Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 210 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 371 zł
Ubezpieczenie emerytalne 155 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 589 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Luty 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Marzec 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Kwiecień 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Maj 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Czerwiec 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Lipiec 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Sierpień 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Wrzesień 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Październik 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Listopad 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Grudzień 1 589,00 155,09 23,84 38,93 0,00 1 121,00 0,00 1 371,14
Rocznie 19 068,00 1 861,08 286,08 467,16 0,00 13 452,00 0,00 16 453,68
Wynagrodzenie pracownika 1 589 zł
Ubezpieczenie emerytalne 155 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 27 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 914 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Luty 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Marzec 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Kwiecień 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Maj 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Czerwiec 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Lipiec 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Sierpień 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Wrzesień 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Październik 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Listopad 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Grudzień 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Rocznie 19 068,00 1 861,08 1 239,48 318,48 486,24 22 973,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 589 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 371 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 371 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 914 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 156 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 128 zł
Zaliczka na podatek 83 zł
Całość - kwota brutto 1 601 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Luty 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Marzec 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Kwiecień 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Maj 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Czerwiec 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Lipiec 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Sierpień 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Wrzesień 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Październik 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Listopad 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Grudzień 1 601,00 156,26 24,02 0,00 127,86 1 137,00 83,00 1 209,86
Rocznie 19 212,00 1 875,12 288,24 0,00 1 534,32 13 644,00 996,00 14 518,32
Wynagrodzenie pracownika 1 601 zł
Ubezpieczenie emerytalne 156 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 902 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Luty 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Marzec 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Kwiecień 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Maj 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Czerwiec 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Lipiec 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Sierpień 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Wrzesień 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Październik 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Listopad 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Grudzień 1 601,00 156,26 104,07 0,00 40,82 1 902,15 zł
Rocznie 19 212,00 1 875,12 1 248,84 0,00 489,84 22 825,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 601 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 902 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Całość - kwota brutto 1 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Luty 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Marzec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Kwiecień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Maj 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Czerwiec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Lipiec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Sierpień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Wrzesień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Październik 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Listopad 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Grudzień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Rocznie 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 440,00 2 280,00 14 520,00
Wynagrodzenie pracownika 1 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Luty 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Marzec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Kwiecień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Maj 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Czerwiec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Lipiec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Sierpień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Wrzesień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Październik 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Listopad 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Grudzień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Rocznie 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 210 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to grudzień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,00
Luty 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,00
Marzec 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,00
Kwiecień 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,00
Maj 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,00
Czerwiec 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,00
Lipiec 1 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 946,41
Sierpień 1 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 946,41
Wrzesień 1 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 946,41
Październik 1 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 946,41
Listopad 1 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 946,41
Grudzień 1 210,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 946,41
Rocznie 14 520,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 938,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 210 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 210 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.