Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1260 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 260 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 432 zł
Ubezpieczenie emerytalne 162 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Luty 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Marzec 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Kwiecień 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Maj 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Czerwiec 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Lipiec 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Sierpień 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Wrzesień 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Październik 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Listopad 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Grudzień 1 660,00 162,02 24,90 40,67 0,00 1 182,00 0,00 1 432,41
Rocznie 19 920,00 1 944,24 298,80 488,04 0,00 14 184,00 0,00 17 188,92
Wynagrodzenie pracownika 1 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 162 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 28 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Luty 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Marzec 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Kwiecień 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Maj 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Czerwiec 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Lipiec 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Sierpień 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Wrzesień 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Październik 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Listopad 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Grudzień 1 660,00 162,02 107,90 27,72 42,33 1 999,97 zł
Rocznie 19 920,00 1 944,24 1 294,80 332,64 507,96 23 999,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 432 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 432 zł netto poniesie łączny koszt równy 2 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1260 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 133 zł
Zaliczka na podatek 87 zł
Całość - kwota brutto 1 668 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Luty 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Marzec 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Kwiecień 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Maj 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Czerwiec 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Lipiec 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Sierpień 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Wrzesień 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Październik 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Listopad 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Grudzień 1 668,00 162,80 25,02 0,00 133,22 1 184,00 87,00 1 259,96
Rocznie 20 016,00 1 953,60 300,24 0,00 1 598,64 14 208,00 1 044,00 15 119,52
Wynagrodzenie pracownika 1 668 zł
Ubezpieczenie emerytalne 163 zł
Ubezpieczenie rentowe 108 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 41 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 1 982 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Luty 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Marzec 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Kwiecień 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Maj 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Czerwiec 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Lipiec 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Sierpień 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Wrzesień 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Październik 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Listopad 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Grudzień 1 668,00 162,80 108,42 0,00 42,54 1 981,76 zł
Rocznie 20 016,00 1 953,60 1 301,04 0,00 510,48 23 781,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 668 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 982 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1260 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 198 zł
Całość - kwota brutto 1 458 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Luty 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Marzec 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Kwiecień 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Maj 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Czerwiec 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Lipiec 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Sierpień 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Wrzesień 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Październik 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Listopad 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Grudzień 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 166,00 198,00 1 260,00
Rocznie 17 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 992,00 2 376,00 15 120,00
Wynagrodzenie pracownika 1 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Luty 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Marzec 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Kwiecień 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Maj 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Czerwiec 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Lipiec 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Sierpień 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Wrzesień 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Październik 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Listopad 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Grudzień 1 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 zł
Rocznie 17 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 260 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 260 zł netto poniesie łączny koszt równy 1 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1260 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 260 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 260 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00
Luty 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00
Marzec 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00
Kwiecień 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00
Maj 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00
Czerwiec 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00
Lipiec 1 260,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 996,41
Sierpień 1 260,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 996,41
Wrzesień 1 260,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 996,41
Październik 1 260,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 996,41
Listopad 1 260,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 996,41
Grudzień 1 260,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 0,00 0,00 996,41
Rocznie 15 120,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 538,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 260 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.