Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 245 zł
Ubezpieczenie chorobowe 400 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 268 zł
Zaliczka na podatek 1 216 zł
Całość - kwota brutto 16 321 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 321,00 1 592,93 244,82 399,86 1 267,51 13 833,00 1 216,00 11 599,88
Luty 16 321,00 1 592,93 244,82 399,86 1 267,51 13 833,00 1 216,00 11 599,88
Marzec 16 321,00 1 592,93 244,82 399,86 1 267,51 13 833,00 1 216,00 11 599,88
Kwiecień 16 321,00 1 592,93 244,82 399,86 1 267,51 13 833,00 1 216,00 11 599,88
Maj 16 321,00 1 592,93 244,82 399,86 1 267,51 13 833,00 1 216,00 11 599,88
Czerwiec 16 321,00 1 592,93 244,82 399,86 1 267,51 13 833,00 1 216,00 11 599,88
Lipiec 16 321,00 1 592,93 244,82 399,86 1 267,51 13 833,00 2 912,00 9 903,88
Sierpień 16 321,00 1 592,93 244,82 399,86 1 267,51 13 833,00 3 335,00 9 480,88
Wrzesień 16 321,00 1 592,93 244,82 399,86 1 267,51 13 833,00 3 335,00 9 480,88
Październik 16 321,00 1 061,98 163,17 399,86 1 322,64 14 446,00 3 484,00 9 889,35
Listopad 16 321,00 0,00 0,00 399,86 1 432,90 15 671,00 3 781,00 10 707,24
Grudzień 16 321,00 0,00 0,00 399,86 1 432,90 15 671,00 3 781,00 10 707,24
Rocznie 195 852,00 15 398,35 2 366,55 4 798,32 15 596,03 170 285,00 27 924,00 129 768,75
Wynagrodzenie pracownika 16 321 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 061 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 273 zł
Fundusz Pracy (FP) 400 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 664 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 321,00 1 592,93 1 060,87 272,56 416,18 19 663,54 zł
Luty 16 321,00 1 592,93 1 060,87 272,56 416,18 19 663,54 zł
Marzec 16 321,00 1 592,93 1 060,87 272,56 416,18 19 663,54 zł
Kwiecień 16 321,00 1 592,93 1 060,87 272,56 416,18 19 663,54 zł
Maj 16 321,00 1 592,93 1 060,87 272,56 416,18 19 663,54 zł
Czerwiec 16 321,00 1 592,93 1 060,87 272,56 416,18 19 663,54 zł
Lipiec 16 321,00 1 592,93 1 060,87 272,56 416,18 19 663,54 zł
Sierpień 16 321,00 1 592,93 1 060,87 272,56 416,18 19 663,54 zł
Wrzesień 16 321,00 1 592,93 1 060,87 272,56 416,18 19 663,54 zł
Październik 16 321,00 1 061,98 707,22 272,56 416,18 18 778,94 zł
Listopad 16 321,00 0,00 0,00 272,56 416,18 17 009,74 zł
Grudzień 16 321,00 0,00 0,00 272,56 416,18 17 009,74 zł
Rocznie 195 852,00 15 398,35 10 255,05 3 270,72 4 994,16 229 770,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 321 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 664 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 230 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 226 zł
Zaliczka na podatek 797 zł
Całość - kwota brutto 15 352 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Luty 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Marzec 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Kwiecień 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Maj 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Czerwiec 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Lipiec 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Sierpień 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Wrzesień 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Październik 15 352,00 1 498,36 230,28 0,00 1 226,10 10 899,00 797,00 11 600,26
Listopad 15 352,00 414,75 63,75 0,00 1 338,62 11 899,00 870,00 12 664,88
Grudzień 15 352,00 0,00 0,00 0,00 1 381,68 12 282,00 898,00 13 072,32
Rocznie 184 224,00 15 398,35 2 366,55 0,00 14 981,30 133 171,00 9 738,00 141 739,80
Wynagrodzenie pracownika 15 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 998 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 376 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 240 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Luty 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Marzec 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Kwiecień 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Maj 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Czerwiec 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Lipiec 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Sierpień 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Wrzesień 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Październik 15 352,00 1 498,36 997,88 0,00 391,47 18 239,71 zł
Listopad 15 352,00 414,75 276,25 0,00 391,47 16 434,47 zł
Grudzień 15 352,00 0,00 0,00 0,00 391,47 15 743,47 zł
Rocznie 184 224,00 15 398,35 10 255,05 0,00 4 697,64 214 575,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 352 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 240 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 826 zł
Całość - kwota brutto 13 426 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Luty 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Marzec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Kwiecień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Maj 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Czerwiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Lipiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Sierpień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Wrzesień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Październik 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Listopad 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Grudzień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 741,00 1 826,00 11 600,00
Rocznie 161 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 892,00 21 912,00 139 200,00
Wynagrodzenie pracownika 13 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 426 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Luty 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Marzec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Kwiecień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Maj 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Czerwiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Lipiec 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Sierpień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Wrzesień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Październik 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Listopad 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Grudzień 13 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 426,00 zł
Rocznie 161 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 426 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 2 005 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 987 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 005,00 0,00 11 600,19
Luty 13 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 005,00 0,00 11 600,19
Marzec 13 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 005,00 0,00 11 600,19
Kwiecień 13 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 005,00 0,00 11 600,19
Maj 13 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 005,00 0,00 11 600,19
Czerwiec 13 987,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 2 005,00 0,00 11 600,19
Lipiec 13 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 784,00 0,00 9 575,99
Sierpień 13 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 025,00 0,00 9 334,99
Wrzesień 13 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 025,00 0,00 9 334,99
Październik 13 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 025,00 0,00 9 334,99
Listopad 13 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 025,00 0,00 9 334,99
Grudzień 13 987,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 4 025,00 0,00 9 334,99
Rocznie 167 844,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 35 939,00 0,00 125 852,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 987 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 600 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ