Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1220 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 220 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 156 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 124 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 603 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Luty 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Marzec 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Kwiecień 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Maj 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Czerwiec 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Lipiec 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Sierpień 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Wrzesień 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Październik 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Listopad 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Grudzień 1 603,00 156,45 24,05 39,27 124,49 1 133,00 0,00 1 258,74
Rocznie 19 236,00 1 877,40 288,60 471,24 0,00 13 596,00 0,00 15 104,88
Wynagrodzenie pracownika 1 603 zł
Ubezpieczenie emerytalne 156 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 27 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 931 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Luty 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Marzec 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Kwiecień 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Maj 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Czerwiec 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Lipiec 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Sierpień 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Wrzesień 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Październik 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Listopad 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Grudzień 1 603,00 156,45 104,20 26,77 40,87 1 931,29 zł
Rocznie 19 236,00 1 877,40 1 250,40 321,24 490,44 23 175,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 603 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 259 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 259 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 931 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1220 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 158 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 129 zł
Zaliczka na podatek 138 zł
Całość - kwota brutto 1 619 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Luty 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Marzec 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Kwiecień 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Maj 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Czerwiec 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Lipiec 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Sierpień 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Wrzesień 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Październik 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Listopad 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Grudzień 1 619,00 158,01 24,29 0,00 129,30 1 149,00 138,00 1 169,52
Rocznie 19 428,00 1 896,12 291,48 0,00 1 551,60 13 788,00 108,00 14 034,24
Wynagrodzenie pracownika 1 619 zł
Ubezpieczenie emerytalne 158 zł
Ubezpieczenie rentowe 105 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 40 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 924 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Luty 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Marzec 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Kwiecień 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Maj 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Czerwiec 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Lipiec 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Sierpień 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Wrzesień 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Październik 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Listopad 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Grudzień 1 619,00 158,01 105,24 0,00 41,29 1 923,54 zł
Rocznie 19 428,00 1 896,12 1 262,88 0,00 495,48 23 082,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 619 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 170 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 170 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 924 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1220 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 192 zł
Całość - kwota brutto 1 412 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Luty 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Marzec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Kwiecień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Maj 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Czerwiec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Lipiec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Sierpień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Wrzesień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Październik 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Listopad 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Grudzień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130,00 192,00 1 220,00
Rocznie 16 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 560,00 2 304,00 14 640,00
Wynagrodzenie pracownika 1 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 412 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Luty 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Marzec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Kwiecień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Maj 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Czerwiec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Lipiec 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Sierpień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Wrzesień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Październik 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Listopad 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Grudzień 1 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 412,00 zł
Rocznie 16 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 412 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 412 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1220 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 953 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 224 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 953,10
Luty 1 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 953,10
Marzec 1 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 953,10
Kwiecień 1 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 953,10
Maj 1 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 953,10
Czerwiec 1 224,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 953,10
Lipiec 1 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 689,51
Sierpień 1 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 689,51
Wrzesień 1 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 689,51
Październik 1 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 689,51
Listopad 1 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 689,51
Grudzień 1 224,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 689,51
Rocznie 14 688,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 9 855,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 224 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 953 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.