Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 607 zł
Ubezpieczenie rentowe 247 zł
Ubezpieczenie chorobowe 403 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 279 zł
Zaliczka na podatek 1 375 zł
Całość - kwota brutto 16 468 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 1 375,00 11 556,31
Luty 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 1 375,00 11 556,31
Marzec 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 1 375,00 11 556,31
Kwiecień 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 1 375,00 11 556,31
Maj 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 1 375,00 11 556,31
Czerwiec 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 1 375,00 11 556,31
Lipiec 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 1 375,00 11 556,31
Sierpień 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 1 375,00 11 556,31
Wrzesień 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 2 503,00 10 428,31
Październik 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 4 467,00 8 464,31
Listopad 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 4 467,00 8 464,31
Grudzień 16 468,00 1 607,28 247,02 403,47 1 278,92 13 960,00 4 467,00 8 464,31
Rocznie 197 616,00 19 287,36 2 964,24 4 841,64 15 347,04 167 520,00 11 556,00 128 271,72
Wynagrodzenie pracownika 16 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 607 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 070 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 275 zł
Fundusz Pracy (FP) 403 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 841 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Luty 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Marzec 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Kwiecień 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Maj 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Czerwiec 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Lipiec 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Sierpień 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Wrzesień 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Październik 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Listopad 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Grudzień 16 468,00 1 607,28 1 070,42 275,02 419,94 19 840,66 zł
Rocznie 197 616,00 19 287,36 12 845,04 3 300,24 5 039,28 238 087,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 556 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 556 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 841 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 188 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 512 zł
Ubezpieczenie rentowe 232 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 237 zł
Zaliczka na podatek 1 319 zł
Całość - kwota brutto 15 488 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Luty 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Marzec 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Kwiecień 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Maj 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Czerwiec 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Lipiec 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Sierpień 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Wrzesień 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Październik 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Listopad 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Grudzień 15 488,00 1 511,63 232,32 0,00 1 236,96 10 995,00 1 319,00 11 187,69
Rocznie 185 856,00 18 139,56 2 787,84 0,00 14 843,52 131 940,00 984,00 134 252,28
Wynagrodzenie pracownika 15 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 512 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 007 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 379 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 401 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Luty 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Marzec 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Kwiecień 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Maj 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Czerwiec 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Lipiec 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Sierpień 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Wrzesień 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Październik 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Listopad 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Grudzień 15 488,00 1 511,63 1 006,72 0,00 394,95 18 401,30 zł
Rocznie 185 856,00 18 139,56 12 080,64 0,00 4 739,40 220 815,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 488 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 188 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 188 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 401 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 842 zł
Całość - kwota brutto 13 542 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Luty 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Marzec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Kwiecień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Maj 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Czerwiec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Lipiec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Sierpień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Wrzesień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Październik 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Listopad 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Grudzień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Rocznie 162 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 008,00 22 104,00 140 400,00
Wynagrodzenie pracownika 13 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Luty 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Marzec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Kwiecień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Maj 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Czerwiec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Lipiec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Sierpień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Wrzesień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Październik 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Listopad 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Grudzień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Rocznie 162 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 270 zł
Zaliczka na podatek 2 290 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 108 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 108,00 0,00 0,00 0,00 1 269,72 0,00 2 290,00 0,00 10 548,28
Luty 14 108,00 0,00 0,00 0,00 1 269,72 0,00 4 090,00 0,00 8 748,28
Marzec 14 108,00 0,00 0,00 0,00 1 269,72 0,00 4 090,00 0,00 8 748,28
Kwiecień 14 108,00 0,00 0,00 0,00 1 269,72 0,00 4 090,00 0,00 8 748,28
Maj 14 108,00 0,00 0,00 0,00 1 269,72 0,00 4 090,00 0,00 8 748,28
Czerwiec 14 108,00 0,00 0,00 0,00 1 269,72 0,00 4 090,00 0,00 8 748,28
Lipiec 14 108,00 176,27 72,24 0,00 1 269,72 15,08 4 005,00 0,00 8 569,69
Sierpień 14 108,00 176,27 72,24 0,00 1 269,72 15,08 4 005,00 0,00 8 569,69
Wrzesień 14 108,00 176,27 72,24 0,00 1 269,72 15,08 4 005,00 0,00 8 569,69
Październik 14 108,00 176,27 72,24 0,00 1 269,72 15,08 4 005,00 0,00 8 569,69
Listopad 14 108,00 176,27 72,24 0,00 1 269,72 15,08 4 005,00 0,00 8 569,69
Grudzień 14 108,00 176,27 72,24 0,00 1 269,72 15,08 4 005,00 0,00 8 569,69
Rocznie 169 296,00 1 057,62 433,44 0,00 15 236,64 0,00 46 770,00 0,00 105 707,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 108 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 548 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.