luty 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Marzec 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Kwiecień 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Maj 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Czerwiec 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Lipiec 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Sierpień 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Wrzesień 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Październik 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Listopad 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Grudzień 1 763,00 172,07 114,60 29,44 44,95 2 124,06 zł
Rocznie 21 156,00 2 064,84 1 375,20 353,28 539,40 25 488,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 763 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 124 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1330 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 26 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 141 zł
Zaliczka na podatek 91 zł
Całość - kwota brutto 1 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Luty 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Marzec 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Kwiecień 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Maj 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Czerwiec 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Lipiec 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Sierpień 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Wrzesień 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Październik 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Listopad 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Grudzień 1 760,00 171,78 26,40 0,00 140,56 1 249,00 91,00 1 330,26
Rocznie 21 120,00 2 061,36 316,80 0,00 1 686,72 14 988,00 1 092,00 15 963,12
Wynagrodzenie pracownika 1 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 114 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 43 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 091 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Luty 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Marzec 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Kwiecień 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Maj 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Czerwiec 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Lipiec 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Sierpień 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Wrzesień 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Październik 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Listopad 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Grudzień 1 760,00 171,78 114,40 0,00 44,88 2 091,06 zł
Rocznie 21 120,00 2 061,36 1 372,80 0,00 538,56 25 092,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 091 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1330 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 209 zł
Całość - kwota brutto 1 539 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Luty 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Marzec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Kwiecień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Maj 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Czerwiec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Lipiec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Sierpień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Wrzesień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Październik 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Listopad 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Grudzień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,00 209,00 1 330,00
Rocznie 18 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 772,00 2 508,00 15 960,00
Wynagrodzenie pracownika 1 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 539 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Luty 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Marzec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Kwiecień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Maj 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Czerwiec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Lipiec 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Sierpień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Wrzesień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Październik 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Listopad 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Grudzień 1 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 539,00 zł
Rocznie 18 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 468,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 539 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 330 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 330 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 539 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1330 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 330 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 712 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 712,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 330,19
Luty 1 712,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 330,19
Marzec 1 712,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 330,19
Kwiecień 1 712,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 330,19
Maj 1 712,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 330,19
Czerwiec 1 712,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 330,19
Lipiec 1 712,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 084,99
Sierpień 1 712,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 084,99
Wrzesień 1 712,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 084,99
Październik 1 712,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 084,99
Listopad 1 712,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 084,99
Grudzień 1 712,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 1 084,99
Rocznie 20 544,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 14 491,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 712 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 330 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ