Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1230 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 230 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 158 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 40 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 617 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Luty 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Marzec 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Kwiecień 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Maj 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Czerwiec 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Lipiec 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Sierpień 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Wrzesień 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Październik 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Listopad 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Grudzień 1 617,00 157,82 24,26 39,62 0,00 1 145,00 0,00 1 395,30
Rocznie 19 404,00 1 893,84 291,12 475,44 0,00 13 740,00 0,00 16 743,60
Wynagrodzenie pracownika 1 617 zł
Ubezpieczenie emerytalne 158 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 27 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 948 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Luty 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Marzec 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Kwiecień 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Maj 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Czerwiec 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Lipiec 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Sierpień 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Wrzesień 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Październik 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Listopad 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Grudzień 1 617,00 157,82 105,11 27,00 41,24 1 948,17 zł
Rocznie 19 404,00 1 893,84 1 261,32 324,00 494,88 23 378,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 617 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 395 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 395 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 948 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1230 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 159 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 130 zł
Zaliczka na podatek 85 zł
Całość - kwota brutto 1 628 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Luty 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Marzec 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Kwiecień 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Maj 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Czerwiec 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Lipiec 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Sierpień 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Wrzesień 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Październik 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Listopad 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Grudzień 1 628,00 158,89 24,42 0,00 130,02 1 156,00 85,00 1 229,67
Rocznie 19 536,00 1 906,68 293,04 0,00 1 560,24 13 872,00 1 020,00 14 756,04
Wynagrodzenie pracownika 1 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 159 zł
Ubezpieczenie rentowe 106 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 934 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Luty 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Marzec 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Kwiecień 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Maj 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Czerwiec 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Lipiec 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Sierpień 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Wrzesień 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Październik 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Listopad 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Grudzień 1 628,00 158,89 105,82 0,00 41,52 1 934,23 zł
Rocznie 19 536,00 1 906,68 1 269,84 0,00 498,24 23 210,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 628 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 934 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1230 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 194 zł
Całość - kwota brutto 1 424 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Luty 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Marzec 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Kwiecień 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Maj 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Czerwiec 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Lipiec 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Sierpień 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Wrzesień 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Październik 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Listopad 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Grudzień 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 139,00 194,00 1 230,00
Rocznie 17 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 668,00 2 328,00 14 760,00
Wynagrodzenie pracownika 1 424 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 424 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Luty 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Marzec 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Kwiecień 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Maj 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Czerwiec 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Lipiec 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Sierpień 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Wrzesień 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Październik 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Listopad 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Grudzień 1 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 424,00 zł
Rocznie 17 088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 088,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 424 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 424 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1230 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 230 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00
Luty 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00
Marzec 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00
Kwiecień 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00
Maj 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00
Czerwiec 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00
Lipiec 1 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 966,41
Sierpień 1 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 966,41
Wrzesień 1 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 966,41
Październik 1 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 966,41
Listopad 1 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 966,41
Grudzień 1 230,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 966,41
Rocznie 14 760,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 178,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 230 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 230 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.