Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 200 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 154 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 123 zł
Zaliczka na podatek 40 zł
Całość - kwota brutto 1 579 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Luty 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Marzec 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Kwiecień 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Maj 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Czerwiec 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Lipiec 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Sierpień 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Wrzesień 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Październik 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Listopad 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Grudzień 1 579,00 154,11 23,69 38,69 122,63 1 113,00 40,00 1 199,88
Rocznie 18 948,00 1 849,32 284,28 464,28 1 471,56 13 356,00 480,00 14 398,56
Wynagrodzenie pracownika 1 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 154 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 26 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 902 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Luty 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Marzec 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Kwiecień 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Maj 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Czerwiec 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Lipiec 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Sierpień 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Wrzesień 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Październik 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Listopad 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Grudzień 1 579,00 154,11 102,64 26,37 40,27 1 902,39 zł
Rocznie 18 948,00 1 849,32 1 231,68 316,44 483,24 22 828,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 579 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 902 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 155 zł
Ubezpieczenie rentowe 24 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 127 zł
Zaliczka na podatek 82 zł
Całość - kwota brutto 1 588 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Luty 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Marzec 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Kwiecień 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Maj 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Czerwiec 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Lipiec 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Sierpień 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Wrzesień 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Październik 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Listopad 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Grudzień 1 588,00 154,99 23,82 0,00 126,83 1 127,00 82,00 1 200,36
Rocznie 19 056,00 1 859,88 285,84 0,00 1 521,96 13 524,00 984,00 14 404,32
Wynagrodzenie pracownika 1 588 zł
Ubezpieczenie emerytalne 155 zł
Ubezpieczenie rentowe 103 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 39 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 887 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Luty 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Marzec 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Kwiecień 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Maj 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Czerwiec 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Lipiec 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Sierpień 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Wrzesień 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Październik 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Listopad 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Grudzień 1 588,00 154,99 103,22 0,00 40,50 1 886,71 zł
Rocznie 19 056,00 1 859,88 1 238,64 0,00 486,00 22 640,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 588 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 887 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 189 zł
Całość - kwota brutto 1 389 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Luty 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Marzec 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Kwiecień 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Maj 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Czerwiec 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Lipiec 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Sierpień 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Wrzesień 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Październik 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Listopad 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Grudzień 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 111,00 189,00 1 200,00
Rocznie 16 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 332,00 2 268,00 14 400,00
Wynagrodzenie pracownika 1 389 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 389 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Luty 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Marzec 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Kwiecień 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Maj 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Czerwiec 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Lipiec 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Sierpień 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Wrzesień 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Październik 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Listopad 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Grudzień 1 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 389,00 zł
Rocznie 16 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 389 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 389 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 582 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 582,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 200,19
Luty 1 582,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 200,19
Marzec 1 582,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 200,19
Kwiecień 1 582,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 200,19
Maj 1 582,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 200,19
Czerwiec 1 582,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 1 200,19
Lipiec 1 582,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 954,99
Sierpień 1 582,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 954,99
Wrzesień 1 582,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 954,99
Październik 1 582,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 954,99
Listopad 1 582,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 954,99
Grudzień 1 582,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 954,99
Rocznie 18 984,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 12 931,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 582 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 200 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ