Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 210 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 248 zł
Ubezpieczenie emerytalne 155 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 123 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 589 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Luty 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Marzec 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Kwiecień 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Maj 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Czerwiec 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Lipiec 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Sierpień 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Wrzesień 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Październik 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Listopad 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Grudzień 1 589,00 155,09 23,84 38,93 123,40 1 121,00 0,00 1 247,74
Rocznie 19 068,00 1 861,08 286,08 467,16 0,00 13 452,00 0,00 14 972,88
Wynagrodzenie pracownika 1 589 zł
Ubezpieczenie emerytalne 155 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 27 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 914 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Luty 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Marzec 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Kwiecień 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Maj 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Czerwiec 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Lipiec 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Sierpień 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Wrzesień 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Październik 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Listopad 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Grudzień 1 589,00 155,09 103,29 26,54 40,52 1 914,44 zł
Rocznie 19 068,00 1 861,08 1 239,48 318,48 486,24 22 973,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 589 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 248 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 248 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 914 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 157 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 128 zł
Zaliczka na podatek 137 zł
Całość - kwota brutto 1 605 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Luty 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Marzec 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Kwiecień 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Maj 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Czerwiec 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Lipiec 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Sierpień 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Wrzesień 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Październik 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Listopad 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Grudzień 1 605,00 156,65 24,08 0,00 128,18 1 139,00 137,00 1 159,41
Rocznie 19 260,00 1 879,80 288,96 0,00 1 538,16 13 668,00 108,00 13 912,92
Wynagrodzenie pracownika 1 605 zł
Ubezpieczenie emerytalne 157 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 907 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Luty 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Marzec 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Kwiecień 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Maj 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Czerwiec 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Lipiec 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Sierpień 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Wrzesień 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Październik 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Listopad 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Grudzień 1 605,00 156,65 104,33 0,00 40,93 1 906,91 zł
Rocznie 19 260,00 1 879,80 1 251,96 0,00 491,16 22 882,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 605 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 159 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 159 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 907 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Całość - kwota brutto 1 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Luty 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Marzec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Kwiecień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Maj 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Czerwiec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Lipiec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Sierpień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Wrzesień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Październik 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Listopad 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Grudzień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120,00 190,00 1 210,00
Rocznie 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 440,00 2 280,00 14 520,00
Wynagrodzenie pracownika 1 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Luty 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Marzec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Kwiecień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Maj 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Czerwiec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Lipiec 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Sierpień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Wrzesień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Październik 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Listopad 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Grudzień 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 zł
Rocznie 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 943 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 214 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 943,10
Luty 1 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 943,10
Marzec 1 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 943,10
Kwiecień 1 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 943,10
Maj 1 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 943,10
Czerwiec 1 214,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 943,10
Lipiec 1 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 679,51
Sierpień 1 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 679,51
Wrzesień 1 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 679,51
Październik 1 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 679,51
Listopad 1 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 679,51
Grudzień 1 214,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 679,51
Rocznie 14 568,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 9 735,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 214 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 943 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.