Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 943 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 663 zł
Ubezpieczenie rentowe 256 zł
Ubezpieczenie chorobowe 417 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 323 zł
Zaliczka na podatek 1 434 zł
Całość - kwota brutto 17 035 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 1 434,00 11 942,54
Luty 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 1 434,00 11 942,54
Marzec 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 1 434,00 11 942,54
Kwiecień 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 1 434,00 11 942,54
Maj 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 1 434,00 11 942,54
Czerwiec 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 1 434,00 11 942,54
Lipiec 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 1 434,00 11 942,54
Sierpień 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 1 434,00 11 942,54
Wrzesień 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 3 442,00 9 934,54
Październik 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 4 624,00 8 752,54
Listopad 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 4 624,00 8 752,54
Grudzień 17 035,00 1 662,62 255,53 417,36 1 322,95 14 449,00 4 624,00 8 752,54
Rocznie 204 420,00 19 951,44 3 066,36 5 008,32 15 875,40 173 388,00 12 910,00 131 732,48
Wynagrodzenie pracownika 17 035 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 663 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 107 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 284 zł
Fundusz Pracy (FP) 417 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 524 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Luty 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Marzec 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Kwiecień 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Maj 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Czerwiec 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Lipiec 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Sierpień 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Wrzesień 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Październik 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Listopad 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Grudzień 17 035,00 1 662,62 1 107,28 284,48 434,40 20 523,78 zł
Rocznie 204 420,00 19 951,44 13 287,36 3 413,76 5 212,80 246 285,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 035 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 943 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 943 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 524 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 240 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 279 zł
Zaliczka na podatek 1 365 zł
Całość - kwota brutto 16 017 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Luty 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Marzec 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Kwiecień 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Maj 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Czerwiec 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Lipiec 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Sierpień 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Wrzesień 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Październik 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Listopad 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Grudzień 16 017,00 1 563,26 240,26 0,00 1 279,21 11 371,00 1 365,00 11 569,75
Rocznie 192 204,00 18 759,12 2 883,12 0,00 15 350,52 136 452,00 1 020,00 138 837,00
Wynagrodzenie pracownika 16 017 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 041 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 392 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 030 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Luty 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Marzec 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Kwiecień 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Maj 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Czerwiec 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Lipiec 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Sierpień 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Wrzesień 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Październik 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Listopad 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Grudzień 16 017,00 1 563,26 1 041,11 0,00 408,44 19 029,81 zł
Rocznie 192 204,00 18 759,12 12 493,32 0,00 4 901,28 228 357,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 017 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 570 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 570 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 030 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 905 zł
Całość - kwota brutto 14 005 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Luty 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Marzec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Kwiecień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Maj 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Czerwiec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Lipiec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Sierpień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Wrzesień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Październik 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Listopad 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Grudzień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Rocznie 168 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 448,00 22 860,00 145 200,00
Wynagrodzenie pracownika 14 005 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 005 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Luty 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Marzec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Kwiecień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Maj 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Czerwiec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Lipiec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Sierpień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Wrzesień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Październik 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Listopad 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Grudzień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Rocznie 168 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 005 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 005 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 833 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 313 zł
Zaliczka na podatek 2 444 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 590 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 590,00 0,00 0,00 0,00 1 313,10 0,00 2 444,00 0,00 10 832,90
Luty 14 590,00 0,00 0,00 0,00 1 313,10 0,00 4 244,00 0,00 9 032,90
Marzec 14 590,00 0,00 0,00 0,00 1 313,10 0,00 4 244,00 0,00 9 032,90
Kwiecień 14 590,00 0,00 0,00 0,00 1 313,10 0,00 4 244,00 0,00 9 032,90
Maj 14 590,00 0,00 0,00 0,00 1 313,10 0,00 4 244,00 0,00 9 032,90
Czerwiec 14 590,00 0,00 0,00 0,00 1 313,10 0,00 4 244,00 0,00 9 032,90
Lipiec 14 590,00 176,27 72,24 0,00 1 313,10 15,08 4 159,00 0,00 8 854,31
Sierpień 14 590,00 176,27 72,24 0,00 1 313,10 15,08 4 159,00 0,00 8 854,31
Wrzesień 14 590,00 176,27 72,24 0,00 1 313,10 15,08 4 159,00 0,00 8 854,31
Październik 14 590,00 176,27 72,24 0,00 1 313,10 15,08 4 159,00 0,00 8 854,31
Listopad 14 590,00 176,27 72,24 0,00 1 313,10 15,08 4 159,00 0,00 8 854,31
Grudzień 14 590,00 176,27 72,24 0,00 1 313,10 15,08 4 159,00 0,00 8 854,31
Rocznie 175 080,00 1 057,62 433,44 0,00 15 757,20 0,00 48 618,00 0,00 109 123,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 833 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.