Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 240 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3010 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 408 zł
Ubezpieczenie emerytalne 159 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 40 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 632 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Luty 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Marzec 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Kwiecień 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Maj 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Czerwiec 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Lipiec 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Sierpień 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Wrzesień 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Październik 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Listopad 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Grudzień 1 632,00 159,28 24,48 39,98 0,00 1 158,00 0,00 1 408,26
Rocznie 19 584,00 1 911,36 293,76 479,76 0,00 13 896,00 0,00 16 899,12
Wynagrodzenie pracownika 1 632 zł
Ubezpieczenie emerytalne 159 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 27 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 966 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Luty 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Marzec 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Kwiecień 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Maj 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Czerwiec 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Lipiec 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Sierpień 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Wrzesień 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Październik 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Listopad 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Grudzień 1 632,00 159,28 106,08 27,25 41,61 1 966,22 zł
Rocznie 19 584,00 1 911,36 1 272,96 327,00 499,32 23 594,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 632 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 408 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 408 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 966 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 160 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 131 zł
Zaliczka na podatek 85 zł
Całość - kwota brutto 1 641 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Luty 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Marzec 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Kwiecień 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Maj 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Czerwiec 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Lipiec 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Sierpień 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Wrzesień 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Październik 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Listopad 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Grudzień 1 641,00 160,16 24,62 0,00 131,06 1 165,00 85,00 1 240,16
Rocznie 19 692,00 1 921,92 295,44 0,00 1 572,72 13 980,00 1 020,00 14 881,92
Wynagrodzenie pracownika 1 641 zł
Ubezpieczenie emerytalne 160 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Luty 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Marzec 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Kwiecień 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Maj 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Czerwiec 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Lipiec 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Sierpień 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Wrzesień 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Październik 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Listopad 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Grudzień 1 641,00 160,16 106,67 0,00 41,84 1 949,67 zł
Rocznie 19 692,00 1 921,92 1 280,04 0,00 502,08 23 396,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 641 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 195 zł
Całość - kwota brutto 1 435 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Luty 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Marzec 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Kwiecień 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Maj 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Czerwiec 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Lipiec 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Sierpień 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Wrzesień 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Październik 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Listopad 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Grudzień 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 195,00 1 240,00
Rocznie 17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 776,00 2 340,00 14 880,00
Wynagrodzenie pracownika 1 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Luty 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Marzec 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Kwiecień 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Maj 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Czerwiec 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Lipiec 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Sierpień 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Wrzesień 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Październik 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Listopad 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Grudzień 1 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 435,00 zł
Rocznie 17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 220,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 435 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 240 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00
Luty 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00
Marzec 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00
Kwiecień 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00
Maj 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00
Czerwiec 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,00
Lipiec 1 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 976,41
Sierpień 1 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 976,41
Wrzesień 1 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 976,41
Październik 1 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 976,41
Listopad 1 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 976,41
Grudzień 1 240,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 976,41
Rocznie 14 880,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 298,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 240 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 240 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ