Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 459 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie chorobowe 400 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 268 zł
Zaliczka na podatek 1 361 zł
Całość - kwota brutto 16 326 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 1 361,00 11 458,81
Luty 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 1 361,00 11 458,81
Marzec 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 1 361,00 11 458,81
Kwiecień 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 1 361,00 11 458,81
Maj 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 1 361,00 11 458,81
Czerwiec 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 1 361,00 11 458,81
Lipiec 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 1 361,00 11 458,81
Sierpień 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 1 361,00 11 458,81
Wrzesień 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 2 269,00 10 550,81
Październik 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 4 428,00 8 391,81
Listopad 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 4 428,00 8 391,81
Grudzień 16 326,00 1 593,42 244,89 399,99 1 267,89 13 838,00 4 428,00 8 391,81
Rocznie 195 912,00 19 121,04 2 938,68 4 799,88 15 214,68 166 056,00 11 225,00 127 396,72
Wynagrodzenie pracownika 16 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 061 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 273 zł
Fundusz Pracy (FP) 400 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 670 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Luty 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Marzec 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Kwiecień 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Maj 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Czerwiec 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Lipiec 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Sierpień 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Wrzesień 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Październik 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Listopad 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Grudzień 16 326,00 1 593,42 1 061,19 272,64 416,32 19 669,57 zł
Rocznie 195 912,00 19 121,04 12 734,28 3 271,68 4 995,84 236 034,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 326 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 459 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 459 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 670 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 092 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 499 zł
Ubezpieczenie rentowe 230 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 226 zł
Zaliczka na podatek 1 308 zł
Całość - kwota brutto 15 356 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Luty 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Marzec 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Kwiecień 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Maj 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Czerwiec 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Lipiec 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Sierpień 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Wrzesień 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Październik 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Listopad 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Grudzień 15 356,00 1 498,75 230,34 0,00 1 226,42 10 902,00 1 308,00 11 092,25
Rocznie 184 272,00 17 985,00 2 764,08 0,00 14 717,04 130 824,00 984,00 133 107,00
Wynagrodzenie pracownika 15 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 499 zł
Ubezpieczenie rentowe 998 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 376 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 244 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Luty 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Marzec 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Kwiecień 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Maj 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Czerwiec 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Lipiec 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Sierpień 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Wrzesień 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Październik 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Listopad 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Grudzień 15 356,00 1 498,75 998,14 0,00 391,58 18 244,47 zł
Rocznie 184 272,00 17 985,00 11 977,68 0,00 4 698,96 218 933,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 356 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 092 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 092 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 244 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 826 zł
Całość - kwota brutto 13 426 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Luty 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Marzec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Kwiecień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Maj 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Czerwiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Lipiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Sierpień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Wrzesień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Październik 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Listopad 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Grudzień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Rocznie 161 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 892,00 21 912,00 139 200,00
Wynagrodzenie pracownika 13 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 426 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Luty 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Marzec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Kwiecień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Maj 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Czerwiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Lipiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Sierpień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Wrzesień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Październik 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Listopad 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Grudzień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Rocznie 161 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 426 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 478 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 259 zł
Zaliczka na podatek 2 251 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 988 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 988,00 0,00 0,00 0,00 1 258,92 0,00 2 251,00 0,00 10 478,08
Luty 13 988,00 0,00 0,00 0,00 1 258,92 0,00 4 051,00 0,00 8 678,08
Marzec 13 988,00 0,00 0,00 0,00 1 258,92 0,00 4 051,00 0,00 8 678,08
Kwiecień 13 988,00 0,00 0,00 0,00 1 258,92 0,00 4 051,00 0,00 8 678,08
Maj 13 988,00 0,00 0,00 0,00 1 258,92 0,00 4 051,00 0,00 8 678,08
Czerwiec 13 988,00 0,00 0,00 0,00 1 258,92 0,00 4 051,00 0,00 8 678,08
Lipiec 13 988,00 176,27 72,24 0,00 1 258,92 15,08 3 967,00 0,00 8 498,49
Sierpień 13 988,00 176,27 72,24 0,00 1 258,92 15,08 3 967,00 0,00 8 498,49
Wrzesień 13 988,00 176,27 72,24 0,00 1 258,92 15,08 3 967,00 0,00 8 498,49
Październik 13 988,00 176,27 72,24 0,00 1 258,92 15,08 3 967,00 0,00 8 498,49
Listopad 13 988,00 176,27 72,24 0,00 1 258,92 15,08 3 967,00 0,00 8 498,49
Grudzień 13 988,00 176,27 72,24 0,00 1 258,92 15,08 3 967,00 0,00 8 498,49
Rocznie 167 856,00 1 057,62 433,44 0,00 15 107,04 0,00 46 308,00 0,00 104 859,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 988 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 478 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.