Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 234 zł
Ubezpieczenie chorobowe 383 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 213 zł
Zaliczka na podatek 1 160 zł
Całość - kwota brutto 15 613 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 613,00 1 523,83 234,20 382,52 1 212,52 13 222,00 1 160,00 11 099,93
Luty 15 613,00 1 523,83 234,20 382,52 1 212,52 13 222,00 1 160,00 11 099,93
Marzec 15 613,00 1 523,83 234,20 382,52 1 212,52 13 222,00 1 160,00 11 099,93
Kwiecień 15 613,00 1 523,83 234,20 382,52 1 212,52 13 222,00 1 160,00 11 099,93
Maj 15 613,00 1 523,83 234,20 382,52 1 212,52 13 222,00 1 160,00 11 099,93
Czerwiec 15 613,00 1 523,83 234,20 382,52 1 212,52 13 222,00 1 160,00 11 099,93
Lipiec 15 613,00 1 523,83 234,20 382,52 1 212,52 13 222,00 2 214,00 10 045,93
Sierpień 15 613,00 1 523,83 234,20 382,52 1 212,52 13 222,00 3 187,00 9 072,93
Wrzesień 15 613,00 1 523,83 234,20 382,52 1 212,52 13 222,00 3 187,00 9 072,93
Październik 15 613,00 1 523,83 234,20 382,52 1 212,52 13 222,00 3 187,00 9 072,93
Listopad 15 613,00 160,05 24,55 382,52 1 354,13 14 796,00 3 569,00 10 122,75
Grudzień 15 613,00 0,00 0,00 382,52 1 370,74 14 980,00 3 613,00 10 246,74
Rocznie 187 356,00 15 398,35 2 366,55 4 590,24 14 850,07 161 996,00 25 917,00 124 233,79
Wynagrodzenie pracownika 15 613 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 524 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 015 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 261 zł
Fundusz Pracy (FP) 383 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 811 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 613,00 1 523,83 1 014,85 260,74 398,13 18 810,55 zł
Luty 15 613,00 1 523,83 1 014,85 260,74 398,13 18 810,55 zł
Marzec 15 613,00 1 523,83 1 014,85 260,74 398,13 18 810,55 zł
Kwiecień 15 613,00 1 523,83 1 014,85 260,74 398,13 18 810,55 zł
Maj 15 613,00 1 523,83 1 014,85 260,74 398,13 18 810,55 zł
Czerwiec 15 613,00 1 523,83 1 014,85 260,74 398,13 18 810,55 zł
Lipiec 15 613,00 1 523,83 1 014,85 260,74 398,13 18 810,55 zł
Sierpień 15 613,00 1 523,83 1 014,85 260,74 398,13 18 810,55 zł
Wrzesień 15 613,00 1 523,83 1 014,85 260,74 398,13 18 810,55 zł
Październik 15 613,00 1 523,83 1 014,85 260,74 398,13 18 810,55 zł
Listopad 15 613,00 160,05 106,55 260,74 398,13 16 538,47 zł
Grudzień 15 613,00 0,00 0,00 260,74 398,13 16 271,87 zł
Rocznie 187 356,00 15 398,35 10 255,05 3 128,88 4 777,56 220 915,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 613 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 811 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 220 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 173 zł
Zaliczka na podatek 763 zł
Całość - kwota brutto 14 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 690,00 1 433,74 220,35 0,00 1 173,23 10 429,00 763,00 11 099,68
Luty 14 690,00 1 433,74 220,35 0,00 1 173,23 10 429,00 763,00 11 099,68
Marzec 14 690,00 1 433,74 220,35 0,00 1 173,23 10 429,00 763,00 11 099,68
Kwiecień 14 690,00 1 433,74 220,35 0,00 1 173,23 10 429,00 763,00 11 099,68
Maj 14 690,00 1 433,74 220,35 0,00 1 173,23 10 429,00 763,00 11 099,68
Czerwiec 14 690,00 1 433,74 220,35 0,00 1 173,23 10 429,00 763,00 11 099,68
Lipiec 14 690,00 1 433,74 220,35 0,00 1 173,23 10 429,00 763,00 11 099,68
Sierpień 14 690,00 1 433,74 220,35 0,00 1 173,23 10 429,00 763,00 11 099,68
Wrzesień 14 690,00 1 433,74 220,35 0,00 1 173,23 10 429,00 763,00 11 099,68
Październik 14 690,00 1 433,74 220,35 0,00 1 173,23 10 429,00 763,00 11 099,68
Listopad 14 690,00 1 060,95 163,05 0,00 1 211,94 10 773,00 788,00 11 466,06
Grudzień 14 690,00 0,00 0,00 0,00 1 322,10 11 752,00 859,00 12 508,90
Rocznie 176 280,00 15 398,35 2 366,55 0,00 14 266,34 126 815,00 9 277,00 134 971,76
Wynagrodzenie pracownika 14 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 955 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 360 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 453 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 690,00 1 433,74 954,85 0,00 374,60 17 453,19 zł
Luty 14 690,00 1 433,74 954,85 0,00 374,60 17 453,19 zł
Marzec 14 690,00 1 433,74 954,85 0,00 374,60 17 453,19 zł
Kwiecień 14 690,00 1 433,74 954,85 0,00 374,60 17 453,19 zł
Maj 14 690,00 1 433,74 954,85 0,00 374,60 17 453,19 zł
Czerwiec 14 690,00 1 433,74 954,85 0,00 374,60 17 453,19 zł
Lipiec 14 690,00 1 433,74 954,85 0,00 374,60 17 453,19 zł
Sierpień 14 690,00 1 433,74 954,85 0,00 374,60 17 453,19 zł
Wrzesień 14 690,00 1 433,74 954,85 0,00 374,60 17 453,19 zł
Październik 14 690,00 1 433,74 954,85 0,00 374,60 17 453,19 zł
Listopad 14 690,00 1 060,95 706,55 0,00 374,60 16 832,10 zł
Grudzień 14 690,00 0,00 0,00 0,00 374,60 15 064,60 zł
Rocznie 176 280,00 15 398,35 10 255,05 0,00 4 495,20 206 428,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 453 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 747 zł
Całość - kwota brutto 12 847 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Luty 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Marzec 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Kwiecień 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Maj 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Czerwiec 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Lipiec 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Sierpień 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Wrzesień 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Październik 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Listopad 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Grudzień 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 278,00 1 747,00 11 100,00
Rocznie 154 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 336,00 20 964,00 133 200,00
Wynagrodzenie pracownika 12 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 847 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Luty 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Marzec 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Kwiecień 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Maj 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Czerwiec 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Lipiec 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Sierpień 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Wrzesień 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Październik 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Listopad 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Grudzień 12 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 847,00 zł
Rocznie 154 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 847 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 903 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 385 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 385,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 903,00 0,00 11 100,19
Luty 13 385,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 903,00 0,00 11 100,19
Marzec 13 385,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 903,00 0,00 11 100,19
Kwiecień 13 385,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 903,00 0,00 11 100,19
Maj 13 385,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 903,00 0,00 11 100,19
Czerwiec 13 385,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 903,00 0,00 11 100,19
Lipiec 13 385,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 050,00 0,00 9 707,99
Sierpień 13 385,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 832,00 0,00 8 925,99
Wrzesień 13 385,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 832,00 0,00 8 925,99
Październik 13 385,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 832,00 0,00 8 925,99
Listopad 13 385,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 832,00 0,00 8 925,99
Grudzień 13 385,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 832,00 0,00 8 925,99
Rocznie 160 620,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 33 628,00 0,00 120 939,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 385 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 100 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ