Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 552 zł
Ubezpieczenie rentowe 239 zł
Ubezpieczenie chorobowe 390 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 235 zł
Zaliczka na podatek 1 317 zł
Całość - kwota brutto 15 901 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 1 317,00 11 169,08
Luty 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 1 317,00 11 169,08
Marzec 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 1 317,00 11 169,08
Kwiecień 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 1 317,00 11 169,08
Maj 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 1 317,00 11 169,08
Czerwiec 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 1 317,00 11 169,08
Lipiec 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 1 317,00 11 169,08
Sierpień 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 1 317,00 11 169,08
Wrzesień 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 1 564,00 10 922,08
Październik 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 4 311,00 8 175,08
Listopad 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 4 311,00 8 175,08
Grudzień 15 901,00 1 551,94 238,52 389,57 1 234,89 13 471,00 4 311,00 8 175,08
Rocznie 190 812,00 18 623,28 2 862,24 4 674,84 14 818,68 161 652,00 10 213,00 124 799,96
Wynagrodzenie pracownika 15 901 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 552 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 034 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 266 zł
Fundusz Pracy (FP) 390 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 158 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Luty 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Marzec 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Kwiecień 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Maj 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Czerwiec 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Lipiec 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Sierpień 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Wrzesień 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Październik 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Listopad 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Grudzień 15 901,00 1 551,94 1 033,57 265,55 405,47 19 157,53 zł
Rocznie 190 812,00 18 623,28 12 402,84 3 186,60 4 865,64 229 890,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 901 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 169 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 169 zł netto poniesie łączny koszt równy 19 158 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 195 zł
Zaliczka na podatek 1 274 zł
Całość - kwota brutto 14 959 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Luty 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Marzec 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Kwiecień 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Maj 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Czerwiec 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Lipiec 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Sierpień 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Wrzesień 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Październik 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Listopad 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Grudzień 14 959,00 1 460,00 224,39 0,00 1 194,71 10 620,00 1 274,00 10 805,50
Rocznie 179 508,00 17 520,00 2 692,68 0,00 14 336,52 127 440,00 960,00 129 666,00
Wynagrodzenie pracownika 14 959 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 972 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 367 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 773 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Luty 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Marzec 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Kwiecień 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Maj 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Czerwiec 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Lipiec 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Sierpień 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Wrzesień 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Październik 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Listopad 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Grudzień 14 959,00 1 460,00 972,34 0,00 381,46 17 772,80 zł
Rocznie 179 508,00 17 520,00 11 668,08 0,00 4 577,52 213 273,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 959 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 806 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 806 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 773 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 779 zł
Całość - kwota brutto 13 079 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Luty 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Marzec 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Kwiecień 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Maj 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Czerwiec 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Lipiec 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Sierpień 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Wrzesień 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Październik 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Listopad 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Grudzień 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 463,00 1 779,00 11 300,00
Rocznie 156 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 556,00 21 348,00 135 600,00
Wynagrodzenie pracownika 13 079 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 13 079 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Luty 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Marzec 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Kwiecień 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Maj 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Czerwiec 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Lipiec 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Sierpień 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Wrzesień 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Październik 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Listopad 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Grudzień 13 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 079,00 zł
Rocznie 156 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 079 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 079 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 265 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 226 zł
Zaliczka na podatek 2 135 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 626 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 626,00 0,00 0,00 0,00 1 226,34 0,00 2 135,00 0,00 10 264,66
Luty 13 626,00 0,00 0,00 0,00 1 226,34 0,00 3 935,00 0,00 8 464,66
Marzec 13 626,00 0,00 0,00 0,00 1 226,34 0,00 3 935,00 0,00 8 464,66
Kwiecień 13 626,00 0,00 0,00 0,00 1 226,34 0,00 3 935,00 0,00 8 464,66
Maj 13 626,00 0,00 0,00 0,00 1 226,34 0,00 3 935,00 0,00 8 464,66
Czerwiec 13 626,00 0,00 0,00 0,00 1 226,34 0,00 3 935,00 0,00 8 464,66
Lipiec 13 626,00 176,27 72,24 0,00 1 226,34 15,08 3 851,00 0,00 8 285,07
Sierpień 13 626,00 176,27 72,24 0,00 1 226,34 15,08 3 851,00 0,00 8 285,07
Wrzesień 13 626,00 176,27 72,24 0,00 1 226,34 15,08 3 851,00 0,00 8 285,07
Październik 13 626,00 176,27 72,24 0,00 1 226,34 15,08 3 851,00 0,00 8 285,07
Listopad 13 626,00 176,27 72,24 0,00 1 226,34 15,08 3 851,00 0,00 8 285,07
Grudzień 13 626,00 176,27 72,24 0,00 1 226,34 15,08 3 851,00 0,00 8 285,07
Rocznie 163 512,00 1 057,62 433,44 0,00 14 716,08 0,00 44 916,00 0,00 102 298,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 626 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 265 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.