Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 635 zł
Ubezpieczenie rentowe 251 zł
Ubezpieczenie chorobowe 410 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 301 zł
Zaliczka na podatek 1 250 zł
Całość - kwota brutto 16 747 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 747,00 1 634,51 251,21 410,30 1 300,59 14 201,00 1 250,00 11 900,39
Luty 16 747,00 1 634,51 251,21 410,30 1 300,59 14 201,00 1 250,00 11 900,39
Marzec 16 747,00 1 634,51 251,21 410,30 1 300,59 14 201,00 1 250,00 11 900,39
Kwiecień 16 747,00 1 634,51 251,21 410,30 1 300,59 14 201,00 1 250,00 11 900,39
Maj 16 747,00 1 634,51 251,21 410,30 1 300,59 14 201,00 1 250,00 11 900,39
Czerwiec 16 747,00 1 634,51 251,21 410,30 1 300,59 14 201,00 1 250,00 11 900,39
Lipiec 16 747,00 1 634,51 251,21 410,30 1 300,59 14 201,00 3 332,00 9 818,39
Sierpień 16 747,00 1 634,51 251,21 410,30 1 300,59 14 201,00 3 424,00 9 726,39
Wrzesień 16 747,00 1 634,51 251,21 410,30 1 300,59 14 201,00 3 424,00 9 726,39
Październik 16 747,00 687,76 105,66 410,30 1 398,90 15 293,00 3 689,00 10 455,38
Listopad 16 747,00 0,00 0,00 410,30 1 470,30 16 087,00 3 882,00 10 984,40
Grudzień 16 747,00 0,00 0,00 410,30 1 470,30 16 087,00 3 882,00 10 984,40
Rocznie 200 964,00 15 398,35 2 366,55 4 923,60 16 044,81 175 276,00 29 133,00 133 097,69
Wynagrodzenie pracownika 16 747 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 635 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 089 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 280 zł
Fundusz Pracy (FP) 410 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 177 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 747,00 1 634,51 1 088,56 279,67 427,05 20 176,79 zł
Luty 16 747,00 1 634,51 1 088,56 279,67 427,05 20 176,79 zł
Marzec 16 747,00 1 634,51 1 088,56 279,67 427,05 20 176,79 zł
Kwiecień 16 747,00 1 634,51 1 088,56 279,67 427,05 20 176,79 zł
Maj 16 747,00 1 634,51 1 088,56 279,67 427,05 20 176,79 zł
Czerwiec 16 747,00 1 634,51 1 088,56 279,67 427,05 20 176,79 zł
Lipiec 16 747,00 1 634,51 1 088,56 279,67 427,05 20 176,79 zł
Sierpień 16 747,00 1 634,51 1 088,56 279,67 427,05 20 176,79 zł
Wrzesień 16 747,00 1 634,51 1 088,56 279,67 427,05 20 176,79 zł
Październik 16 747,00 687,76 458,01 279,67 427,05 18 599,49 zł
Listopad 16 747,00 0,00 0,00 279,67 427,05 17 453,72 zł
Grudzień 16 747,00 0,00 0,00 279,67 427,05 17 453,72 zł
Rocznie 200 964,00 15 398,35 10 255,05 3 356,04 5 124,60 235 098,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 747 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 177 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 258 zł
Zaliczka na podatek 818 zł
Całość - kwota brutto 15 749 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 749,00 1 537,10 236,24 0,00 1 257,81 11 181,00 818,00 11 899,85
Luty 15 749,00 1 537,10 236,24 0,00 1 257,81 11 181,00 818,00 11 899,85
Marzec 15 749,00 1 537,10 236,24 0,00 1 257,81 11 181,00 818,00 11 899,85
Kwiecień 15 749,00 1 537,10 236,24 0,00 1 257,81 11 181,00 818,00 11 899,85
Maj 15 749,00 1 537,10 236,24 0,00 1 257,81 11 181,00 818,00 11 899,85
Czerwiec 15 749,00 1 537,10 236,24 0,00 1 257,81 11 181,00 818,00 11 899,85
Lipiec 15 749,00 1 537,10 236,24 0,00 1 257,81 11 181,00 818,00 11 899,85
Sierpień 15 749,00 1 537,10 236,24 0,00 1 257,81 11 181,00 818,00 11 899,85
Wrzesień 15 749,00 1 537,10 236,24 0,00 1 257,81 11 181,00 818,00 11 899,85
Październik 15 749,00 1 537,10 236,24 0,00 1 257,81 11 181,00 818,00 11 899,85
Listopad 15 749,00 27,35 4,15 0,00 1 414,58 12 574,00 919,00 13 383,92
Grudzień 15 749,00 0,00 0,00 0,00 1 417,41 12 599,00 921,00 13 410,59
Rocznie 188 988,00 15 398,35 2 366,55 0,00 15 410,09 136 983,00 10 020,00 145 793,01
Wynagrodzenie pracownika 15 749 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 024 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 386 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 711 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 749,00 1 537,10 1 023,69 0,00 401,60 18 711,39 zł
Luty 15 749,00 1 537,10 1 023,69 0,00 401,60 18 711,39 zł
Marzec 15 749,00 1 537,10 1 023,69 0,00 401,60 18 711,39 zł
Kwiecień 15 749,00 1 537,10 1 023,69 0,00 401,60 18 711,39 zł
Maj 15 749,00 1 537,10 1 023,69 0,00 401,60 18 711,39 zł
Czerwiec 15 749,00 1 537,10 1 023,69 0,00 401,60 18 711,39 zł
Lipiec 15 749,00 1 537,10 1 023,69 0,00 401,60 18 711,39 zł
Sierpień 15 749,00 1 537,10 1 023,69 0,00 401,60 18 711,39 zł
Wrzesień 15 749,00 1 537,10 1 023,69 0,00 401,60 18 711,39 zł
Październik 15 749,00 1 537,10 1 023,69 0,00 401,60 18 711,39 zł
Listopad 15 749,00 27,35 18,15 0,00 401,60 16 196,10 zł
Grudzień 15 749,00 0,00 0,00 0,00 401,60 16 150,60 zł
Rocznie 188 988,00 15 398,35 10 255,05 0,00 4 819,20 219 460,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 749 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 711 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 873 zł
Całość - kwota brutto 13 773 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Luty 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Marzec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Kwiecień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Maj 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Czerwiec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Lipiec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Sierpień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Wrzesień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Październik 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Listopad 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Grudzień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Rocznie 165 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 216,00 22 476,00 142 800,00
Wynagrodzenie pracownika 13 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 773 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Luty 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Marzec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Kwiecień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Maj 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Czerwiec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Lipiec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Sierpień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Wrzesień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Październik 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Listopad 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Grudzień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Rocznie 165 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 773 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 773 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 067 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 067,00 0,00 11 900,19
Luty 14 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 067,00 0,00 11 900,19
Marzec 14 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 067,00 0,00 11 900,19
Kwiecień 14 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 067,00 0,00 11 900,19
Maj 14 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 067,00 0,00 11 900,19
Czerwiec 14 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 152,00 0,00 11 815,19
Lipiec 14 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 141,00 0,00 9 580,99
Sierpień 14 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 141,00 0,00 9 580,99
Wrzesień 14 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 141,00 0,00 9 580,99
Październik 14 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 141,00 0,00 9 580,99
Listopad 14 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 141,00 0,00 9 580,99
Grudzień 14 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 141,00 0,00 9 580,99
Rocznie 172 188,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 37 333,00 0,00 128 802,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ