Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 226 zł
Ubezpieczenie chorobowe 369 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 169 zł
Zaliczka na podatek 1 228 zł
Całość - kwota brutto 15 050 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 1 228,00 10 589,84
Luty 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 1 228,00 10 589,84
Marzec 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 1 228,00 10 589,84
Kwiecień 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 1 228,00 10 589,84
Maj 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 1 228,00 10 589,84
Czerwiec 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 1 228,00 10 589,84
Lipiec 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 1 228,00 10 589,84
Sierpień 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 1 228,00 10 589,84
Wrzesień 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 1 228,00 10 589,84
Październik 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 2 702,00 9 115,84
Listopad 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 4 076,00 7 741,84
Grudzień 15 050,00 1 468,88 225,75 368,73 1 168,80 12 737,00 4 076,00 7 741,84
Rocznie 180 600,00 17 626,56 2 709,00 4 424,76 14 025,60 152 844,00 7 888,00 119 908,08
Wynagrodzenie pracownika 15 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 978 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 251 zł
Fundusz Pracy (FP) 369 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Luty 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Marzec 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Kwiecień 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Maj 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Czerwiec 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Lipiec 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Sierpień 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Wrzesień 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Październik 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Listopad 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Grudzień 15 050,00 1 468,88 978,25 251,34 383,78 18 132,25 zł
Rocznie 180 600,00 17 626,56 11 739,00 3 016,08 4 605,36 217 587,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 232 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 383 zł
Ubezpieczenie rentowe 212 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 131 zł
Zaliczka na podatek 1 207 zł
Całość - kwota brutto 14 165 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Luty 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Marzec 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Kwiecień 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Maj 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Czerwiec 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Lipiec 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Sierpień 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Wrzesień 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Październik 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Listopad 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Grudzień 14 165,00 1 382,50 212,48 0,00 1 131,30 10 056,00 1 207,00 10 232,00
Rocznie 169 980,00 16 590,00 2 549,76 0,00 13 575,60 120 672,00 900,00 122 784,00
Wynagrodzenie pracownika 14 165 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 383 zł
Ubezpieczenie rentowe 921 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 347 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 829 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Luty 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Marzec 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Kwiecień 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Maj 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Czerwiec 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Lipiec 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Sierpień 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Wrzesień 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Październik 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Listopad 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Grudzień 14 165,00 1 382,50 920,73 0,00 361,21 16 829,44 zł
Rocznie 169 980,00 16 590,00 11 048,76 0,00 4 334,52 201 953,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 165 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 232 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 232 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 829 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 684 zł
Całość - kwota brutto 12 384 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Luty 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Marzec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Kwiecień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Maj 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Czerwiec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Lipiec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Sierpień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Wrzesień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Październik 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Listopad 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Grudzień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 907,00 1 684,00 10 700,00
Rocznie 148 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 884,00 20 208,00 128 400,00
Wynagrodzenie pracownika 12 384 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Luty 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Marzec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Kwiecień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Maj 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Czerwiec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Lipiec 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Sierpień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Wrzesień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Październik 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Listopad 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Grudzień 12 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 zł
Rocznie 148 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 384 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 161 zł
Zaliczka na podatek 1 904 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 903 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 903,00 0,00 0,00 0,00 1 161,27 0,00 1 904,00 0,00 9 837,73
Luty 12 903,00 0,00 0,00 0,00 1 161,27 0,00 3 704,00 0,00 8 037,73
Marzec 12 903,00 0,00 0,00 0,00 1 161,27 0,00 3 704,00 0,00 8 037,73
Kwiecień 12 903,00 0,00 0,00 0,00 1 161,27 0,00 3 704,00 0,00 8 037,73
Maj 12 903,00 0,00 0,00 0,00 1 161,27 0,00 3 704,00 0,00 8 037,73
Czerwiec 12 903,00 0,00 0,00 0,00 1 161,27 0,00 3 704,00 0,00 8 037,73
Lipiec 12 903,00 176,27 72,24 0,00 1 161,27 15,08 3 619,00 0,00 7 859,14
Sierpień 12 903,00 176,27 72,24 0,00 1 161,27 15,08 3 619,00 0,00 7 859,14
Wrzesień 12 903,00 176,27 72,24 0,00 1 161,27 15,08 3 619,00 0,00 7 859,14
Październik 12 903,00 176,27 72,24 0,00 1 161,27 15,08 3 619,00 0,00 7 859,14
Listopad 12 903,00 176,27 72,24 0,00 1 161,27 15,08 3 619,00 0,00 7 859,14
Grudzień 12 903,00 176,27 72,24 0,00 1 161,27 15,08 3 619,00 0,00 7 859,14
Rocznie 154 836,00 1 057,62 433,44 0,00 13 935,24 0,00 42 138,00 0,00 97 181,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 838 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.