Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 444 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 230 zł
Ubezpieczenie chorobowe 375 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 190 zł
Zaliczka na podatek 590 zł
Całość - kwota brutto 15 325 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 325,00 1 495,72 229,88 375,46 1 190,15 12 974,00 590,00 11 443,79
Luty 15 325,00 1 495,72 229,88 375,46 1 190,15 12 974,00 590,00 11 443,79
Marzec 15 325,00 1 495,72 229,88 375,46 1 190,15 12 974,00 590,00 11 443,79
Kwiecień 15 325,00 1 495,72 229,88 375,46 1 190,15 12 974,00 590,00 11 443,79
Maj 15 325,00 1 495,72 229,88 375,46 1 190,15 12 974,00 590,00 11 443,79
Czerwiec 15 325,00 1 495,72 229,88 375,46 1 190,15 12 974,00 590,00 11 443,79
Lipiec 15 325,00 1 495,72 229,88 375,46 1 190,15 12 974,00 590,00 11 443,79
Sierpień 15 325,00 1 495,72 229,88 375,46 1 190,15 12 974,00 590,00 11 443,79
Wrzesień 15 325,00 1 495,72 229,88 375,46 1 190,15 12 974,00 590,00 11 443,79
Październik 15 325,00 1 495,72 229,88 375,46 1 190,15 12 974,00 2 051,00 9 982,79
Listopad 15 325,00 1 495,72 229,88 375,46 1 190,15 12 974,00 2 962,00 9 071,79
Grudzień 15 325,00 886,70 136,22 375,46 1 253,40 13 677,00 3 123,00 9 550,22
Rocznie 183 900,00 17 339,62 2 664,90 4 505,52 14 345,05 156 391,00 13 446,00 131 598,91
Wynagrodzenie pracownika 15 325 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 996 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 256 zł
Fundusz Pracy (FP) 375 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 464 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 325,00 1 495,72 996,13 255,93 390,79 18 463,57 zł
Luty 15 325,00 1 495,72 996,13 255,93 390,79 18 463,57 zł
Marzec 15 325,00 1 495,72 996,13 255,93 390,79 18 463,57 zł
Kwiecień 15 325,00 1 495,72 996,13 255,93 390,79 18 463,57 zł
Maj 15 325,00 1 495,72 996,13 255,93 390,79 18 463,57 zł
Czerwiec 15 325,00 1 495,72 996,13 255,93 390,79 18 463,57 zł
Lipiec 15 325,00 1 495,72 996,13 255,93 390,79 18 463,57 zł
Sierpień 15 325,00 1 495,72 996,13 255,93 390,79 18 463,57 zł
Wrzesień 15 325,00 1 495,72 996,13 255,93 390,79 18 463,57 zł
Październik 15 325,00 1 495,72 996,13 255,93 390,79 18 463,57 zł
Listopad 15 325,00 1 495,72 996,13 255,93 390,79 18 463,57 zł
Grudzień 15 325,00 886,70 590,47 255,93 390,79 17 448,89 zł
Rocznie 183 900,00 17 339,62 11 547,90 3 071,16 4 689,48 220 548,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 444 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 444 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 464 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 216 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 152 zł
Zaliczka na podatek 749 zł
Całość - kwota brutto 14 425 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Luty 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Marzec 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Kwiecień 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Maj 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Czerwiec 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Lipiec 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Sierpień 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Wrzesień 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Październik 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Listopad 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Grudzień 14 425,00 1 407,88 216,38 0,00 1 152,07 10 241,00 749,00 10 899,67
Rocznie 173 100,00 16 894,56 2 596,56 0,00 13 824,84 122 892,00 8 988,00 130 796,04
Wynagrodzenie pracownika 14 425 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 938 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 353 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 17 138 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Luty 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Marzec 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Kwiecień 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Maj 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Czerwiec 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Lipiec 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Sierpień 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Wrzesień 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Październik 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Listopad 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Grudzień 14 425,00 1 407,88 937,63 0,00 367,84 17 138,35 zł
Rocznie 173 100,00 16 894,56 11 251,56 0,00 4 414,08 205 660,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 425 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 138 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 716 zł
Całość - kwota brutto 12 616 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Luty 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Marzec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Kwiecień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Maj 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Czerwiec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Lipiec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Sierpień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Wrzesień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Październik 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Listopad 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Grudzień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Rocznie 151 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 116,00 20 592,00 130 800,00
Wynagrodzenie pracownika 12 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 616 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Luty 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Marzec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Kwiecień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Maj 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Czerwiec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Lipiec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Sierpień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Wrzesień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Październik 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Listopad 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Grudzień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Rocznie 151 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 616 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 616 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 979 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 136 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 979,00 0,00 11 157,00
Luty 13 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 779,00 0,00 9 357,00
Marzec 13 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 779,00 0,00 9 357,00
Kwiecień 13 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 779,00 0,00 9 357,00
Maj 13 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 779,00 0,00 9 357,00
Czerwiec 13 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 779,00 0,00 9 357,00
Lipiec 13 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 694,00 0,00 9 178,41
Sierpień 13 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 694,00 0,00 9 178,41
Wrzesień 13 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 694,00 0,00 9 178,41
Październik 13 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 694,00 0,00 9 178,41
Listopad 13 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 694,00 0,00 9 178,41
Grudzień 13 136,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 694,00 0,00 9 178,41
Rocznie 157 632,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 43 038,00 0,00 113 012,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 136 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 157 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.