Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 342 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie chorobowe 372 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 179 zł
Zaliczka na podatek 581 zł
Całość - kwota brutto 15 184 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 184,00 1 481,96 227,76 372,01 1 179,20 12 852,00 581,00 11 342,07
Luty 15 184,00 1 481,96 227,76 372,01 1 179,20 12 852,00 581,00 11 342,07
Marzec 15 184,00 1 481,96 227,76 372,01 1 179,20 12 852,00 581,00 11 342,07
Kwiecień 15 184,00 1 481,96 227,76 372,01 1 179,20 12 852,00 581,00 11 342,07
Maj 15 184,00 1 481,96 227,76 372,01 1 179,20 12 852,00 581,00 11 342,07
Czerwiec 15 184,00 1 481,96 227,76 372,01 1 179,20 12 852,00 581,00 11 342,07
Lipiec 15 184,00 1 481,96 227,76 372,01 1 179,20 12 852,00 581,00 11 342,07
Sierpień 15 184,00 1 481,96 227,76 372,01 1 179,20 12 852,00 581,00 11 342,07
Wrzesień 15 184,00 1 481,96 227,76 372,01 1 179,20 12 852,00 581,00 11 342,07
Październik 15 184,00 1 481,96 227,76 372,01 1 179,20 12 852,00 1 859,00 10 064,07
Listopad 15 184,00 1 481,96 227,76 372,01 1 179,20 12 852,00 2 933,00 8 990,07
Grudzień 15 184,00 1 038,06 159,54 372,01 1 225,30 13 364,00 3 051,00 9 338,09
Rocznie 182 208,00 17 339,62 2 664,90 4 464,12 14 196,50 154 736,00 13 072,00 130 470,86
Wynagrodzenie pracownika 15 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 482 zł
Ubezpieczenie rentowe 987 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 254 zł
Fundusz Pracy (FP) 372 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 294 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 184,00 1 481,96 986,96 253,57 387,19 18 293,68 zł
Luty 15 184,00 1 481,96 986,96 253,57 387,19 18 293,68 zł
Marzec 15 184,00 1 481,96 986,96 253,57 387,19 18 293,68 zł
Kwiecień 15 184,00 1 481,96 986,96 253,57 387,19 18 293,68 zł
Maj 15 184,00 1 481,96 986,96 253,57 387,19 18 293,68 zł
Czerwiec 15 184,00 1 481,96 986,96 253,57 387,19 18 293,68 zł
Lipiec 15 184,00 1 481,96 986,96 253,57 387,19 18 293,68 zł
Sierpień 15 184,00 1 481,96 986,96 253,57 387,19 18 293,68 zł
Wrzesień 15 184,00 1 481,96 986,96 253,57 387,19 18 293,68 zł
Październik 15 184,00 1 481,96 986,96 253,57 387,19 18 293,68 zł
Listopad 15 184,00 1 481,96 986,96 253,57 387,19 18 293,68 zł
Grudzień 15 184,00 1 038,06 691,34 253,57 387,19 17 554,16 zł
Rocznie 182 208,00 17 339,62 11 547,90 3 042,84 4 646,28 218 784,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 184 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 342 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 342 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 294 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 395 zł
Ubezpieczenie rentowe 214 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 142 zł
Zaliczka na podatek 742 zł
Całość - kwota brutto 14 293 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Luty 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Marzec 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Kwiecień 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Maj 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Czerwiec 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Lipiec 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Sierpień 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Wrzesień 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Październik 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Listopad 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Grudzień 14 293,00 1 395,00 214,40 0,00 1 141,52 10 147,00 742,00 10 800,08
Rocznie 171 516,00 16 740,00 2 572,80 0,00 13 698,24 121 764,00 8 904,00 129 600,96
Wynagrodzenie pracownika 14 293 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 395 zł
Ubezpieczenie rentowe 929 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 350 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 982 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Luty 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Marzec 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Kwiecień 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Maj 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Czerwiec 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Lipiec 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Sierpień 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Wrzesień 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Październik 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Listopad 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Grudzień 14 293,00 1 395,00 929,05 0,00 364,47 16 981,52 zł
Rocznie 171 516,00 16 740,00 11 148,60 0,00 4 373,64 203 778,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 293 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 982 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 700 zł
Całość - kwota brutto 12 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Luty 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Marzec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Kwiecień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Maj 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Czerwiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Lipiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Sierpień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Wrzesień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Październik 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Listopad 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Grudzień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Rocznie 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 20 400,00 129 600,00
Wynagrodzenie pracownika 12 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Luty 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Marzec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Kwiecień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Maj 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Czerwiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Lipiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Sierpień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Wrzesień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Październik 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Listopad 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Grudzień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Rocznie 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 940 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 016 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 0,00 11 076,00
Luty 13 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 0,00 9 276,00
Marzec 13 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 0,00 9 276,00
Kwiecień 13 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 0,00 9 276,00
Maj 13 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 0,00 9 276,00
Czerwiec 13 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740,00 0,00 9 276,00
Lipiec 13 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 656,00 0,00 9 096,41
Sierpień 13 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 656,00 0,00 9 096,41
Wrzesień 13 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 656,00 0,00 9 096,41
Październik 13 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 656,00 0,00 9 096,41
Listopad 13 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 656,00 0,00 9 096,41
Grudzień 13 016,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 656,00 0,00 9 096,41
Rocznie 156 192,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 42 576,00 0,00 112 034,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 016 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 076 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ