Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 662 zł
Ubezpieczenie rentowe 255 zł
Ubezpieczenie chorobowe 417 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 322 zł
Zaliczka na podatek 708 zł
Całość - kwota brutto 17 027 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 027,00 1 661,84 255,41 417,16 1 322,33 14 443,00 708,00 12 662,26
Luty 17 027,00 1 661,84 255,41 417,16 1 322,33 14 443,00 708,00 12 662,26
Marzec 17 027,00 1 661,84 255,41 417,16 1 322,33 14 443,00 708,00 12 662,26
Kwiecień 17 027,00 1 661,84 255,41 417,16 1 322,33 14 443,00 708,00 12 662,26
Maj 17 027,00 1 661,84 255,41 417,16 1 322,33 14 443,00 708,00 12 662,26
Czerwiec 17 027,00 1 661,84 255,41 417,16 1 322,33 14 443,00 708,00 12 662,26
Lipiec 17 027,00 1 661,84 255,41 417,16 1 322,33 14 443,00 708,00 12 662,26
Sierpień 17 027,00 1 661,84 255,41 417,16 1 322,33 14 443,00 708,00 12 662,26
Wrzesień 17 027,00 1 661,84 255,41 417,16 1 322,33 14 443,00 2 206,00 11 164,26
Październik 17 027,00 1 661,84 255,41 417,16 1 322,33 14 443,00 3 299,00 10 071,26
Listopad 17 027,00 721,22 110,80 417,16 1 420,00 15 528,00 3 549,00 10 808,82
Grudzień 17 027,00 0,00 0,00 417,16 1 494,89 16 360,00 3 740,00 11 374,95
Rocznie 204 324,00 17 339,62 2 664,90 5 005,92 16 138,19 176 318,00 18 458,00 144 717,37
Wynagrodzenie pracownika 17 027 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 662 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 107 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 284 zł
Fundusz Pracy (FP) 417 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 514 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 027,00 1 661,84 1 106,76 284,35 434,19 20 514,14 zł
Luty 17 027,00 1 661,84 1 106,76 284,35 434,19 20 514,14 zł
Marzec 17 027,00 1 661,84 1 106,76 284,35 434,19 20 514,14 zł
Kwiecień 17 027,00 1 661,84 1 106,76 284,35 434,19 20 514,14 zł
Maj 17 027,00 1 661,84 1 106,76 284,35 434,19 20 514,14 zł
Czerwiec 17 027,00 1 661,84 1 106,76 284,35 434,19 20 514,14 zł
Lipiec 17 027,00 1 661,84 1 106,76 284,35 434,19 20 514,14 zł
Sierpień 17 027,00 1 661,84 1 106,76 284,35 434,19 20 514,14 zł
Wrzesień 17 027,00 1 661,84 1 106,76 284,35 434,19 20 514,14 zł
Październik 17 027,00 1 661,84 1 106,76 284,35 434,19 20 514,14 zł
Listopad 17 027,00 721,22 480,30 284,35 434,19 18 947,06 zł
Grudzień 17 027,00 0,00 0,00 284,35 434,19 17 745,54 zł
Rocznie 204 324,00 17 339,62 11 547,90 3 412,20 5 210,28 241 834,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 027 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 662 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 662 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 514 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 240 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 279 zł
Zaliczka na podatek 831 zł
Całość - kwota brutto 16 013 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 013,00 1 562,87 240,20 0,00 1 278,89 11 368,00 831,00 12 100,04
Luty 16 013,00 1 562,87 240,20 0,00 1 278,89 11 368,00 831,00 12 100,04
Marzec 16 013,00 1 562,87 240,20 0,00 1 278,89 11 368,00 831,00 12 100,04
Kwiecień 16 013,00 1 562,87 240,20 0,00 1 278,89 11 368,00 831,00 12 100,04
Maj 16 013,00 1 562,87 240,20 0,00 1 278,89 11 368,00 831,00 12 100,04
Czerwiec 16 013,00 1 562,87 240,20 0,00 1 278,89 11 368,00 831,00 12 100,04
Lipiec 16 013,00 1 562,87 240,20 0,00 1 278,89 11 368,00 831,00 12 100,04
Sierpień 16 013,00 1 562,87 240,20 0,00 1 278,89 11 368,00 831,00 12 100,04
Wrzesień 16 013,00 1 562,87 240,20 0,00 1 278,89 11 368,00 831,00 12 100,04
Październik 16 013,00 1 562,87 240,20 0,00 1 278,89 11 368,00 831,00 12 100,04
Listopad 16 013,00 1 562,87 240,20 0,00 1 278,89 11 368,00 831,00 12 100,04
Grudzień 16 013,00 148,05 22,70 0,00 1 425,80 12 674,00 927,00 13 489,45
Rocznie 192 156,00 17 339,62 2 664,90 0,00 15 493,59 137 722,00 10 068,00 146 589,89
Wynagrodzenie pracownika 16 013 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 563 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 041 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 392 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 025 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 013,00 1 562,87 1 040,85 0,00 408,33 19 025,05 zł
Luty 16 013,00 1 562,87 1 040,85 0,00 408,33 19 025,05 zł
Marzec 16 013,00 1 562,87 1 040,85 0,00 408,33 19 025,05 zł
Kwiecień 16 013,00 1 562,87 1 040,85 0,00 408,33 19 025,05 zł
Maj 16 013,00 1 562,87 1 040,85 0,00 408,33 19 025,05 zł
Czerwiec 16 013,00 1 562,87 1 040,85 0,00 408,33 19 025,05 zł
Lipiec 16 013,00 1 562,87 1 040,85 0,00 408,33 19 025,05 zł
Sierpień 16 013,00 1 562,87 1 040,85 0,00 408,33 19 025,05 zł
Wrzesień 16 013,00 1 562,87 1 040,85 0,00 408,33 19 025,05 zł
Październik 16 013,00 1 562,87 1 040,85 0,00 408,33 19 025,05 zł
Listopad 16 013,00 1 562,87 1 040,85 0,00 408,33 19 025,05 zł
Grudzień 16 013,00 148,05 98,55 0,00 408,33 16 667,93 zł
Rocznie 192 156,00 17 339,62 11 547,90 0,00 4 899,96 225 943,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 013 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 025 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 905 zł
Całość - kwota brutto 14 005 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Luty 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Marzec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Kwiecień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Maj 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Czerwiec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Lipiec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Sierpień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Wrzesień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Październik 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Listopad 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Grudzień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 204,00 1 905,00 12 100,00
Rocznie 168 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 448,00 22 860,00 145 200,00
Wynagrodzenie pracownika 14 005 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 005 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Luty 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Marzec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Kwiecień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Maj 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Czerwiec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Lipiec 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Sierpień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Wrzesień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Październik 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Listopad 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Grudzień 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 zł
Rocznie 168 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 005 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 005 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 141 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 441 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 582 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 441,00 0,00 12 141,00
Luty 14 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 0,00 10 341,00
Marzec 14 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 0,00 10 341,00
Kwiecień 14 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 0,00 10 341,00
Maj 14 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 0,00 10 341,00
Czerwiec 14 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 241,00 0,00 10 341,00
Lipiec 14 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 157,00 0,00 10 161,41
Sierpień 14 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 157,00 0,00 10 161,41
Wrzesień 14 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 157,00 0,00 10 161,41
Październik 14 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 157,00 0,00 10 161,41
Listopad 14 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 157,00 0,00 10 161,41
Grudzień 14 582,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 157,00 0,00 10 161,41
Rocznie 174 984,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 48 588,00 0,00 124 814,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 582 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 141 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.