Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 243 zł
Ubezpieczenie chorobowe 396 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 256 zł
Zaliczka na podatek 649 zł
Całość - kwota brutto 16 176 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 176,00 1 578,78 242,64 396,31 1 256,24 13 708,00 649,00 12 053,03
Luty 16 176,00 1 578,78 242,64 396,31 1 256,24 13 708,00 649,00 12 053,03
Marzec 16 176,00 1 578,78 242,64 396,31 1 256,24 13 708,00 649,00 12 053,03
Kwiecień 16 176,00 1 578,78 242,64 396,31 1 256,24 13 708,00 649,00 12 053,03
Maj 16 176,00 1 578,78 242,64 396,31 1 256,24 13 708,00 649,00 12 053,03
Czerwiec 16 176,00 1 578,78 242,64 396,31 1 256,24 13 708,00 649,00 12 053,03
Lipiec 16 176,00 1 578,78 242,64 396,31 1 256,24 13 708,00 649,00 12 053,03
Sierpień 16 176,00 1 578,78 242,64 396,31 1 256,24 13 708,00 649,00 12 053,03
Wrzesień 16 176,00 1 578,78 242,64 396,31 1 256,24 13 708,00 1 155,00 11 547,03
Październik 16 176,00 1 578,78 242,64 396,31 1 256,24 13 708,00 3 130,00 9 572,03
Listopad 16 176,00 1 551,82 238,50 396,31 1 259,04 13 739,00 3 137,00 9 593,33
Grudzień 16 176,00 0,00 0,00 396,31 1 420,17 15 530,00 3 549,00 10 810,52
Rocznie 194 112,00 17 339,62 2 664,90 4 755,72 15 241,61 166 349,00 16 163,00 137 947,15
Wynagrodzenie pracownika 16 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 051 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 270 zł
Fundusz Pracy (FP) 396 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 489 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 176,00 1 578,78 1 051,44 270,14 412,49 19 488,85 zł
Luty 16 176,00 1 578,78 1 051,44 270,14 412,49 19 488,85 zł
Marzec 16 176,00 1 578,78 1 051,44 270,14 412,49 19 488,85 zł
Kwiecień 16 176,00 1 578,78 1 051,44 270,14 412,49 19 488,85 zł
Maj 16 176,00 1 578,78 1 051,44 270,14 412,49 19 488,85 zł
Czerwiec 16 176,00 1 578,78 1 051,44 270,14 412,49 19 488,85 zł
Lipiec 16 176,00 1 578,78 1 051,44 270,14 412,49 19 488,85 zł
Sierpień 16 176,00 1 578,78 1 051,44 270,14 412,49 19 488,85 zł
Wrzesień 16 176,00 1 578,78 1 051,44 270,14 412,49 19 488,85 zł
Październik 16 176,00 1 578,78 1 051,44 270,14 412,49 19 488,85 zł
Listopad 16 176,00 1 551,82 1 033,50 270,14 412,49 19 443,95 zł
Grudzień 16 176,00 0,00 0,00 270,14 412,49 16 858,63 zł
Rocznie 194 112,00 17 339,62 11 547,90 3 241,68 4 949,88 231 191,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 176 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 053 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 053 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 489 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 485 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 215 zł
Zaliczka na podatek 790 zł
Całość - kwota brutto 15 219 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 219,00 1 485,37 228,29 0,00 1 215,48 10 804,00 790,00 11 499,86
Luty 15 219,00 1 485,37 228,29 0,00 1 215,48 10 804,00 790,00 11 499,86
Marzec 15 219,00 1 485,37 228,29 0,00 1 215,48 10 804,00 790,00 11 499,86
Kwiecień 15 219,00 1 485,37 228,29 0,00 1 215,48 10 804,00 790,00 11 499,86
Maj 15 219,00 1 485,37 228,29 0,00 1 215,48 10 804,00 790,00 11 499,86
Czerwiec 15 219,00 1 485,37 228,29 0,00 1 215,48 10 804,00 790,00 11 499,86
Lipiec 15 219,00 1 485,37 228,29 0,00 1 215,48 10 804,00 790,00 11 499,86
Sierpień 15 219,00 1 485,37 228,29 0,00 1 215,48 10 804,00 790,00 11 499,86
Wrzesień 15 219,00 1 485,37 228,29 0,00 1 215,48 10 804,00 790,00 11 499,86
Październik 15 219,00 1 485,37 228,29 0,00 1 215,48 10 804,00 790,00 11 499,86
Listopad 15 219,00 1 485,37 228,29 0,00 1 215,48 10 804,00 790,00 11 499,86
Grudzień 15 219,00 1 000,55 153,71 0,00 1 265,83 11 252,00 823,00 11 975,91
Rocznie 182 628,00 17 339,62 2 664,90 0,00 14 636,11 130 096,00 9 513,00 138 474,37
Wynagrodzenie pracownika 15 219 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 485 zł
Ubezpieczenie rentowe 989 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 373 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 082 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 219,00 1 485,37 989,24 0,00 388,09 18 081,70 zł
Luty 15 219,00 1 485,37 989,24 0,00 388,09 18 081,70 zł
Marzec 15 219,00 1 485,37 989,24 0,00 388,09 18 081,70 zł
Kwiecień 15 219,00 1 485,37 989,24 0,00 388,09 18 081,70 zł
Maj 15 219,00 1 485,37 989,24 0,00 388,09 18 081,70 zł
Czerwiec 15 219,00 1 485,37 989,24 0,00 388,09 18 081,70 zł
Lipiec 15 219,00 1 485,37 989,24 0,00 388,09 18 081,70 zł
Sierpień 15 219,00 1 485,37 989,24 0,00 388,09 18 081,70 zł
Wrzesień 15 219,00 1 485,37 989,24 0,00 388,09 18 081,70 zł
Październik 15 219,00 1 485,37 989,24 0,00 388,09 18 081,70 zł
Listopad 15 219,00 1 485,37 989,24 0,00 388,09 18 081,70 zł
Grudzień 15 219,00 1 000,55 666,26 0,00 388,09 17 273,90 zł
Rocznie 182 628,00 17 339,62 11 547,90 0,00 4 657,08 216 172,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 219 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 082 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 810 zł
Całość - kwota brutto 13 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Luty 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Marzec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Kwiecień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Maj 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Czerwiec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Lipiec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Sierpień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Wrzesień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Październik 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Listopad 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Grudzień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Rocznie 159 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 776,00 21 720,00 138 000,00
Wynagrodzenie pracownika 13 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Luty 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Marzec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Kwiecień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Maj 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Czerwiec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Lipiec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Sierpień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Wrzesień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Październik 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Listopad 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Grudzień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Rocznie 159 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 649 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 210 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 859 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 210,00 0,00 11 649,00
Luty 13 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 0,00 9 849,00
Marzec 13 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 0,00 9 849,00
Kwiecień 13 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 0,00 9 849,00
Maj 13 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 0,00 9 849,00
Czerwiec 13 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 010,00 0,00 9 849,00
Lipiec 13 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 925,00 0,00 9 670,41
Sierpień 13 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 925,00 0,00 9 670,41
Wrzesień 13 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 925,00 0,00 9 670,41
Październik 13 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 925,00 0,00 9 670,41
Listopad 13 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 925,00 0,00 9 670,41
Grudzień 13 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 925,00 0,00 9 670,41
Rocznie 166 308,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 45 810,00 0,00 118 916,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 859 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 649 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.