Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 260 zł
Ubezpieczenie chorobowe 424 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 345 zł
Zaliczka na podatek 1 296 zł
Całość - kwota brutto 17 314 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 314,00 1 689,85 259,71 424,19 1 344,62 14 690,00 1 296,00 12 299,63
Luty 17 314,00 1 689,85 259,71 424,19 1 344,62 14 690,00 1 296,00 12 299,63
Marzec 17 314,00 1 689,85 259,71 424,19 1 344,62 14 690,00 1 296,00 12 299,63
Kwiecień 17 314,00 1 689,85 259,71 424,19 1 344,62 14 690,00 1 296,00 12 299,63
Maj 17 314,00 1 689,85 259,71 424,19 1 344,62 14 690,00 1 296,00 12 299,63
Czerwiec 17 314,00 1 689,85 259,71 424,19 1 344,62 14 690,00 1 687,00 11 908,63
Lipiec 17 314,00 1 689,85 259,71 424,19 1 344,62 14 690,00 3 543,00 10 052,63
Sierpień 17 314,00 1 689,85 259,71 424,19 1 344,62 14 690,00 3 543,00 10 052,63
Wrzesień 17 314,00 1 689,85 259,71 424,19 1 344,62 14 690,00 3 543,00 10 052,63
Październik 17 314,00 96,01 14,76 424,19 1 510,11 16 529,00 3 989,00 11 279,93
Listopad 17 314,00 0,00 0,00 424,19 1 520,08 16 640,00 4 016,00 11 353,73
Grudzień 17 314,00 0,00 0,00 424,19 1 520,08 16 640,00 4 016,00 11 353,73
Rocznie 207 768,00 15 304,66 2 352,15 5 090,28 16 651,85 182 019,00 30 817,00 137 552,06
Wynagrodzenie pracownika 17 314 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 690 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 289 zł
Fundusz Pracy (FP) 424 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 860 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 314,00 1 689,85 1 125,41 289,14 441,50 20 859,90 zł
Luty 17 314,00 1 689,85 1 125,41 289,14 441,50 20 859,90 zł
Marzec 17 314,00 1 689,85 1 125,41 289,14 441,50 20 859,90 zł
Kwiecień 17 314,00 1 689,85 1 125,41 289,14 441,50 20 859,90 zł
Maj 17 314,00 1 689,85 1 125,41 289,14 441,50 20 859,90 zł
Czerwiec 17 314,00 1 689,85 1 125,41 289,14 441,50 20 859,90 zł
Lipiec 17 314,00 1 689,85 1 125,41 289,14 441,50 20 859,90 zł
Sierpień 17 314,00 1 689,85 1 125,41 289,14 441,50 20 859,90 zł
Wrzesień 17 314,00 1 689,85 1 125,41 289,14 441,50 20 859,90 zł
Październik 17 314,00 96,01 63,96 289,14 441,50 18 204,61 zł
Listopad 17 314,00 0,00 0,00 289,14 441,50 18 044,64 zł
Grudzień 17 314,00 0,00 0,00 289,14 441,50 18 044,64 zł
Rocznie 207 768,00 15 304,66 10 192,65 3 469,68 5 298,00 242 032,99 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 314 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 860 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 244 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 300 zł
Zaliczka na podatek 845 zł
Całość - kwota brutto 16 278 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Luty 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Marzec 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Kwiecień 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Maj 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Czerwiec 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Lipiec 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Sierpień 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Wrzesień 16 278,00 1 588,73 244,17 0,00 1 300,06 11 556,00 845,00 12 300,04
Październik 16 278,00 1 006,09 154,62 0,00 1 360,56 12 094,00 884,00 12 872,73
Listopad 16 278,00 0,00 0,00 0,00 1 465,02 13 022,00 952,00 13 860,98
Grudzień 16 278,00 0,00 0,00 0,00 1 465,02 13 022,00 952,00 13 860,98
Rocznie 195 336,00 15 304,66 2 352,15 0,00 15 991,14 142 142,00 10 393,00 151 295,05
Wynagrodzenie pracownika 16 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 058 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 399 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 340 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Luty 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Marzec 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Kwiecień 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Maj 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Czerwiec 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Lipiec 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Sierpień 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Wrzesień 16 278,00 1 588,73 1 058,07 0,00 415,09 19 339,89 zł
Październik 16 278,00 1 006,09 670,02 0,00 415,09 18 369,20 zł
Listopad 16 278,00 0,00 0,00 0,00 415,09 16 693,09 zł
Grudzień 16 278,00 0,00 0,00 0,00 415,09 16 693,09 zł
Rocznie 195 336,00 15 304,66 10 192,65 0,00 4 981,08 225 814,39 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 278 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 340 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 936 zł
Całość - kwota brutto 14 236 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Luty 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Marzec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Kwiecień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Maj 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Czerwiec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Lipiec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Sierpień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Wrzesień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Październik 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Listopad 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Grudzień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 389,00 1 936,00 12 300,00
Rocznie 170 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 668,00 23 232,00 147 600,00
Wynagrodzenie pracownika 14 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 236 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Luty 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Marzec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Kwiecień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Maj 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Czerwiec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Lipiec 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Sierpień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Wrzesień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Październik 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Listopad 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Grudzień 14 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 236,00 zł
Rocznie 170 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 236 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 236 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 2 165 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 827 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to czerwiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 165,00 0,00 12 299,66
Luty 14 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 165,00 0,00 12 299,66
Marzec 14 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 165,00 0,00 12 299,66
Kwiecień 14 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 165,00 0,00 12 299,66
Maj 14 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 165,00 0,00 12 299,66
Czerwiec 14 827,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 2 680,00 0,00 11 784,66
Lipiec 14 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 316,00 0,00 9 920,97
Sierpień 14 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 316,00 0,00 9 920,97
Wrzesień 14 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 316,00 0,00 9 920,97
Październik 14 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 316,00 0,00 9 920,97
Listopad 14 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 316,00 0,00 9 920,97
Grudzień 14 827,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 4 316,00 0,00 9 920,97
Rocznie 177 924,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 39 401,00 0,00 132 808,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 827 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 300 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ