Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 073 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie chorobowe 386 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 224 zł
Zaliczka na podatek 1 302 zł
Całość - kwota brutto 15 759 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 1 302,00 11 072,57
Luty 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 1 302,00 11 072,57
Marzec 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 1 302,00 11 072,57
Kwiecień 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 1 302,00 11 072,57
Maj 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 1 302,00 11 072,57
Czerwiec 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 1 302,00 11 072,57
Lipiec 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 1 302,00 11 072,57
Sierpień 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 1 302,00 11 072,57
Wrzesień 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 1 328,00 11 046,57
Październik 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 4 271,00 8 103,57
Listopad 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 4 271,00 8 103,57
Grudzień 15 759,00 1 538,08 236,39 386,10 1 223,86 13 348,00 4 271,00 8 103,57
Rocznie 189 108,00 18 456,96 2 836,68 4 633,20 14 686,32 160 176,00 9 872,00 123 937,84
Wynagrodzenie pracownika 15 759 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 024 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 263 zł
Fundusz Pracy (FP) 386 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Luty 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Marzec 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Kwiecień 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Maj 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Czerwiec 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Lipiec 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Sierpień 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Wrzesień 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Październik 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Listopad 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Grudzień 15 759,00 1 538,08 1 024,34 263,18 401,86 18 986,46 zł
Rocznie 189 108,00 18 456,96 12 292,08 3 158,16 4 822,32 227 837,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 073 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 073 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 222 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 184 zł
Zaliczka na podatek 1 263 zł
Całość - kwota brutto 14 826 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Luty 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Marzec 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Kwiecień 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Maj 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Czerwiec 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Lipiec 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Sierpień 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Wrzesień 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Październik 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Listopad 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Grudzień 14 826,00 1 447,02 222,39 0,00 1 184,09 10 525,00 1 263,00 10 709,50
Rocznie 177 912,00 17 364,24 2 668,68 0,00 14 209,08 126 300,00 948,00 128 514,00
Wynagrodzenie pracownika 14 826 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 964 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 363 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 615 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Luty 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Marzec 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Kwiecień 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Maj 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Czerwiec 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Lipiec 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Sierpień 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Wrzesień 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Październik 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Listopad 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Grudzień 14 826,00 1 447,02 963,69 0,00 378,07 17 614,78 zł
Rocznie 177 912,00 17 364,24 11 564,28 0,00 4 536,84 211 377,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 826 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 710 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 710 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 615 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 763 zł
Całość - kwota brutto 12 963 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Luty 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Marzec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Kwiecień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Maj 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Czerwiec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Lipiec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Sierpień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Wrzesień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Październik 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Listopad 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Grudzień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 370,00 1 763,00 11 200,00
Rocznie 155 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 440,00 21 156,00 134 400,00
Wynagrodzenie pracownika 12 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 963 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Luty 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Marzec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Kwiecień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Maj 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Czerwiec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Lipiec 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Sierpień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Wrzesień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Październik 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Listopad 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Grudzień 12 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 963,00 zł
Rocznie 155 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 963 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 963 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 193 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 216 zł
Zaliczka na podatek 2 097 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 506 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 506,00 0,00 0,00 0,00 1 215,54 0,00 2 097,00 0,00 10 193,46
Luty 13 506,00 0,00 0,00 0,00 1 215,54 0,00 3 897,00 0,00 8 393,46
Marzec 13 506,00 0,00 0,00 0,00 1 215,54 0,00 3 897,00 0,00 8 393,46
Kwiecień 13 506,00 0,00 0,00 0,00 1 215,54 0,00 3 897,00 0,00 8 393,46
Maj 13 506,00 0,00 0,00 0,00 1 215,54 0,00 3 897,00 0,00 8 393,46
Czerwiec 13 506,00 0,00 0,00 0,00 1 215,54 0,00 3 897,00 0,00 8 393,46
Lipiec 13 506,00 176,27 72,24 0,00 1 215,54 15,08 3 812,00 0,00 8 214,87
Sierpień 13 506,00 176,27 72,24 0,00 1 215,54 15,08 3 812,00 0,00 8 214,87
Wrzesień 13 506,00 176,27 72,24 0,00 1 215,54 15,08 3 812,00 0,00 8 214,87
Październik 13 506,00 176,27 72,24 0,00 1 215,54 15,08 3 812,00 0,00 8 214,87
Listopad 13 506,00 176,27 72,24 0,00 1 215,54 15,08 3 812,00 0,00 8 214,87
Grudzień 13 506,00 176,27 72,24 0,00 1 215,54 15,08 3 812,00 0,00 8 214,87
Rocznie 162 072,00 1 057,62 433,44 0,00 14 586,48 0,00 44 454,00 0,00 101 449,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 506 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 193 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.