Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 230 zł
Ubezpieczenie chorobowe 376 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 191 zł
Zaliczka na podatek 1 258 zł
Całość - kwota brutto 15 333 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 1 258,00 10 782,06
Luty 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 1 258,00 10 782,06
Marzec 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 1 258,00 10 782,06
Kwiecień 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 1 258,00 10 782,06
Maj 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 1 258,00 10 782,06
Czerwiec 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 1 258,00 10 782,06
Lipiec 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 1 258,00 10 782,06
Sierpień 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 1 258,00 10 782,06
Wrzesień 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 1 258,00 10 782,06
Październik 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 3 220,00 8 820,06
Listopad 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 4 154,00 7 886,06
Grudzień 15 333,00 1 496,50 230,00 375,66 1 190,78 12 981,00 4 154,00 7 886,06
Rocznie 183 996,00 17 958,00 2 760,00 4 507,92 14 289,36 155 772,00 8 558,00 121 630,72
Wynagrodzenie pracownika 15 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 997 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 256 zł
Fundusz Pracy (FP) 376 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 18 473 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Luty 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Marzec 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Kwiecień 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Maj 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Czerwiec 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Lipiec 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Sierpień 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Wrzesień 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Październik 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Listopad 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Grudzień 15 333,00 1 496,50 996,65 256,06 390,99 18 473,20 zł
Rocznie 183 996,00 17 958,00 11 959,80 3 072,72 4 691,88 221 678,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 782 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 782 zł netto poniesie łączny koszt równy 18 473 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 423 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 216 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 152 zł
Zaliczka na podatek 1 229 zł
Całość - kwota brutto 14 429 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Luty 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Marzec 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Kwiecień 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Maj 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Czerwiec 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Lipiec 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Sierpień 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Wrzesień 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Październik 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Listopad 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Grudzień 14 429,00 1 408,27 216,44 0,00 1 152,39 10 243,00 1 229,00 10 422,74
Rocznie 173 148,00 16 899,24 2 597,28 0,00 13 828,68 122 916,00 924,00 125 072,88
Wynagrodzenie pracownika 14 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 408 zł
Ubezpieczenie rentowe 938 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 354 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 17 143 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Luty 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Marzec 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Kwiecień 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Maj 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Czerwiec 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Lipiec 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Sierpień 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Wrzesień 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Październik 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Listopad 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Grudzień 14 429,00 1 408,27 937,89 0,00 367,94 17 143,10 zł
Rocznie 173 148,00 16 899,24 11 254,68 0,00 4 415,28 205 717,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 429 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 423 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 423 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 143 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 716 zł
Całość - kwota brutto 12 616 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Luty 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Marzec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Kwiecień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Maj 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Czerwiec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Lipiec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Sierpień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Wrzesień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Październik 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Listopad 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Grudzień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 093,00 1 716,00 10 900,00
Rocznie 151 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 116,00 20 592,00 130 800,00
Wynagrodzenie pracownika 12 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 616 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Luty 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Marzec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Kwiecień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Maj 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Czerwiec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Lipiec 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Sierpień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Wrzesień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Październik 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Listopad 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Grudzień 12 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 zł
Rocznie 151 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 616 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 616 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 183 zł
Zaliczka na podatek 1 981 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 13 144 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 13 144,00 0,00 0,00 0,00 1 182,96 0,00 1 981,00 0,00 9 980,04
Luty 13 144,00 0,00 0,00 0,00 1 182,96 0,00 3 781,00 0,00 8 180,04
Marzec 13 144,00 0,00 0,00 0,00 1 182,96 0,00 3 781,00 0,00 8 180,04
Kwiecień 13 144,00 0,00 0,00 0,00 1 182,96 0,00 3 781,00 0,00 8 180,04
Maj 13 144,00 0,00 0,00 0,00 1 182,96 0,00 3 781,00 0,00 8 180,04
Czerwiec 13 144,00 0,00 0,00 0,00 1 182,96 0,00 3 781,00 0,00 8 180,04
Lipiec 13 144,00 176,27 72,24 0,00 1 182,96 15,08 3 697,00 0,00 8 000,45
Sierpień 13 144,00 176,27 72,24 0,00 1 182,96 15,08 3 697,00 0,00 8 000,45
Wrzesień 13 144,00 176,27 72,24 0,00 1 182,96 15,08 3 697,00 0,00 8 000,45
Październik 13 144,00 176,27 72,24 0,00 1 182,96 15,08 3 697,00 0,00 8 000,45
Listopad 13 144,00 176,27 72,24 0,00 1 182,96 15,08 3 697,00 0,00 8 000,45
Grudzień 13 144,00 176,27 72,24 0,00 1 182,96 15,08 3 697,00 0,00 8 000,45
Rocznie 157 728,00 1 057,62 433,44 0,00 14 195,52 0,00 43 068,00 0,00 98 882,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 13 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 980 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.