Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie chorobowe 400 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 267 zł
Zaliczka na podatek 659 zł
Całość - kwota brutto 16 318 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 318,00 1 592,64 244,77 399,79 1 267,27 13 831,00 659,00 12 154,53
Luty 16 318,00 1 592,64 244,77 399,79 1 267,27 13 831,00 659,00 12 154,53
Marzec 16 318,00 1 592,64 244,77 399,79 1 267,27 13 831,00 659,00 12 154,53
Kwiecień 16 318,00 1 592,64 244,77 399,79 1 267,27 13 831,00 659,00 12 154,53
Maj 16 318,00 1 592,64 244,77 399,79 1 267,27 13 831,00 659,00 12 154,53
Czerwiec 16 318,00 1 592,64 244,77 399,79 1 267,27 13 831,00 659,00 12 154,53
Lipiec 16 318,00 1 592,64 244,77 399,79 1 267,27 13 831,00 659,00 12 154,53
Sierpień 16 318,00 1 592,64 244,77 399,79 1 267,27 13 831,00 659,00 12 154,53
Wrzesień 16 318,00 1 592,64 244,77 399,79 1 267,27 13 831,00 1 331,00 11 482,53
Październik 16 318,00 1 592,64 244,77 399,79 1 267,27 13 831,00 3 159,00 9 654,53
Listopad 16 318,00 1 413,22 217,20 399,79 1 285,90 14 038,00 3 206,00 9 795,89
Grudzień 16 318,00 0,00 0,00 399,79 1 432,64 15 668,00 3 581,00 10 904,57
Rocznie 195 816,00 17 339,62 2 664,90 4 797,48 15 391,24 168 016,00 16 549,00 139 073,76
Wynagrodzenie pracownika 16 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 061 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 273 zł
Fundusz Pracy (FP) 400 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 318,00 1 592,64 1 060,67 272,51 416,11 19 659,93 zł
Luty 16 318,00 1 592,64 1 060,67 272,51 416,11 19 659,93 zł
Marzec 16 318,00 1 592,64 1 060,67 272,51 416,11 19 659,93 zł
Kwiecień 16 318,00 1 592,64 1 060,67 272,51 416,11 19 659,93 zł
Maj 16 318,00 1 592,64 1 060,67 272,51 416,11 19 659,93 zł
Czerwiec 16 318,00 1 592,64 1 060,67 272,51 416,11 19 659,93 zł
Lipiec 16 318,00 1 592,64 1 060,67 272,51 416,11 19 659,93 zł
Sierpień 16 318,00 1 592,64 1 060,67 272,51 416,11 19 659,93 zł
Wrzesień 16 318,00 1 592,64 1 060,67 272,51 416,11 19 659,93 zł
Październik 16 318,00 1 592,64 1 060,67 272,51 416,11 19 659,93 zł
Listopad 16 318,00 1 413,22 941,20 272,51 416,11 19 361,04 zł
Grudzień 16 318,00 0,00 0,00 272,51 416,11 17 006,62 zł
Rocznie 195 816,00 17 339,62 11 547,90 3 270,12 4 993,32 232 966,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 318 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 155 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 155 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 230 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 226 zł
Zaliczka na podatek 797 zł
Całość - kwota brutto 15 352 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Luty 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Marzec 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Kwiecień 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Maj 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Czerwiec 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Lipiec 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Sierpień 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Wrzesień 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Październik 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Listopad 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Grudzień 15 352,00 857,66 131,82 0,00 1 292,63 11 490,00 840,00 12 229,89
Rocznie 184 224,00 17 339,62 2 664,90 0,00 14 779,73 131 379,00 9 607,00 139 832,75
Wynagrodzenie pracownika 15 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 998 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 376 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 240 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Luty 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Marzec 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Kwiecień 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Maj 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Czerwiec 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Lipiec 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Sierpień 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Wrzesień 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Październik 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Listopad 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Grudzień 15 352,00 857,66 571,22 0,00 391,47 17 172,35 zł
Rocznie 184 224,00 17 339,62 11 547,90 0,00 4 697,64 217 809,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 352 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 240 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 826 zł
Całość - kwota brutto 13 426 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Luty 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Marzec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Kwiecień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Maj 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Czerwiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Lipiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Sierpień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Wrzesień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Październik 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Listopad 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Grudzień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Rocznie 161 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 892,00 21 912,00 139 200,00
Wynagrodzenie pracownika 13 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 426 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Luty 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Marzec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Kwiecień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Maj 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Czerwiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Lipiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Sierpień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Wrzesień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Październik 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Listopad 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Grudzień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Rocznie 161 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 426 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 249 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 980 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 249,00 0,00 11 731,00
Luty 13 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 049,00 0,00 9 931,00
Marzec 13 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 049,00 0,00 9 931,00
Kwiecień 13 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 049,00 0,00 9 931,00
Maj 13 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 049,00 0,00 9 931,00
Czerwiec 13 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 049,00 0,00 9 931,00
Lipiec 13 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 964,00 0,00 9 752,41
Sierpień 13 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 964,00 0,00 9 752,41
Wrzesień 13 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 964,00 0,00 9 752,41
Październik 13 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 964,00 0,00 9 752,41
Listopad 13 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 964,00 0,00 9 752,41
Grudzień 13 980,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 964,00 0,00 9 752,41
Rocznie 167 760,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 46 278,00 0,00 119 900,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 731 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.