Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 12200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 12 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 676 zł
Ubezpieczenie rentowe 258 zł
Ubezpieczenie chorobowe 421 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 333 zł
Zaliczka na podatek 718 zł
Całość - kwota brutto 17 168 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 17 168,00 1 675,60 257,52 420,62 1 333,28 14 564,00 718,00 12 762,98
Luty 17 168,00 1 675,60 257,52 420,62 1 333,28 14 564,00 718,00 12 762,98
Marzec 17 168,00 1 675,60 257,52 420,62 1 333,28 14 564,00 718,00 12 762,98
Kwiecień 17 168,00 1 675,60 257,52 420,62 1 333,28 14 564,00 718,00 12 762,98
Maj 17 168,00 1 675,60 257,52 420,62 1 333,28 14 564,00 718,00 12 762,98
Czerwiec 17 168,00 1 675,60 257,52 420,62 1 333,28 14 564,00 718,00 12 762,98
Lipiec 17 168,00 1 675,60 257,52 420,62 1 333,28 14 564,00 718,00 12 762,98
Sierpień 17 168,00 1 675,60 257,52 420,62 1 333,28 14 564,00 718,00 12 762,98
Wrzesień 17 168,00 1 675,60 257,52 420,62 1 333,28 14 564,00 2 379,00 11 101,98
Październik 17 168,00 1 675,60 257,52 420,62 1 333,28 14 564,00 3 327,00 10 153,98
Listopad 17 168,00 583,62 89,70 420,62 1 446,67 15 824,00 3 617,00 11 010,39
Grudzień 17 168,00 0,00 0,00 420,62 1 507,26 16 497,00 3 772,00 11 468,12
Rocznie 206 016,00 17 339,62 2 664,90 5 047,44 16 286,73 177 961,00 18 839,00 145 838,31
Wynagrodzenie pracownika 17 168 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 676 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 116 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 287 zł
Fundusz Pracy (FP) 421 zł
FGŚP 17 zł
Cała kwota 20 684 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 17 168,00 1 675,60 1 115,92 286,71 437,79 20 684,02 zł
Luty 17 168,00 1 675,60 1 115,92 286,71 437,79 20 684,02 zł
Marzec 17 168,00 1 675,60 1 115,92 286,71 437,79 20 684,02 zł
Kwiecień 17 168,00 1 675,60 1 115,92 286,71 437,79 20 684,02 zł
Maj 17 168,00 1 675,60 1 115,92 286,71 437,79 20 684,02 zł
Czerwiec 17 168,00 1 675,60 1 115,92 286,71 437,79 20 684,02 zł
Lipiec 17 168,00 1 675,60 1 115,92 286,71 437,79 20 684,02 zł
Sierpień 17 168,00 1 675,60 1 115,92 286,71 437,79 20 684,02 zł
Wrzesień 17 168,00 1 675,60 1 115,92 286,71 437,79 20 684,02 zł
Październik 17 168,00 1 675,60 1 115,92 286,71 437,79 20 684,02 zł
Listopad 17 168,00 583,62 388,70 286,71 437,79 18 864,82 zł
Grudzień 17 168,00 0,00 0,00 286,71 437,79 17 892,50 zł
Rocznie 206 016,00 17 339,62 11 547,90 3 440,52 5 253,48 243 597,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 17 168 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 763 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 763 zł netto poniesie łączny koszt równy 20 684 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 12200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 12 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 242 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 290 zł
Zaliczka na podatek 838 zł
Całość - kwota brutto 16 146 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 146,00 1 575,85 242,19 0,00 1 289,52 11 462,00 838,00 12 200,44
Luty 16 146,00 1 575,85 242,19 0,00 1 289,52 11 462,00 838,00 12 200,44
Marzec 16 146,00 1 575,85 242,19 0,00 1 289,52 11 462,00 838,00 12 200,44
Kwiecień 16 146,00 1 575,85 242,19 0,00 1 289,52 11 462,00 838,00 12 200,44
Maj 16 146,00 1 575,85 242,19 0,00 1 289,52 11 462,00 838,00 12 200,44
Czerwiec 16 146,00 1 575,85 242,19 0,00 1 289,52 11 462,00 838,00 12 200,44
Lipiec 16 146,00 1 575,85 242,19 0,00 1 289,52 11 462,00 838,00 12 200,44
Sierpień 16 146,00 1 575,85 242,19 0,00 1 289,52 11 462,00 838,00 12 200,44
Wrzesień 16 146,00 1 575,85 242,19 0,00 1 289,52 11 462,00 838,00 12 200,44
Październik 16 146,00 1 575,85 242,19 0,00 1 289,52 11 462,00 838,00 12 200,44
Listopad 16 146,00 1 575,85 242,19 0,00 1 289,52 11 462,00 838,00 12 200,44
Grudzień 16 146,00 5,27 0,81 0,00 1 452,59 12 912,00 944,00 13 743,33
Rocznie 193 752,00 17 339,62 2 664,90 0,00 15 637,31 138 994,00 10 162,00 147 948,17
Wynagrodzenie pracownika 16 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 576 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 049 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 396 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 183 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 146,00 1 575,85 1 049,49 0,00 411,73 19 183,07 zł
Luty 16 146,00 1 575,85 1 049,49 0,00 411,73 19 183,07 zł
Marzec 16 146,00 1 575,85 1 049,49 0,00 411,73 19 183,07 zł
Kwiecień 16 146,00 1 575,85 1 049,49 0,00 411,73 19 183,07 zł
Maj 16 146,00 1 575,85 1 049,49 0,00 411,73 19 183,07 zł
Czerwiec 16 146,00 1 575,85 1 049,49 0,00 411,73 19 183,07 zł
Lipiec 16 146,00 1 575,85 1 049,49 0,00 411,73 19 183,07 zł
Sierpień 16 146,00 1 575,85 1 049,49 0,00 411,73 19 183,07 zł
Wrzesień 16 146,00 1 575,85 1 049,49 0,00 411,73 19 183,07 zł
Październik 16 146,00 1 575,85 1 049,49 0,00 411,73 19 183,07 zł
Listopad 16 146,00 1 575,85 1 049,49 0,00 411,73 19 183,07 zł
Grudzień 16 146,00 5,27 3,51 0,00 411,73 16 566,51 zł
Rocznie 193 752,00 17 339,62 11 547,90 0,00 4 940,76 227 580,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 146 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 183 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 12200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 12 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 12 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 920 zł
Całość - kwota brutto 14 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Luty 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Marzec 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Kwiecień 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Maj 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Czerwiec 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Lipiec 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Sierpień 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Wrzesień 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Październik 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Listopad 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Grudzień 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 296,00 1 920,00 12 200,00
Rocznie 169 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 552,00 23 040,00 146 400,00
Wynagrodzenie pracownika 14 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 14 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Luty 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Marzec 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Kwiecień 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Maj 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Czerwiec 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Lipiec 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Sierpień 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Wrzesień 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Październik 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Listopad 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Grudzień 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 120,00 zł
Rocznie 169 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 12 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 14 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 12200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 12 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 12 223 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 480 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 14 703 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 14 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 0,00 12 223,00
Luty 14 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 0,00 10 423,00
Marzec 14 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 0,00 10 423,00
Kwiecień 14 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 0,00 10 423,00
Maj 14 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 0,00 10 423,00
Czerwiec 14 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280,00 0,00 10 423,00
Lipiec 14 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 195,00 0,00 10 244,41
Sierpień 14 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 195,00 0,00 10 244,41
Wrzesień 14 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 195,00 0,00 10 244,41
Październik 14 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 195,00 0,00 10 244,41
Listopad 14 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 195,00 0,00 10 244,41
Grudzień 14 703,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 4 195,00 0,00 10 244,41
Rocznie 176 436,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 49 050,00 0,00 125 804,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 14 703 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 12 223 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.