Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie chorobowe 386 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 224 zł
Zaliczka na podatek 1 171 zł
Całość - kwota brutto 15 755 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 755,00 1 537,69 236,33 386,00 1 223,55 13 345,00 1 171,00 11 200,43
Luty 15 755,00 1 537,69 236,33 386,00 1 223,55 13 345,00 1 171,00 11 200,43
Marzec 15 755,00 1 537,69 236,33 386,00 1 223,55 13 345,00 1 171,00 11 200,43
Kwiecień 15 755,00 1 537,69 236,33 386,00 1 223,55 13 345,00 1 171,00 11 200,43
Maj 15 755,00 1 537,69 236,33 386,00 1 223,55 13 345,00 1 171,00 11 200,43
Czerwiec 15 755,00 1 537,69 236,33 386,00 1 223,55 13 345,00 1 171,00 11 200,43
Lipiec 15 755,00 1 537,69 236,33 386,00 1 223,55 13 345,00 2 354,00 10 017,43
Sierpień 15 755,00 1 537,69 236,33 386,00 1 223,55 13 345,00 3 217,00 9 154,43
Wrzesień 15 755,00 1 537,69 236,33 386,00 1 223,55 13 345,00 3 217,00 9 154,43
Październik 15 755,00 1 537,69 236,33 386,00 1 223,55 13 345,00 3 217,00 9 154,43
Listopad 15 755,00 21,45 3,25 386,00 1 380,99 15 094,00 3 641,00 10 322,31
Grudzień 15 755,00 0,00 0,00 386,00 1 383,21 15 119,00 3 647,00 10 338,79
Rocznie 189 060,00 15 398,35 2 366,55 4 632,00 14 999,70 163 663,00 26 319,00 125 344,40
Wynagrodzenie pracownika 15 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 024 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 263 zł
Fundusz Pracy (FP) 386 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 982 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 755,00 1 537,69 1 024,08 263,11 401,76 18 981,64 zł
Luty 15 755,00 1 537,69 1 024,08 263,11 401,76 18 981,64 zł
Marzec 15 755,00 1 537,69 1 024,08 263,11 401,76 18 981,64 zł
Kwiecień 15 755,00 1 537,69 1 024,08 263,11 401,76 18 981,64 zł
Maj 15 755,00 1 537,69 1 024,08 263,11 401,76 18 981,64 zł
Czerwiec 15 755,00 1 537,69 1 024,08 263,11 401,76 18 981,64 zł
Lipiec 15 755,00 1 537,69 1 024,08 263,11 401,76 18 981,64 zł
Sierpień 15 755,00 1 537,69 1 024,08 263,11 401,76 18 981,64 zł
Wrzesień 15 755,00 1 537,69 1 024,08 263,11 401,76 18 981,64 zł
Październik 15 755,00 1 537,69 1 024,08 263,11 401,76 18 981,64 zł
Listopad 15 755,00 21,45 14,25 263,11 401,76 16 455,57 zł
Grudzień 15 755,00 0,00 0,00 263,11 401,76 16 419,87 zł
Rocznie 189 060,00 15 398,35 10 255,05 3 157,32 4 821,12 222 691,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 755 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 982 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 222 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 184 zł
Zaliczka na podatek 769 zł
Całość - kwota brutto 14 822 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 822,00 1 446,63 222,33 0,00 1 183,77 10 522,00 769,00 11 200,27
Luty 14 822,00 1 446,63 222,33 0,00 1 183,77 10 522,00 769,00 11 200,27
Marzec 14 822,00 1 446,63 222,33 0,00 1 183,77 10 522,00 769,00 11 200,27
Kwiecień 14 822,00 1 446,63 222,33 0,00 1 183,77 10 522,00 769,00 11 200,27
Maj 14 822,00 1 446,63 222,33 0,00 1 183,77 10 522,00 769,00 11 200,27
Czerwiec 14 822,00 1 446,63 222,33 0,00 1 183,77 10 522,00 769,00 11 200,27
Lipiec 14 822,00 1 446,63 222,33 0,00 1 183,77 10 522,00 769,00 11 200,27
Sierpień 14 822,00 1 446,63 222,33 0,00 1 183,77 10 522,00 769,00 11 200,27
Wrzesień 14 822,00 1 446,63 222,33 0,00 1 183,77 10 522,00 769,00 11 200,27
Październik 14 822,00 1 446,63 222,33 0,00 1 183,77 10 522,00 769,00 11 200,27
Listopad 14 822,00 932,05 143,25 0,00 1 237,20 10 997,00 804,00 11 705,50
Grudzień 14 822,00 0,00 0,00 0,00 1 333,98 11 858,00 867,00 12 621,02
Rocznie 177 864,00 15 398,35 2 366,55 0,00 14 408,88 128 075,00 9 361,00 136 329,22
Wynagrodzenie pracownika 14 822 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 963 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 363 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 610 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 822,00 1 446,63 963,43 0,00 377,96 17 610,02 zł
Luty 14 822,00 1 446,63 963,43 0,00 377,96 17 610,02 zł
Marzec 14 822,00 1 446,63 963,43 0,00 377,96 17 610,02 zł
Kwiecień 14 822,00 1 446,63 963,43 0,00 377,96 17 610,02 zł
Maj 14 822,00 1 446,63 963,43 0,00 377,96 17 610,02 zł
Czerwiec 14 822,00 1 446,63 963,43 0,00 377,96 17 610,02 zł
Lipiec 14 822,00 1 446,63 963,43 0,00 377,96 17 610,02 zł
Sierpień 14 822,00 1 446,63 963,43 0,00 377,96 17 610,02 zł
Wrzesień 14 822,00 1 446,63 963,43 0,00 377,96 17 610,02 zł
Październik 14 822,00 1 446,63 963,43 0,00 377,96 17 610,02 zł
Listopad 14 822,00 932,05 620,75 0,00 377,96 16 752,76 zł
Grudzień 14 822,00 0,00 0,00 0,00 377,96 15 199,96 zł
Rocznie 177 864,00 15 398,35 10 255,05 0,00 4 535,52 208 052,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 822 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 610 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 763 zł
Całość - kwota brutto 12 963 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Luty 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Marzec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Kwiecień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Maj 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Czerwiec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Lipiec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Sierpień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Wrzesień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Październik 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Listopad 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Grudzień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Rocznie 155 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 440,00 21 156,00 134 400,00
Wynagrodzenie pracownika 12 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 963 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Luty 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Marzec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Kwiecień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Maj 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Czerwiec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Lipiec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Sierpień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Wrzesień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Październik 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Listopad 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Grudzień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Rocznie 155 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 963 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 963 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 923 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 505 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 923,00 0,00 11 200,19
Luty 13 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 923,00 0,00 11 200,19
Marzec 13 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 923,00 0,00 11 200,19
Kwiecień 13 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 923,00 0,00 11 200,19
Maj 13 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 923,00 0,00 11 200,19
Czerwiec 13 505,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 923,00 0,00 11 200,19
Lipiec 13 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 196,00 0,00 9 681,99
Sierpień 13 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 871,00 0,00 9 006,99
Wrzesień 13 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 871,00 0,00 9 006,99
Październik 13 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 871,00 0,00 9 006,99
Listopad 13 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 871,00 0,00 9 006,99
Grudzień 13 505,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 3 871,00 0,00 9 006,99
Rocznie 162 060,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 34 089,00 0,00 121 918,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 505 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 200 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ