Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 256 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 607 zł
Ubezpieczenie rentowe 247 zł
Ubezpieczenie chorobowe 403 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 278 zł
Zaliczka na podatek 669 zł
Całość - kwota brutto 16 460 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 460,00 1 606,50 246,90 403,27 1 278,30 13 953,00 669,00 12 256,03
Luty 16 460,00 1 606,50 246,90 403,27 1 278,30 13 953,00 669,00 12 256,03
Marzec 16 460,00 1 606,50 246,90 403,27 1 278,30 13 953,00 669,00 12 256,03
Kwiecień 16 460,00 1 606,50 246,90 403,27 1 278,30 13 953,00 669,00 12 256,03
Maj 16 460,00 1 606,50 246,90 403,27 1 278,30 13 953,00 669,00 12 256,03
Czerwiec 16 460,00 1 606,50 246,90 403,27 1 278,30 13 953,00 669,00 12 256,03
Lipiec 16 460,00 1 606,50 246,90 403,27 1 278,30 13 953,00 669,00 12 256,03
Sierpień 16 460,00 1 606,50 246,90 403,27 1 278,30 13 953,00 669,00 12 256,03
Wrzesień 16 460,00 1 606,50 246,90 403,27 1 278,30 13 953,00 1 505,00 11 420,03
Październik 16 460,00 1 606,50 246,90 403,27 1 278,30 13 953,00 3 187,00 9 738,03
Listopad 16 460,00 1 274,62 195,90 403,27 1 312,76 14 336,00 3 275,00 9 998,45
Grudzień 16 460,00 0,00 0,00 403,27 1 445,11 15 807,00 3 613,00 10 998,62
Rocznie 197 520,00 17 339,62 2 664,90 4 839,24 15 540,87 169 673,00 16 932,00 140 203,37
Wynagrodzenie pracownika 16 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 607 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 070 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 275 zł
Fundusz Pracy (FP) 403 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 460,00 1 606,50 1 069,90 274,88 419,73 19 831,01 zł
Luty 16 460,00 1 606,50 1 069,90 274,88 419,73 19 831,01 zł
Marzec 16 460,00 1 606,50 1 069,90 274,88 419,73 19 831,01 zł
Kwiecień 16 460,00 1 606,50 1 069,90 274,88 419,73 19 831,01 zł
Maj 16 460,00 1 606,50 1 069,90 274,88 419,73 19 831,01 zł
Czerwiec 16 460,00 1 606,50 1 069,90 274,88 419,73 19 831,01 zł
Lipiec 16 460,00 1 606,50 1 069,90 274,88 419,73 19 831,01 zł
Sierpień 16 460,00 1 606,50 1 069,90 274,88 419,73 19 831,01 zł
Wrzesień 16 460,00 1 606,50 1 069,90 274,88 419,73 19 831,01 zł
Październik 16 460,00 1 606,50 1 069,90 274,88 419,73 19 831,01 zł
Listopad 16 460,00 1 274,62 848,90 274,88 419,73 19 278,13 zł
Grudzień 16 460,00 0,00 0,00 274,88 419,73 17 154,61 zł
Rocznie 197 520,00 17 339,62 11 547,90 3 298,56 5 036,76 234 742,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 256 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 256 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 232 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 237 zł
Zaliczka na podatek 804 zł
Całość - kwota brutto 15 484 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 484,00 1 511,24 232,26 0,00 1 236,65 10 992,00 804,00 11 699,85
Luty 15 484,00 1 511,24 232,26 0,00 1 236,65 10 992,00 804,00 11 699,85
Marzec 15 484,00 1 511,24 232,26 0,00 1 236,65 10 992,00 804,00 11 699,85
Kwiecień 15 484,00 1 511,24 232,26 0,00 1 236,65 10 992,00 804,00 11 699,85
Maj 15 484,00 1 511,24 232,26 0,00 1 236,65 10 992,00 804,00 11 699,85
Czerwiec 15 484,00 1 511,24 232,26 0,00 1 236,65 10 992,00 804,00 11 699,85
Lipiec 15 484,00 1 511,24 232,26 0,00 1 236,65 10 992,00 804,00 11 699,85
Sierpień 15 484,00 1 511,24 232,26 0,00 1 236,65 10 992,00 804,00 11 699,85
Wrzesień 15 484,00 1 511,24 232,26 0,00 1 236,65 10 992,00 804,00 11 699,85
Październik 15 484,00 1 511,24 232,26 0,00 1 236,65 10 992,00 804,00 11 699,85
Listopad 15 484,00 1 511,24 232,26 0,00 1 236,65 10 992,00 804,00 11 699,85
Grudzień 15 484,00 715,98 110,04 0,00 1 319,22 11 726,00 857,00 12 481,76
Rocznie 185 808,00 17 339,62 2 664,90 0,00 14 922,37 132 638,00 9 701,00 141 180,11
Wynagrodzenie pracownika 15 484 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 511 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 006 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 379 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 397 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 484,00 1 511,24 1 006,46 0,00 394,84 18 396,54 zł
Luty 15 484,00 1 511,24 1 006,46 0,00 394,84 18 396,54 zł
Marzec 15 484,00 1 511,24 1 006,46 0,00 394,84 18 396,54 zł
Kwiecień 15 484,00 1 511,24 1 006,46 0,00 394,84 18 396,54 zł
Maj 15 484,00 1 511,24 1 006,46 0,00 394,84 18 396,54 zł
Czerwiec 15 484,00 1 511,24 1 006,46 0,00 394,84 18 396,54 zł
Lipiec 15 484,00 1 511,24 1 006,46 0,00 394,84 18 396,54 zł
Sierpień 15 484,00 1 511,24 1 006,46 0,00 394,84 18 396,54 zł
Wrzesień 15 484,00 1 511,24 1 006,46 0,00 394,84 18 396,54 zł
Październik 15 484,00 1 511,24 1 006,46 0,00 394,84 18 396,54 zł
Listopad 15 484,00 1 511,24 1 006,46 0,00 394,84 18 396,54 zł
Grudzień 15 484,00 715,98 476,84 0,00 394,84 17 071,66 zł
Rocznie 185 808,00 17 339,62 11 547,90 0,00 4 738,08 219 433,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 484 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 397 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 842 zł
Całość - kwota brutto 13 542 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Luty 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Marzec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Kwiecień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Maj 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Czerwiec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Lipiec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Sierpień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Wrzesień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Październik 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Listopad 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Grudzień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 834,00 1 842,00 11 700,00
Rocznie 162 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 008,00 22 104,00 140 400,00
Wynagrodzenie pracownika 13 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Luty 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Marzec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Kwiecień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Maj 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Czerwiec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Lipiec 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Sierpień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Wrzesień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Październik 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Listopad 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Grudzień 13 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 542,00 zł
Rocznie 162 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 813 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 287 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 287,00 0,00 11 813,00
Luty 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 087,00 0,00 10 013,00
Marzec 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 087,00 0,00 10 013,00
Kwiecień 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 087,00 0,00 10 013,00
Maj 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 087,00 0,00 10 013,00
Czerwiec 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 087,00 0,00 10 013,00
Lipiec 14 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 003,00 0,00 9 833,41
Sierpień 14 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 003,00 0,00 9 833,41
Wrzesień 14 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 003,00 0,00 9 833,41
Październik 14 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 003,00 0,00 9 833,41
Listopad 14 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 003,00 0,00 9 833,41
Grudzień 14 100,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 003,00 0,00 9 833,41
Rocznie 169 200,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 46 740,00 0,00 120 878,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 813 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.