Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1220 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 220 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 156 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 603 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Luty 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Marzec 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Kwiecień 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Maj 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Czerwiec 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Lipiec 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Sierpień 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Wrzesień 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Październik 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Listopad 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Grudzień 1 603,00 156,45 24,05 39,27 0,00 1 133,00 0,00 1 383,23
Rocznie 19 236,00 1 877,40 288,60 471,24 0,00 13 596,00 0,00 16 598,76
Wynagrodzenie pracownika 1 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 156 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 27 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Luty 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Marzec 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Kwiecień 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Maj 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Czerwiec 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Lipiec 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Sierpień 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Wrzesień 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Październik 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Listopad 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Grudzień 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Rocznie 19 236,00 1 877,40 1 250,40 321,24 490,44 23 175,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 603 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 383 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 383 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1220 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 158 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 129 zł
Zaliczka na podatek 84 zł
Całość - kwota brutto 1 615 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Luty 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Marzec 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Kwiecień 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Maj 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Czerwiec 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Lipiec 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Sierpień 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Wrzesień 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Październik 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Listopad 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Grudzień 1 615,00 157,62 24,23 0,00 128,98 1 147,00 84,00 1 220,17
Rocznie 19 380,00 1 891,44 290,76 0,00 1 547,76 13 764,00 1 008,00 14 642,04
Wynagrodzenie pracownika 1 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 158 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 919 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Luty 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Marzec 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Kwiecień 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Maj 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Czerwiec 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Lipiec 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Sierpień 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Wrzesień 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Październik 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Listopad 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Grudzień 1 615,00 157,62 104,98 0,00 41,19 1 918,79 zł
Rocznie 19 380,00 1 891,44 1 259,76 0,00 494,28 23 025,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 615 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 919 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1220 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 192 zł
Całość - kwota brutto 1 412 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Luty 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Marzec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Kwiecień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Maj 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Czerwiec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Lipiec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Sierpień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Wrzesień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Październik 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Listopad 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Grudzień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Rocznie 16 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 560,00 2 304,00 14 640,00
Wynagrodzenie pracownika 1 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 412 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Luty 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Marzec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Kwiecień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Maj 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Czerwiec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Lipiec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Sierpień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Wrzesień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Październik 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Listopad 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Grudzień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Rocznie 16 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 412 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 412 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1220 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 220 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220,00
Luty 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220,00
Marzec 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220,00
Kwiecień 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220,00
Maj 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220,00
Czerwiec 1 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220,00
Lipiec 1 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 956,41
Sierpień 1 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 956,41
Wrzesień 1 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 956,41
Październik 1 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 956,41
Listopad 1 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 956,41
Grudzień 1 220,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 956,41
Rocznie 14 640,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 058,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 220 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 220 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.