Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 652 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 249 zł
Ubezpieczenie chorobowe 407 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 290 zł
Zaliczka na podatek 1 390 zł
Całość - kwota brutto 16 609 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 1 390,00 11 652,03
Luty 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 1 390,00 11 652,03
Marzec 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 1 390,00 11 652,03
Kwiecień 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 1 390,00 11 652,03
Maj 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 1 390,00 11 652,03
Czerwiec 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 1 390,00 11 652,03
Lipiec 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 1 390,00 11 652,03
Sierpień 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 1 390,00 11 652,03
Wrzesień 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 2 737,00 10 305,03
Październik 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 4 506,00 8 536,03
Listopad 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 4 506,00 8 536,03
Grudzień 16 609,00 1 621,04 249,14 406,92 1 289,87 14 082,00 4 506,00 8 536,03
Rocznie 199 308,00 19 452,48 2 989,68 4 883,04 15 478,44 168 984,00 11 896,00 129 129,36
Wynagrodzenie pracownika 16 609 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 080 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 277 zł
Fundusz Pracy (FP) 407 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 011 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Luty 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Marzec 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Kwiecień 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Maj 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Czerwiec 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Lipiec 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Sierpień 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Wrzesień 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Październik 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Listopad 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Grudzień 16 609,00 1 621,04 1 079,59 277,37 423,53 20 010,53 zł
Rocznie 199 308,00 19 452,48 12 955,08 3 328,44 5 082,36 240 126,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 609 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 652 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 652 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 011 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 283 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 234 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 248 zł
Zaliczka na podatek 1 331 zł
Całość - kwota brutto 15 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Luty 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Marzec 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Kwiecień 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Maj 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Czerwiec 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Lipiec 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Sierpień 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Wrzesień 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Październik 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Listopad 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Grudzień 15 620,00 1 524,51 234,30 0,00 1 247,51 11 089,00 1 331,00 11 283,00
Rocznie 187 440,00 18 294,12 2 811,60 0,00 14 970,12 133 068,00 996,00 135 396,00
Wynagrodzenie pracownika 15 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 525 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 015 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 383 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 558 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Luty 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Marzec 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Kwiecień 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Maj 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Czerwiec 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Lipiec 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Sierpień 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Wrzesień 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Październik 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Listopad 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Grudzień 15 620,00 1 524,51 1 015,30 0,00 398,31 18 558,12 zł
Rocznie 187 440,00 18 294,12 12 183,60 0,00 4 779,72 222 697,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 283 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 283 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 558 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 857 zł
Całość - kwota brutto 13 657 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Luty 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Marzec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Kwiecień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Maj 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Czerwiec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Lipiec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Sierpień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Wrzesień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Październik 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Listopad 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Grudzień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Rocznie 163 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 112,00 22 284,00 141 600,00
Wynagrodzenie pracownika 13 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 657 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Luty 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Marzec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Kwiecień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Maj 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Czerwiec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Lipiec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Sierpień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Wrzesień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Październik 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Listopad 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Grudzień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Rocznie 163 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 657 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 657 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 281 zł
Zaliczka na podatek 2 328 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 229 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 229,00 0,00 0,00 0,00 1 280,61 0,00 2 328,00 0,00 10 620,39
Luty 14 229,00 0,00 0,00 0,00 1 280,61 0,00 4 128,00 0,00 8 820,39
Marzec 14 229,00 0,00 0,00 0,00 1 280,61 0,00 4 128,00 0,00 8 820,39
Kwiecień 14 229,00 0,00 0,00 0,00 1 280,61 0,00 4 128,00 0,00 8 820,39
Maj 14 229,00 0,00 0,00 0,00 1 280,61 0,00 4 128,00 0,00 8 820,39
Czerwiec 14 229,00 0,00 0,00 0,00 1 280,61 0,00 4 128,00 0,00 8 820,39
Lipiec 14 229,00 176,27 72,24 0,00 1 280,61 15,08 4 044,00 0,00 8 640,80
Sierpień 14 229,00 176,27 72,24 0,00 1 280,61 15,08 4 044,00 0,00 8 640,80
Wrzesień 14 229,00 176,27 72,24 0,00 1 280,61 15,08 4 044,00 0,00 8 640,80
Październik 14 229,00 176,27 72,24 0,00 1 280,61 15,08 4 044,00 0,00 8 640,80
Listopad 14 229,00 176,27 72,24 0,00 1 280,61 15,08 4 044,00 0,00 8 640,80
Grudzień 14 229,00 176,27 72,24 0,00 1 280,61 15,08 4 044,00 0,00 8 640,80
Rocznie 170 748,00 1 057,62 433,44 0,00 15 367,32 0,00 47 232,00 0,00 106 567,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 620 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.