Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 11000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 11 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 510 zł
Ubezpieczenie rentowe 232 zł
Ubezpieczenie chorobowe 379 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 202 zł
Zaliczka na podatek 1 272 zł
Całość - kwota brutto 15 475 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 1 272,00 10 879,57
Luty 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 1 272,00 10 879,57
Marzec 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 1 272,00 10 879,57
Kwiecień 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 1 272,00 10 879,57
Maj 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 1 272,00 10 879,57
Czerwiec 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 1 272,00 10 879,57
Lipiec 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 1 272,00 10 879,57
Sierpień 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 1 272,00 10 879,57
Wrzesień 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 1 272,00 10 879,57
Październik 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 3 530,00 8 621,57
Listopad 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 4 193,00 7 958,57
Grudzień 15 475,00 1 510,36 232,13 379,14 1 201,80 13 103,00 4 193,00 7 958,57
Rocznie 185 700,00 18 124,32 2 785,56 4 549,68 14 421,60 157 236,00 8 949,00 122 454,84
Wynagrodzenie pracownika 15 475 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 510 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 006 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 258 zł
Fundusz Pracy (FP) 379 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 644 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Luty 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Marzec 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Kwiecień 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Maj 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Czerwiec 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Lipiec 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Sierpień 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Wrzesień 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Październik 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Listopad 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Grudzień 15 475,00 1 510,36 1 005,88 258,43 394,62 18 644,29 zł
Rocznie 185 700,00 18 124,32 12 070,56 3 101,16 4 735,44 223 731,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 475 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 644 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 11000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 11 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 163 zł
Zaliczka na podatek 1 241 zł
Całość - kwota brutto 14 562 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Luty 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Marzec 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Kwiecień 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Maj 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Czerwiec 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Lipiec 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Sierpień 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Wrzesień 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Październik 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Listopad 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Grudzień 14 562,00 1 421,25 218,43 0,00 1 163,01 10 338,00 1 241,00 10 518,75
Rocznie 174 744,00 17 055,00 2 621,16 0,00 13 956,12 124 056,00 936,00 126 225,00
Wynagrodzenie pracownika 14 562 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 421 zł
Ubezpieczenie rentowe 947 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 357 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Luty 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Marzec 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Kwiecień 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Maj 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Czerwiec 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Lipiec 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Sierpień 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Wrzesień 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Październik 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Listopad 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Grudzień 14 562,00 1 421,25 946,53 0,00 371,33 17 301,11 zł
Rocznie 174 744,00 17 055,00 11 358,36 0,00 4 455,96 207 613,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 562 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 519 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 519 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 11000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 11 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 731 zł
Całość - kwota brutto 12 731 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Luty 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Marzec 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Kwiecień 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Maj 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Czerwiec 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Lipiec 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Sierpień 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Wrzesień 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Październik 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Listopad 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Grudzień 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 185,00 1 731,00 11 000,00
Rocznie 152 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 220,00 20 772,00 132 000,00
Wynagrodzenie pracownika 12 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 731 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Luty 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Marzec 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Kwiecień 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Maj 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Czerwiec 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Lipiec 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Sierpień 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Wrzesień 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Październik 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Listopad 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Grudzień 12 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 731,00 zł
Rocznie 152 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 731 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 731 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 11000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 11 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 194 zł
Zaliczka na podatek 2 020 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 265 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 265,00 0,00 0,00 0,00 1 193,85 0,00 2 020,00 0,00 10 051,15
Luty 13 265,00 0,00 0,00 0,00 1 193,85 0,00 3 820,00 0,00 8 251,15
Marzec 13 265,00 0,00 0,00 0,00 1 193,85 0,00 3 820,00 0,00 8 251,15
Kwiecień 13 265,00 0,00 0,00 0,00 1 193,85 0,00 3 820,00 0,00 8 251,15
Maj 13 265,00 0,00 0,00 0,00 1 193,85 0,00 3 820,00 0,00 8 251,15
Czerwiec 13 265,00 0,00 0,00 0,00 1 193,85 0,00 3 820,00 0,00 8 251,15
Lipiec 13 265,00 176,27 72,24 0,00 1 193,85 15,08 3 735,00 0,00 8 072,56
Sierpień 13 265,00 176,27 72,24 0,00 1 193,85 15,08 3 735,00 0,00 8 072,56
Wrzesień 13 265,00 176,27 72,24 0,00 1 193,85 15,08 3 735,00 0,00 8 072,56
Październik 13 265,00 176,27 72,24 0,00 1 193,85 15,08 3 735,00 0,00 8 072,56
Listopad 13 265,00 176,27 72,24 0,00 1 193,85 15,08 3 735,00 0,00 8 072,56
Grudzień 13 265,00 176,27 72,24 0,00 1 193,85 15,08 3 735,00 0,00 8 072,56
Rocznie 159 180,00 1 057,62 433,44 0,00 14 326,20 0,00 43 530,00 0,00 99 742,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 051 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.