Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 952 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 241 zł
Ubezpieczenie chorobowe 393 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 245 zł
Zaliczka na podatek 639 zł
Całość - kwota brutto 16 034 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 034,00 1 564,92 240,51 392,83 1 245,22 13 586,00 639,00 11 951,52
Luty 16 034,00 1 564,92 240,51 392,83 1 245,22 13 586,00 639,00 11 951,52
Marzec 16 034,00 1 564,92 240,51 392,83 1 245,22 13 586,00 639,00 11 951,52
Kwiecień 16 034,00 1 564,92 240,51 392,83 1 245,22 13 586,00 639,00 11 951,52
Maj 16 034,00 1 564,92 240,51 392,83 1 245,22 13 586,00 639,00 11 951,52
Czerwiec 16 034,00 1 564,92 240,51 392,83 1 245,22 13 586,00 639,00 11 951,52
Lipiec 16 034,00 1 564,92 240,51 392,83 1 245,22 13 586,00 639,00 11 951,52
Sierpień 16 034,00 1 564,92 240,51 392,83 1 245,22 13 586,00 639,00 11 951,52
Wrzesień 16 034,00 1 564,92 240,51 392,83 1 245,22 13 586,00 981,00 11 609,52
Październik 16 034,00 1 564,92 240,51 392,83 1 245,22 13 586,00 3 102,00 9 488,52
Listopad 16 034,00 1 564,92 240,51 392,83 1 245,22 13 586,00 3 102,00 9 488,52
Grudzień 16 034,00 125,50 19,29 392,83 1 394,67 15 246,00 3 484,00 10 617,71
Rocznie 192 408,00 17 339,62 2 664,90 4 713,96 15 092,09 164 692,00 15 781,00 136 816,43
Wynagrodzenie pracownika 16 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 042 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 268 zł
Fundusz Pracy (FP) 393 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 318 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 034,00 1 564,92 1 042,21 267,77 408,86 19 317,76 zł
Luty 16 034,00 1 564,92 1 042,21 267,77 408,86 19 317,76 zł
Marzec 16 034,00 1 564,92 1 042,21 267,77 408,86 19 317,76 zł
Kwiecień 16 034,00 1 564,92 1 042,21 267,77 408,86 19 317,76 zł
Maj 16 034,00 1 564,92 1 042,21 267,77 408,86 19 317,76 zł
Czerwiec 16 034,00 1 564,92 1 042,21 267,77 408,86 19 317,76 zł
Lipiec 16 034,00 1 564,92 1 042,21 267,77 408,86 19 317,76 zł
Sierpień 16 034,00 1 564,92 1 042,21 267,77 408,86 19 317,76 zł
Wrzesień 16 034,00 1 564,92 1 042,21 267,77 408,86 19 317,76 zł
Październik 16 034,00 1 564,92 1 042,21 267,77 408,86 19 317,76 zł
Listopad 16 034,00 1 564,92 1 042,21 267,77 408,86 19 317,76 zł
Grudzień 16 034,00 125,50 83,59 267,77 408,86 16 919,72 zł
Rocznie 192 408,00 17 339,62 11 547,90 3 213,24 4 906,32 229 415,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 034 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 952 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 952 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 318 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 226 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 205 zł
Zaliczka na podatek 783 zł
Całość - kwota brutto 15 087 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 087,00 1 472,49 226,31 0,00 1 204,94 10 711,00 783,00 11 400,26
Luty 15 087,00 1 472,49 226,31 0,00 1 204,94 10 711,00 783,00 11 400,26
Marzec 15 087,00 1 472,49 226,31 0,00 1 204,94 10 711,00 783,00 11 400,26
Kwiecień 15 087,00 1 472,49 226,31 0,00 1 204,94 10 711,00 783,00 11 400,26
Maj 15 087,00 1 472,49 226,31 0,00 1 204,94 10 711,00 783,00 11 400,26
Czerwiec 15 087,00 1 472,49 226,31 0,00 1 204,94 10 711,00 783,00 11 400,26
Lipiec 15 087,00 1 472,49 226,31 0,00 1 204,94 10 711,00 783,00 11 400,26
Sierpień 15 087,00 1 472,49 226,31 0,00 1 204,94 10 711,00 783,00 11 400,26
Wrzesień 15 087,00 1 472,49 226,31 0,00 1 204,94 10 711,00 783,00 11 400,26
Październik 15 087,00 1 472,49 226,31 0,00 1 204,94 10 711,00 783,00 11 400,26
Listopad 15 087,00 1 472,49 226,31 0,00 1 204,94 10 711,00 783,00 11 400,26
Grudzień 15 087,00 1 142,23 175,49 0,00 1 239,24 11 015,00 805,00 11 725,04
Rocznie 181 044,00 17 339,62 2 664,90 0,00 14 493,58 128 836,00 9 418,00 137 127,90
Wynagrodzenie pracownika 15 087 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 981 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 370 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 925 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 087,00 1 472,49 980,66 0,00 384,72 17 924,87 zł
Luty 15 087,00 1 472,49 980,66 0,00 384,72 17 924,87 zł
Marzec 15 087,00 1 472,49 980,66 0,00 384,72 17 924,87 zł
Kwiecień 15 087,00 1 472,49 980,66 0,00 384,72 17 924,87 zł
Maj 15 087,00 1 472,49 980,66 0,00 384,72 17 924,87 zł
Czerwiec 15 087,00 1 472,49 980,66 0,00 384,72 17 924,87 zł
Lipiec 15 087,00 1 472,49 980,66 0,00 384,72 17 924,87 zł
Sierpień 15 087,00 1 472,49 980,66 0,00 384,72 17 924,87 zł
Wrzesień 15 087,00 1 472,49 980,66 0,00 384,72 17 924,87 zł
Październik 15 087,00 1 472,49 980,66 0,00 384,72 17 924,87 zł
Listopad 15 087,00 1 472,49 980,66 0,00 384,72 17 924,87 zł
Grudzień 15 087,00 1 142,23 760,64 0,00 384,72 17 374,59 zł
Rocznie 181 044,00 17 339,62 11 547,90 0,00 4 616,64 214 548,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 087 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 925 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 794 zł
Całość - kwota brutto 13 194 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Luty 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Marzec 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Kwiecień 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Maj 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Czerwiec 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Lipiec 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Sierpień 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Wrzesień 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Październik 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Listopad 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Grudzień 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 555,00 1 794,00 11 400,00
Rocznie 158 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 660,00 21 528,00 136 800,00
Wynagrodzenie pracownika 13 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 194 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Luty 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Marzec 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Kwiecień 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Maj 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Czerwiec 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Lipiec 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Sierpień 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Wrzesień 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Październik 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Listopad 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Grudzień 13 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 194,00 zł
Rocznie 158 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 194 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 194 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 568 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 171 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 739 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 171,00 0,00 11 568,00
Luty 13 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 971,00 0,00 9 768,00
Marzec 13 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 971,00 0,00 9 768,00
Kwiecień 13 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 971,00 0,00 9 768,00
Maj 13 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 971,00 0,00 9 768,00
Czerwiec 13 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 971,00 0,00 9 768,00
Lipiec 13 739,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 887,00 0,00 9 588,41
Sierpień 13 739,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 887,00 0,00 9 588,41
Wrzesień 13 739,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 887,00 0,00 9 588,41
Październik 13 739,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 887,00 0,00 9 588,41
Listopad 13 739,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 887,00 0,00 9 588,41
Grudzień 13 739,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 887,00 0,00 9 588,41
Rocznie 164 868,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 45 348,00 0,00 117 938,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 739 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 568 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.