Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 635 zł
Ubezpieczenie rentowe 251 zł
Ubezpieczenie chorobowe 410 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 301 zł
Zaliczka na podatek 1 404 zł
Całość - kwota brutto 16 751 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 1 404,00 11 749,53
Luty 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 1 404,00 11 749,53
Marzec 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 1 404,00 11 749,53
Kwiecień 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 1 404,00 11 749,53
Maj 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 1 404,00 11 749,53
Czerwiec 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 1 404,00 11 749,53
Lipiec 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 1 404,00 11 749,53
Sierpień 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 1 404,00 11 749,53
Wrzesień 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 2 972,00 10 181,53
Październik 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 4 545,00 8 608,53
Listopad 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 4 545,00 8 608,53
Grudzień 16 751,00 1 634,90 251,27 410,40 1 300,90 14 204,00 4 545,00 8 608,53
Rocznie 201 012,00 19 618,80 3 015,24 4 924,80 15 610,80 170 448,00 12 235,00 130 003,36
Wynagrodzenie pracownika 16 751 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 635 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 089 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 280 zł
Fundusz Pracy (FP) 410 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 182 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Luty 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Marzec 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Kwiecień 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Maj 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Czerwiec 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Lipiec 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Sierpień 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Wrzesień 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Październik 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Listopad 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Grudzień 16 751,00 1 634,90 1 088,82 279,74 427,15 20 181,61 zł
Rocznie 201 012,00 19 618,80 13 065,84 3 356,88 5 125,80 242 179,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 751 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 182 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 258 zł
Zaliczka na podatek 1 342 zł
Całość - kwota brutto 15 753 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Luty 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Marzec 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Kwiecień 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Maj 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Czerwiec 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Lipiec 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Sierpień 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Wrzesień 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Październik 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Listopad 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Grudzień 15 753,00 1 537,49 236,30 0,00 1 258,13 11 183,00 1 342,00 11 379,12
Rocznie 189 036,00 18 449,88 2 835,60 0,00 15 097,56 134 196,00 1 008,00 136 549,44
Wynagrodzenie pracownika 15 753 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 537 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 024 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 386 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 716 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Luty 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Marzec 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Kwiecień 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Maj 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Czerwiec 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Lipiec 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Sierpień 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Wrzesień 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Październik 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Listopad 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Grudzień 15 753,00 1 537,49 1 023,95 0,00 401,70 18 716,14 zł
Rocznie 189 036,00 18 449,88 12 287,40 0,00 4 820,40 224 593,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 753 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 379 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 379 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 716 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 873 zł
Całość - kwota brutto 13 773 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Luty 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Marzec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Kwiecień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Maj 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Czerwiec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Lipiec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Sierpień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Wrzesień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Październik 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Listopad 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Grudzień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 018,00 1 873,00 11 900,00
Rocznie 165 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 216,00 22 476,00 142 800,00
Wynagrodzenie pracownika 13 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 773 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Luty 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Marzec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Kwiecień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Maj 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Czerwiec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Lipiec 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Sierpień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Wrzesień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Październik 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Listopad 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Grudzień 13 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 773,00 zł
Rocznie 165 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 773 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 773 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 691 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 291 zł
Zaliczka na podatek 2 367 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 349,00 0,00 0,00 0,00 1 291,41 0,00 2 367,00 0,00 10 690,59
Luty 14 349,00 0,00 0,00 0,00 1 291,41 0,00 4 167,00 0,00 8 890,59
Marzec 14 349,00 0,00 0,00 0,00 1 291,41 0,00 4 167,00 0,00 8 890,59
Kwiecień 14 349,00 0,00 0,00 0,00 1 291,41 0,00 4 167,00 0,00 8 890,59
Maj 14 349,00 0,00 0,00 0,00 1 291,41 0,00 4 167,00 0,00 8 890,59
Czerwiec 14 349,00 0,00 0,00 0,00 1 291,41 0,00 4 167,00 0,00 8 890,59
Lipiec 14 349,00 176,27 72,24 0,00 1 291,41 15,08 4 082,00 0,00 8 712,00
Sierpień 14 349,00 176,27 72,24 0,00 1 291,41 15,08 4 082,00 0,00 8 712,00
Wrzesień 14 349,00 176,27 72,24 0,00 1 291,41 15,08 4 082,00 0,00 8 712,00
Październik 14 349,00 176,27 72,24 0,00 1 291,41 15,08 4 082,00 0,00 8 712,00
Listopad 14 349,00 176,27 72,24 0,00 1 291,41 15,08 4 082,00 0,00 8 712,00
Grudzień 14 349,00 176,27 72,24 0,00 1 291,41 15,08 4 082,00 0,00 8 712,00
Rocznie 172 188,00 1 057,62 433,44 0,00 15 496,92 0,00 47 694,00 0,00 107 415,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 691 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.