Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 686 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 228 zł
Ubezpieczenie chorobowe 372 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 180 zł
Zaliczka na podatek 1 243 zł
Całość - kwota brutto 15 192 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 1 243,00 10 686,35
Luty 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 1 243,00 10 686,35
Marzec 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 1 243,00 10 686,35
Kwiecień 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 1 243,00 10 686,35
Maj 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 1 243,00 10 686,35
Czerwiec 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 1 243,00 10 686,35
Lipiec 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 1 243,00 10 686,35
Sierpień 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 1 243,00 10 686,35
Wrzesień 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 1 243,00 10 686,35
Październik 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 2 961,00 8 968,35
Listopad 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 4 115,00 7 814,35
Grudzień 15 192,00 1 482,74 227,88 372,20 1 179,83 12 859,00 4 115,00 7 814,35
Rocznie 182 304,00 17 792,88 2 734,56 4 466,40 14 157,96 154 308,00 8 218,00 120 774,20
Wynagrodzenie pracownika 15 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 987 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 254 zł
Fundusz Pracy (FP) 372 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 303 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Luty 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Marzec 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Kwiecień 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Maj 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Czerwiec 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Lipiec 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Sierpień 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Wrzesień 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Październik 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Listopad 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Grudzień 15 192,00 1 482,74 987,48 253,71 387,39 18 303,32 zł
Rocznie 182 304,00 17 792,88 11 849,76 3 044,52 4 648,68 219 639,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 192 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 686 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 686 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 303 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 327 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 395 zł
Ubezpieczenie rentowe 214 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 142 zł
Zaliczka na podatek 1 218 zł
Całość - kwota brutto 14 297 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Luty 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Marzec 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Kwiecień 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Maj 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Czerwiec 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Lipiec 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Sierpień 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Wrzesień 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Październik 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Listopad 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Grudzień 14 297,00 1 395,39 214,46 0,00 1 141,84 10 150,00 1 218,00 10 327,31
Rocznie 171 564,00 16 744,68 2 573,52 0,00 13 702,08 121 800,00 912,00 123 927,72
Wynagrodzenie pracownika 14 297 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 395 zł
Ubezpieczenie rentowe 929 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 350 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Luty 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Marzec 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Kwiecień 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Maj 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Czerwiec 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Lipiec 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Sierpień 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Wrzesień 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Październik 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Listopad 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Grudzień 14 297,00 1 395,39 929,31 0,00 364,58 16 986,28 zł
Rocznie 171 564,00 16 744,68 11 151,72 0,00 4 374,96 203 835,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 297 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 327 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 327 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 700 zł
Całość - kwota brutto 12 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Luty 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Marzec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Kwiecień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Maj 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Czerwiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Lipiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Sierpień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Wrzesień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Październik 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Listopad 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Grudzień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1 700,00 10 800,00
Rocznie 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 20 400,00 129 600,00
Wynagrodzenie pracownika 12 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Luty 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Marzec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Kwiecień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Maj 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Czerwiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Lipiec 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Sierpień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Wrzesień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Październik 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Listopad 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Grudzień 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 zł
Rocznie 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 909 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 172 zł
Zaliczka na podatek 1 943 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 024 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 024,00 0,00 0,00 0,00 1 172,16 0,00 1 943,00 0,00 9 908,84
Luty 13 024,00 0,00 0,00 0,00 1 172,16 0,00 3 743,00 0,00 8 108,84
Marzec 13 024,00 0,00 0,00 0,00 1 172,16 0,00 3 743,00 0,00 8 108,84
Kwiecień 13 024,00 0,00 0,00 0,00 1 172,16 0,00 3 743,00 0,00 8 108,84
Maj 13 024,00 0,00 0,00 0,00 1 172,16 0,00 3 743,00 0,00 8 108,84
Czerwiec 13 024,00 0,00 0,00 0,00 1 172,16 0,00 3 743,00 0,00 8 108,84
Lipiec 13 024,00 176,27 72,24 0,00 1 172,16 15,08 3 658,00 0,00 7 930,25
Sierpień 13 024,00 176,27 72,24 0,00 1 172,16 15,08 3 658,00 0,00 7 930,25
Wrzesień 13 024,00 176,27 72,24 0,00 1 172,16 15,08 3 658,00 0,00 7 930,25
Październik 13 024,00 176,27 72,24 0,00 1 172,16 15,08 3 658,00 0,00 7 930,25
Listopad 13 024,00 176,27 72,24 0,00 1 172,16 15,08 3 658,00 0,00 7 930,25
Grudzień 13 024,00 176,27 72,24 0,00 1 172,16 15,08 3 658,00 0,00 7 930,25
Rocznie 156 288,00 1 057,62 433,44 0,00 14 065,92 0,00 42 606,00 0,00 98 034,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 024 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 909 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.