Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 241 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 226 zł
Ubezpieczenie chorobowe 369 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 168 zł
Zaliczka na podatek 571 zł
Całość - kwota brutto 15 042 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 042,00 1 468,10 225,63 368,53 1 168,18 12 730,00 571,00 11 240,56
Luty 15 042,00 1 468,10 225,63 368,53 1 168,18 12 730,00 571,00 11 240,56
Marzec 15 042,00 1 468,10 225,63 368,53 1 168,18 12 730,00 571,00 11 240,56
Kwiecień 15 042,00 1 468,10 225,63 368,53 1 168,18 12 730,00 571,00 11 240,56
Maj 15 042,00 1 468,10 225,63 368,53 1 168,18 12 730,00 571,00 11 240,56
Czerwiec 15 042,00 1 468,10 225,63 368,53 1 168,18 12 730,00 571,00 11 240,56
Lipiec 15 042,00 1 468,10 225,63 368,53 1 168,18 12 730,00 571,00 11 240,56
Sierpień 15 042,00 1 468,10 225,63 368,53 1 168,18 12 730,00 571,00 11 240,56
Wrzesień 15 042,00 1 468,10 225,63 368,53 1 168,18 12 730,00 571,00 11 240,56
Październik 15 042,00 1 468,10 225,63 368,53 1 168,18 12 730,00 1 666,00 10 145,56
Listopad 15 042,00 1 468,10 225,63 368,53 1 168,18 12 730,00 2 905,00 8 906,56
Grudzień 15 042,00 1 190,52 182,97 368,53 1 197,00 13 050,00 2 979,00 9 123,98
Rocznie 180 504,00 17 339,62 2 664,90 4 422,36 14 046,98 153 080,00 12 689,00 129 341,14
Wynagrodzenie pracownika 15 042 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 978 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 251 zł
Fundusz Pracy (FP) 369 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 123 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 042,00 1 468,10 977,73 251,20 383,57 18 122,60 zł
Luty 15 042,00 1 468,10 977,73 251,20 383,57 18 122,60 zł
Marzec 15 042,00 1 468,10 977,73 251,20 383,57 18 122,60 zł
Kwiecień 15 042,00 1 468,10 977,73 251,20 383,57 18 122,60 zł
Maj 15 042,00 1 468,10 977,73 251,20 383,57 18 122,60 zł
Czerwiec 15 042,00 1 468,10 977,73 251,20 383,57 18 122,60 zł
Lipiec 15 042,00 1 468,10 977,73 251,20 383,57 18 122,60 zł
Sierpień 15 042,00 1 468,10 977,73 251,20 383,57 18 122,60 zł
Wrzesień 15 042,00 1 468,10 977,73 251,20 383,57 18 122,60 zł
Październik 15 042,00 1 468,10 977,73 251,20 383,57 18 122,60 zł
Listopad 15 042,00 1 468,10 977,73 251,20 383,57 18 122,60 zł
Grudzień 15 042,00 1 190,52 792,87 251,20 383,57 17 660,16 zł
Rocznie 180 504,00 17 339,62 11 547,90 3 014,40 4 602,84 217 008,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 042 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 241 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 241 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 123 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 212 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 131 zł
Zaliczka na podatek 735 zł
Całość - kwota brutto 14 161 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Luty 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Marzec 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Kwiecień 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Maj 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Czerwiec 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Lipiec 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Sierpień 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Wrzesień 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Październik 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Listopad 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Grudzień 14 161,00 1 382,11 212,42 0,00 1 130,98 10 053,00 735,00 10 700,49
Rocznie 169 932,00 16 585,32 2 549,04 0,00 13 571,76 120 636,00 8 820,00 128 405,88
Wynagrodzenie pracownika 14 161 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 382 zł
Ubezpieczenie rentowe 920 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 347 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 825 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Luty 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Marzec 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Kwiecień 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Maj 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Czerwiec 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Lipiec 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Sierpień 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Wrzesień 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Październik 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Listopad 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Grudzień 14 161,00 1 382,11 920,47 0,00 361,10 16 824,68 zł
Rocznie 169 932,00 16 585,32 11 045,64 0,00 4 333,20 201 896,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 161 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 825 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 684 zł
Całość - kwota brutto 12 384 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Luty 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Marzec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Kwiecień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Maj 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Czerwiec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Lipiec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Sierpień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Wrzesień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Październik 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Listopad 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Grudzień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Rocznie 148 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 884,00 20 208,00 128 400,00
Wynagrodzenie pracownika 12 384 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Luty 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Marzec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Kwiecień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Maj 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Czerwiec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Lipiec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Sierpień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Wrzesień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Październik 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Listopad 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Grudzień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Rocznie 148 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 384 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 994 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 901 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 895 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 901,00 0,00 10 994,00
Luty 12 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 701,00 0,00 9 194,00
Marzec 12 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 701,00 0,00 9 194,00
Kwiecień 12 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 701,00 0,00 9 194,00
Maj 12 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 701,00 0,00 9 194,00
Czerwiec 12 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 701,00 0,00 9 194,00
Lipiec 12 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 617,00 0,00 9 014,41
Sierpień 12 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 617,00 0,00 9 014,41
Wrzesień 12 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 617,00 0,00 9 014,41
Październik 12 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 617,00 0,00 9 014,41
Listopad 12 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 617,00 0,00 9 014,41
Grudzień 12 895,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 617,00 0,00 9 014,41
Rocznie 154 740,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 42 108,00 0,00 111 050,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 994 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.