Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 865 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 689 zł
Ubezpieczenie rentowe 260 zł
Ubezpieczenie chorobowe 424 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 344 zł
Zaliczka na podatek 727 zł
Całość - kwota brutto 17 310 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 310,00 1 689,46 259,65 424,10 1 344,31 14 687,00 727,00 12 865,48
Luty 17 310,00 1 689,46 259,65 424,10 1 344,31 14 687,00 727,00 12 865,48
Marzec 17 310,00 1 689,46 259,65 424,10 1 344,31 14 687,00 727,00 12 865,48
Kwiecień 17 310,00 1 689,46 259,65 424,10 1 344,31 14 687,00 727,00 12 865,48
Maj 17 310,00 1 689,46 259,65 424,10 1 344,31 14 687,00 727,00 12 865,48
Czerwiec 17 310,00 1 689,46 259,65 424,10 1 344,31 14 687,00 727,00 12 865,48
Lipiec 17 310,00 1 689,46 259,65 424,10 1 344,31 14 687,00 727,00 12 865,48
Sierpień 17 310,00 1 689,46 259,65 424,10 1 344,31 14 687,00 727,00 12 865,48
Wrzesień 17 310,00 1 689,46 259,65 424,10 1 344,31 14 687,00 2 555,00 11 037,48
Październik 17 310,00 1 689,46 259,65 424,10 1 344,31 14 687,00 3 356,00 10 236,48
Listopad 17 310,00 445,02 68,40 424,10 1 473,52 16 122,00 3 686,00 11 212,96
Grudzień 17 310,00 0,00 0,00 424,10 1 519,73 16 636,00 3 804,00 11 562,17
Rocznie 207 720,00 17 339,62 2 664,90 5 089,20 16 436,35 179 628,00 19 217,00 146 972,93
Wynagrodzenie pracownika 17 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 689 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 289 zł
Fundusz Pracy (FP) 424 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 855 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 310,00 1 689,46 1 125,15 289,08 441,41 20 855,10 zł
Luty 17 310,00 1 689,46 1 125,15 289,08 441,41 20 855,10 zł
Marzec 17 310,00 1 689,46 1 125,15 289,08 441,41 20 855,10 zł
Kwiecień 17 310,00 1 689,46 1 125,15 289,08 441,41 20 855,10 zł
Maj 17 310,00 1 689,46 1 125,15 289,08 441,41 20 855,10 zł
Czerwiec 17 310,00 1 689,46 1 125,15 289,08 441,41 20 855,10 zł
Lipiec 17 310,00 1 689,46 1 125,15 289,08 441,41 20 855,10 zł
Sierpień 17 310,00 1 689,46 1 125,15 289,08 441,41 20 855,10 zł
Wrzesień 17 310,00 1 689,46 1 125,15 289,08 441,41 20 855,10 zł
Październik 17 310,00 1 689,46 1 125,15 289,08 441,41 20 855,10 zł
Listopad 17 310,00 445,02 296,40 289,08 441,41 18 781,91 zł
Grudzień 17 310,00 0,00 0,00 289,08 441,41 18 040,49 zł
Rocznie 207 720,00 17 339,62 11 547,90 3 468,96 5 296,92 245 373,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 865 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 865 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 855 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 244 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 300 zł
Zaliczka na podatek 845 zł
Całość - kwota brutto 16 278 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Luty 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Marzec 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Kwiecień 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Maj 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Czerwiec 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Lipiec 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Sierpień 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Wrzesień 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Październik 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Listopad 16 278,00 1 452,32 223,20 0,00 1 314,22 11 682,00 854,00 12 434,26
Grudzień 16 278,00 0,00 0,00 0,00 1 465,02 13 022,00 952,00 13 860,98
Rocznie 195 336,00 17 339,62 2 664,90 0,00 15 779,84 140 264,00 10 256,00 149 295,64
Wynagrodzenie pracownika 16 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 058 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 399 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 340 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Luty 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Marzec 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Kwiecień 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Maj 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Czerwiec 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Lipiec 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Sierpień 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Wrzesień 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Październik 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Listopad 16 278,00 1 452,32 967,20 0,00 415,09 19 112,61 zł
Grudzień 16 278,00 0,00 0,00 0,00 415,09 16 693,09 zł
Rocznie 195 336,00 17 339,62 11 547,90 0,00 4 981,08 229 204,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 278 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 340 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 936 zł
Całość - kwota brutto 14 236 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Luty 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Marzec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Kwiecień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Maj 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Czerwiec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Lipiec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Sierpień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Wrzesień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Październik 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Listopad 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Grudzień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Rocznie 170 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 668,00 23 232,00 147 600,00
Wynagrodzenie pracownika 14 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 236 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Luty 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Marzec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Kwiecień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Maj 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Czerwiec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Lipiec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Sierpień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Wrzesień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Październik 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Listopad 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Grudzień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Rocznie 170 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 236 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 236 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 305 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 518 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 823 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,00 0,00 12 305,00
Luty 14 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 318,00 0,00 10 505,00
Marzec 14 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 318,00 0,00 10 505,00
Kwiecień 14 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 318,00 0,00 10 505,00
Maj 14 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 318,00 0,00 10 505,00
Czerwiec 14 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 318,00 0,00 10 505,00
Lipiec 14 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 234,00 0,00 10 325,41
Sierpień 14 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 234,00 0,00 10 325,41
Wrzesień 14 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 234,00 0,00 10 325,41
Październik 14 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 234,00 0,00 10 325,41
Listopad 14 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 234,00 0,00 10 325,41
Grudzień 14 823,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 234,00 0,00 10 325,41
Rocznie 177 876,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 49 512,00 0,00 126 782,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 823 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 305 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.