Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 249 zł
Ubezpieczenie chorobowe 407 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 290 zł
Zaliczka na podatek 1 239 zł
Całość - kwota brutto 16 605 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 605,00 1 620,65 249,08 406,82 1 289,56 14 078,00 1 239,00 11 799,89
Luty 16 605,00 1 620,65 249,08 406,82 1 289,56 14 078,00 1 239,00 11 799,89
Marzec 16 605,00 1 620,65 249,08 406,82 1 289,56 14 078,00 1 239,00 11 799,89
Kwiecień 16 605,00 1 620,65 249,08 406,82 1 289,56 14 078,00 1 239,00 11 799,89
Maj 16 605,00 1 620,65 249,08 406,82 1 289,56 14 078,00 1 239,00 11 799,89
Czerwiec 16 605,00 1 620,65 249,08 406,82 1 289,56 14 078,00 1 239,00 11 799,89
Lipiec 16 605,00 1 620,65 249,08 406,82 1 289,56 14 078,00 3 192,00 9 846,89
Sierpień 16 605,00 1 620,65 249,08 406,82 1 289,56 14 078,00 3 395,00 9 643,89
Wrzesień 16 605,00 1 620,65 249,08 406,82 1 289,56 14 078,00 3 395,00 9 643,89
Październik 16 605,00 812,50 124,83 406,82 1 373,48 15 011,00 3 621,00 10 266,37
Listopad 16 605,00 0,00 0,00 406,82 1 457,84 15 948,00 3 848,00 10 892,34
Grudzień 16 605,00 0,00 0,00 406,82 1 457,84 15 948,00 3 848,00 10 892,34
Rocznie 199 260,00 15 398,35 2 366,55 4 881,84 15 895,20 173 609,00 28 733,00 131 985,06
Wynagrodzenie pracownika 16 605 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 079 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 277 zł
Fundusz Pracy (FP) 407 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 006 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 605,00 1 620,65 1 079,33 277,30 423,43 20 005,71 zł
Luty 16 605,00 1 620,65 1 079,33 277,30 423,43 20 005,71 zł
Marzec 16 605,00 1 620,65 1 079,33 277,30 423,43 20 005,71 zł
Kwiecień 16 605,00 1 620,65 1 079,33 277,30 423,43 20 005,71 zł
Maj 16 605,00 1 620,65 1 079,33 277,30 423,43 20 005,71 zł
Czerwiec 16 605,00 1 620,65 1 079,33 277,30 423,43 20 005,71 zł
Lipiec 16 605,00 1 620,65 1 079,33 277,30 423,43 20 005,71 zł
Sierpień 16 605,00 1 620,65 1 079,33 277,30 423,43 20 005,71 zł
Wrzesień 16 605,00 1 620,65 1 079,33 277,30 423,43 20 005,71 zł
Październik 16 605,00 812,50 541,08 277,30 423,43 18 659,31 zł
Listopad 16 605,00 0,00 0,00 277,30 423,43 17 305,73 zł
Grudzień 16 605,00 0,00 0,00 277,30 423,43 17 305,73 zł
Rocznie 199 260,00 15 398,35 10 255,05 3 327,60 5 081,16 233 322,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 605 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 006 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 234 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 247 zł
Zaliczka na podatek 811 zł
Całość - kwota brutto 15 617 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 617,00 1 524,22 234,26 0,00 1 247,27 11 087,00 811,00 11 800,25
Luty 15 617,00 1 524,22 234,26 0,00 1 247,27 11 087,00 811,00 11 800,25
Marzec 15 617,00 1 524,22 234,26 0,00 1 247,27 11 087,00 811,00 11 800,25
Kwiecień 15 617,00 1 524,22 234,26 0,00 1 247,27 11 087,00 811,00 11 800,25
Maj 15 617,00 1 524,22 234,26 0,00 1 247,27 11 087,00 811,00 11 800,25
Czerwiec 15 617,00 1 524,22 234,26 0,00 1 247,27 11 087,00 811,00 11 800,25
Lipiec 15 617,00 1 524,22 234,26 0,00 1 247,27 11 087,00 811,00 11 800,25
Sierpień 15 617,00 1 524,22 234,26 0,00 1 247,27 11 087,00 811,00 11 800,25
Wrzesień 15 617,00 1 524,22 234,26 0,00 1 247,27 11 087,00 811,00 11 800,25
Październik 15 617,00 1 524,22 234,26 0,00 1 247,27 11 087,00 811,00 11 800,25
Listopad 15 617,00 156,15 23,95 0,00 1 389,32 12 350,00 903,00 13 144,58
Grudzień 15 617,00 0,00 0,00 0,00 1 405,53 12 494,00 914,00 13 297,47
Rocznie 187 404,00 15 398,35 2 366,55 0,00 15 267,55 135 714,00 9 927,00 144 444,55
Wynagrodzenie pracownika 15 617 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 015 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 383 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 555 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 617,00 1 524,22 1 015,11 0,00 398,24 18 554,57 zł
Luty 15 617,00 1 524,22 1 015,11 0,00 398,24 18 554,57 zł
Marzec 15 617,00 1 524,22 1 015,11 0,00 398,24 18 554,57 zł
Kwiecień 15 617,00 1 524,22 1 015,11 0,00 398,24 18 554,57 zł
Maj 15 617,00 1 524,22 1 015,11 0,00 398,24 18 554,57 zł
Czerwiec 15 617,00 1 524,22 1 015,11 0,00 398,24 18 554,57 zł
Lipiec 15 617,00 1 524,22 1 015,11 0,00 398,24 18 554,57 zł
Sierpień 15 617,00 1 524,22 1 015,11 0,00 398,24 18 554,57 zł
Wrzesień 15 617,00 1 524,22 1 015,11 0,00 398,24 18 554,57 zł
Październik 15 617,00 1 524,22 1 015,11 0,00 398,24 18 554,57 zł
Listopad 15 617,00 156,15 103,95 0,00 398,24 16 275,34 zł
Grudzień 15 617,00 0,00 0,00 0,00 398,24 16 015,24 zł
Rocznie 187 404,00 15 398,35 10 255,05 0,00 4 778,88 217 836,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 617 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 555 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 857 zł
Całość - kwota brutto 13 657 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Luty 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Marzec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Kwiecień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Maj 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Czerwiec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Lipiec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Sierpień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Wrzesień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Październik 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Listopad 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Grudzień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 1 857,00 11 800,00
Rocznie 163 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 112,00 22 284,00 141 600,00
Wynagrodzenie pracownika 13 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 657 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Luty 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Marzec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Kwiecień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Maj 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Czerwiec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Lipiec 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Sierpień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Wrzesień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Październik 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Listopad 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Grudzień 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 657,00 zł
Rocznie 163 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 657 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 657 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 046 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 228 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 046,00 0,00 11 800,19
Luty 14 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 046,00 0,00 11 800,19
Marzec 14 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 046,00 0,00 11 800,19
Kwiecień 14 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 046,00 0,00 11 800,19
Maj 14 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 046,00 0,00 11 800,19
Czerwiec 14 228,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 046,00 0,00 11 800,19
Lipiec 14 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 078,00 0,00 9 522,99
Sierpień 14 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 102,00 0,00 9 498,99
Wrzesień 14 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 102,00 0,00 9 498,99
Październik 14 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 102,00 0,00 9 498,99
Listopad 14 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 102,00 0,00 9 498,99
Grudzień 14 228,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 102,00 0,00 9 498,99
Rocznie 170 736,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 36 864,00 0,00 127 819,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 228 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 800 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ