Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1250 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 250 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 40 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 646 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Luty 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Marzec 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Kwiecień 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Maj 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Czerwiec 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Lipiec 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Sierpień 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Wrzesień 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Październik 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Listopad 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Grudzień 1 646,00 160,65 24,69 40,33 0,00 1 170,00 0,00 1 420,33
Rocznie 19 752,00 1 927,80 296,28 483,96 0,00 14 040,00 0,00 17 043,96
Wynagrodzenie pracownika 1 646 zł
Ubezpieczenie emerytalne 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 107 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 27 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 983 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Luty 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Marzec 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Kwiecień 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Maj 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Czerwiec 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Lipiec 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Sierpień 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Wrzesień 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Październik 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Listopad 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Grudzień 1 646,00 160,65 106,99 27,49 41,98 1 983,11 zł
Rocznie 19 752,00 1 927,80 1 283,88 329,88 503,76 23 797,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 646 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 983 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1250 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 132 zł
Zaliczka na podatek 86 zł
Całość - kwota brutto 1 654 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Luty 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Marzec 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Kwiecień 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Maj 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Czerwiec 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Lipiec 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Sierpień 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Wrzesień 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Październik 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Listopad 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Grudzień 1 654,00 161,43 24,81 0,00 132,10 1 174,00 86,00 1 249,66
Rocznie 19 848,00 1 937,16 297,72 0,00 1 585,20 14 088,00 1 032,00 14 995,92
Wynagrodzenie pracownika 1 654 zł
Ubezpieczenie emerytalne 161 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 965 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Luty 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Marzec 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Kwiecień 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Maj 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Czerwiec 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Lipiec 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Sierpień 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Wrzesień 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Październik 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Listopad 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Grudzień 1 654,00 161,43 107,51 0,00 42,17 1 965,11 zł
Rocznie 19 848,00 1 937,16 1 290,12 0,00 506,04 23 581,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 654 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 965 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1250 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 197 zł
Całość - kwota brutto 1 447 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Luty 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Marzec 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Kwiecień 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Maj 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Czerwiec 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Lipiec 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Sierpień 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Wrzesień 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Październik 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Listopad 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Grudzień 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 158,00 197,00 1 250,00
Rocznie 17 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 896,00 2 364,00 15 000,00
Wynagrodzenie pracownika 1 447 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 447 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Luty 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Marzec 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Kwiecień 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Maj 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Czerwiec 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Lipiec 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Sierpień 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Wrzesień 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Październik 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Listopad 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Grudzień 1 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 447,00 zł
Rocznie 17 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 364,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 447 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 447 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1250 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 250 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 250 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00
Luty 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00
Marzec 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00
Kwiecień 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00
Maj 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00
Czerwiec 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00
Lipiec 1 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 986,41
Sierpień 1 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 986,41
Wrzesień 1 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 986,41
Październik 1 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 986,41
Listopad 1 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 986,41
Grudzień 1 250,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 986,41
Rocznie 15 000,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 418,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 250 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 250 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.