Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 846 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 649 zł
Ubezpieczenie rentowe 253 zł
Ubezpieczenie chorobowe 414 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 312 zł
Zaliczka na podatek 1 419 zł
Całość - kwota brutto 16 893 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 1 419,00 11 846,03
Luty 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 1 419,00 11 846,03
Marzec 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 1 419,00 11 846,03
Kwiecień 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 1 419,00 11 846,03
Maj 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 1 419,00 11 846,03
Czerwiec 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 1 419,00 11 846,03
Lipiec 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 1 419,00 11 846,03
Sierpień 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 1 419,00 11 846,03
Wrzesień 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 3 208,00 10 057,03
Październik 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 4 585,00 8 680,03
Listopad 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 4 585,00 8 680,03
Grudzień 16 893,00 1 648,76 253,40 413,88 1 311,93 14 327,00 4 585,00 8 680,03
Rocznie 202 716,00 19 785,12 3 040,80 4 966,56 15 743,16 171 924,00 12 571,00 130 865,36
Wynagrodzenie pracownika 16 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 649 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 098 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 282 zł
Fundusz Pracy (FP) 414 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 353 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Luty 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Marzec 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Kwiecień 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Maj 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Czerwiec 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Lipiec 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Sierpień 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Wrzesień 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Październik 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Listopad 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Grudzień 16 893,00 1 648,76 1 098,05 282,11 430,77 20 352,69 zł
Rocznie 202 716,00 19 785,12 13 176,60 3 385,32 5 169,24 244 232,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 893 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 846 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 846 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 353 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 474 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 550 zł
Ubezpieczenie rentowe 238 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 269 zł
Zaliczka na podatek 1 353 zł
Całość - kwota brutto 15 885 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Luty 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Marzec 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Kwiecień 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Maj 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Czerwiec 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Lipiec 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Sierpień 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Wrzesień 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Październik 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Listopad 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Grudzień 15 885,00 1 550,38 238,28 0,00 1 268,67 11 277,00 1 353,00 11 474,43
Rocznie 190 620,00 18 604,56 2 859,36 0,00 15 224,04 135 324,00 1 020,00 137 693,16
Wynagrodzenie pracownika 15 885 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 550 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 033 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 389 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 873 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Luty 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Marzec 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Kwiecień 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Maj 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Czerwiec 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Lipiec 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Sierpień 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Wrzesień 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Październik 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Listopad 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Grudzień 15 885,00 1 550,38 1 032,53 0,00 405,07 18 872,98 zł
Rocznie 190 620,00 18 604,56 12 390,36 0,00 4 860,84 226 475,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 885 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 474 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 474 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 873 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 889 zł
Całość - kwota brutto 13 889 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Luty 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Marzec 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Kwiecień 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Maj 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Czerwiec 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Lipiec 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Sierpień 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Wrzesień 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Październik 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Listopad 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Grudzień 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 111,00 1 889,00 12 000,00
Rocznie 166 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 332,00 22 668,00 144 000,00
Wynagrodzenie pracownika 13 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 889 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Luty 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Marzec 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Kwiecień 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Maj 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Czerwiec 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Lipiec 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Sierpień 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Wrzesień 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Październik 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Listopad 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Grudzień 13 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 889,00 zł
Rocznie 166 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 889 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 889 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 302 zł
Zaliczka na podatek 2 405 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 470 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 470,00 0,00 0,00 0,00 1 302,30 0,00 2 405,00 0,00 10 762,70
Luty 14 470,00 0,00 0,00 0,00 1 302,30 0,00 4 205,00 0,00 8 962,70
Marzec 14 470,00 0,00 0,00 0,00 1 302,30 0,00 4 205,00 0,00 8 962,70
Kwiecień 14 470,00 0,00 0,00 0,00 1 302,30 0,00 4 205,00 0,00 8 962,70
Maj 14 470,00 0,00 0,00 0,00 1 302,30 0,00 4 205,00 0,00 8 962,70
Czerwiec 14 470,00 0,00 0,00 0,00 1 302,30 0,00 4 205,00 0,00 8 962,70
Lipiec 14 470,00 176,27 72,24 0,00 1 302,30 15,08 4 121,00 0,00 8 783,11
Sierpień 14 470,00 176,27 72,24 0,00 1 302,30 15,08 4 121,00 0,00 8 783,11
Wrzesień 14 470,00 176,27 72,24 0,00 1 302,30 15,08 4 121,00 0,00 8 783,11
Październik 14 470,00 176,27 72,24 0,00 1 302,30 15,08 4 121,00 0,00 8 783,11
Listopad 14 470,00 176,27 72,24 0,00 1 302,30 15,08 4 121,00 0,00 8 783,11
Grudzień 14 470,00 176,27 72,24 0,00 1 302,30 15,08 4 121,00 0,00 8 783,11
Rocznie 173 640,00 1 057,62 433,44 0,00 15 627,60 0,00 48 156,00 0,00 108 274,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 763 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.