Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 362 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 243 zł
Ubezpieczenie chorobowe 397 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 257 zł
Zaliczka na podatek 1 346 zł
Całość - kwota brutto 16 184 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 1 346,00 11 362,30
Luty 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 1 346,00 11 362,30
Marzec 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 1 346,00 11 362,30
Kwiecień 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 1 346,00 11 362,30
Maj 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 1 346,00 11 362,30
Czerwiec 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 1 346,00 11 362,30
Lipiec 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 1 346,00 11 362,30
Sierpień 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 1 346,00 11 362,30
Wrzesień 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 2 033,00 10 675,30
Październik 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 4 389,00 8 319,30
Listopad 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 4 389,00 8 319,30
Grudzień 16 184,00 1 579,56 242,76 396,51 1 256,87 13 715,00 4 389,00 8 319,30
Rocznie 194 208,00 18 954,72 2 913,12 4 758,12 15 082,44 164 580,00 10 884,00 126 531,60
Wynagrodzenie pracownika 16 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 580 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 052 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 270 zł
Fundusz Pracy (FP) 397 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 498 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Luty 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Marzec 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Kwiecień 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Maj 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Czerwiec 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Lipiec 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Sierpień 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Wrzesień 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Październik 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Listopad 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Grudzień 16 184,00 1 579,56 1 051,96 270,27 412,69 19 498,48 zł
Rocznie 194 208,00 18 954,72 12 623,52 3 243,24 4 952,28 233 981,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 184 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 362 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 362 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 498 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 996 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 216 zł
Zaliczka na podatek 1 297 zł
Całość - kwota brutto 15 223 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Luty 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Marzec 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Kwiecień 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Maj 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Czerwiec 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Lipiec 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Sierpień 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Wrzesień 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Październik 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Listopad 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Grudzień 15 223,00 1 485,76 228,35 0,00 1 215,80 10 807,00 1 297,00 10 996,25
Rocznie 182 676,00 17 829,12 2 740,20 0,00 14 589,60 129 684,00 972,00 131 955,00
Wynagrodzenie pracownika 15 223 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 990 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 373 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 086 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Luty 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Marzec 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Kwiecień 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Maj 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Czerwiec 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Lipiec 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Sierpień 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Wrzesień 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Październik 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Listopad 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Grudzień 15 223,00 1 485,76 989,50 0,00 388,18 18 086,44 zł
Rocznie 182 676,00 17 829,12 11 874,00 0,00 4 658,16 217 037,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 223 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 996 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 996 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 086 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 810 zł
Całość - kwota brutto 13 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Luty 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Marzec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Kwiecień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Maj 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Czerwiec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Lipiec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Sierpień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Wrzesień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Październik 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Listopad 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Grudzień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 648,00 1 810,00 11 500,00
Rocznie 159 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 776,00 21 720,00 138 000,00
Wynagrodzenie pracownika 13 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Luty 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Marzec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Kwiecień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Maj 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Czerwiec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Lipiec 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Sierpień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Wrzesień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Październik 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Listopad 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Grudzień 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 310,00 zł
Rocznie 159 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 407 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 248 zł
Zaliczka na podatek 2 212 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 867 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 867,00 0,00 0,00 0,00 1 248,03 0,00 2 212,00 0,00 10 406,97
Luty 13 867,00 0,00 0,00 0,00 1 248,03 0,00 4 012,00 0,00 8 606,97
Marzec 13 867,00 0,00 0,00 0,00 1 248,03 0,00 4 012,00 0,00 8 606,97
Kwiecień 13 867,00 0,00 0,00 0,00 1 248,03 0,00 4 012,00 0,00 8 606,97
Maj 13 867,00 0,00 0,00 0,00 1 248,03 0,00 4 012,00 0,00 8 606,97
Czerwiec 13 867,00 0,00 0,00 0,00 1 248,03 0,00 4 012,00 0,00 8 606,97
Lipiec 13 867,00 176,27 72,24 0,00 1 248,03 15,08 3 928,00 0,00 8 427,38
Sierpień 13 867,00 176,27 72,24 0,00 1 248,03 15,08 3 928,00 0,00 8 427,38
Wrzesień 13 867,00 176,27 72,24 0,00 1 248,03 15,08 3 928,00 0,00 8 427,38
Październik 13 867,00 176,27 72,24 0,00 1 248,03 15,08 3 928,00 0,00 8 427,38
Listopad 13 867,00 176,27 72,24 0,00 1 248,03 15,08 3 928,00 0,00 8 427,38
Grudzień 13 867,00 176,27 72,24 0,00 1 248,03 15,08 3 928,00 0,00 8 427,38
Rocznie 166 404,00 1 057,62 433,44 0,00 14 976,36 0,00 45 840,00 0,00 104 006,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 867 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 407 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.