Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 221 zł
Ubezpieczenie chorobowe 362 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 146 zł
Zaliczka na podatek 551 zł
Całość - kwota brutto 14 758 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 551,00 11 037,56
Luty 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 551,00 11 037,56
Marzec 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 551,00 11 037,56
Kwiecień 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 551,00 11 037,56
Maj 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 551,00 11 037,56
Czerwiec 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 551,00 11 037,56
Lipiec 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 551,00 11 037,56
Sierpień 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 551,00 11 037,56
Wrzesień 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 551,00 11 037,56
Październik 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 1 279,00 10 309,56
Listopad 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 2 849,00 8 739,56
Grudzień 14 758,00 1 440,38 221,37 361,57 1 146,12 12 485,00 2 849,00 8 739,56
Rocznie 177 096,00 17 284,56 2 656,44 4 338,84 13 753,44 149 820,00 11 936,00 127 126,72
Wynagrodzenie pracownika 14 758 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 959 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 246 zł
Fundusz Pracy (FP) 362 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 780 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Luty 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Marzec 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Kwiecień 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Maj 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Czerwiec 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Lipiec 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Sierpień 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Wrzesień 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Październik 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Listopad 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Grudzień 14 758,00 1 440,38 959,27 246,46 376,33 17 780,44 zł
Rocznie 177 096,00 17 284,56 11 511,24 2 957,52 4 515,96 213 365,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 758 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 038 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 11 038 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 780 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 356 zł
Ubezpieczenie rentowe 208 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 110 zł
Zaliczka na podatek 721 zł
Całość - kwota brutto 13 896 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Luty 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Marzec 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Kwiecień 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Maj 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Czerwiec 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Lipiec 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Sierpień 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Wrzesień 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Październik 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Listopad 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Grudzień 13 896,00 1 356,25 208,44 0,00 1 109,82 9 865,00 721,00 10 500,49
Rocznie 166 752,00 16 275,00 2 501,28 0,00 13 317,84 118 380,00 8 652,00 126 005,88
Wynagrodzenie pracownika 13 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 356 zł
Ubezpieczenie rentowe 903 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 340 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 510 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Luty 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Marzec 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Kwiecień 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Maj 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Czerwiec 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Lipiec 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Sierpień 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Wrzesień 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Październik 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Listopad 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Grudzień 13 896,00 1 356,25 903,24 0,00 354,35 16 509,84 zł
Rocznie 166 752,00 16 275,00 10 838,88 0,00 4 252,20 198 118,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 896 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 510 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 653 zł
Całość - kwota brutto 12 153 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Luty 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Marzec 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Kwiecień 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Maj 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Czerwiec 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Lipiec 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Sierpień 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Wrzesień 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Październik 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Listopad 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Grudzień 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 722,00 1 653,00 10 500,00
Rocznie 145 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 664,00 19 836,00 126 000,00
Wynagrodzenie pracownika 12 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 153 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Luty 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Marzec 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Kwiecień 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Maj 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Czerwiec 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Lipiec 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Sierpień 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Wrzesień 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Październik 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Listopad 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Grudzień 12 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,00 zł
Rocznie 145 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 153 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 153 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 825 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 655 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825,00 0,00 10 830,00
Luty 12 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 625,00 0,00 9 030,00
Marzec 12 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 625,00 0,00 9 030,00
Kwiecień 12 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 625,00 0,00 9 030,00
Maj 12 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 625,00 0,00 9 030,00
Czerwiec 12 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 625,00 0,00 9 030,00
Lipiec 12 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 540,00 0,00 8 851,41
Sierpień 12 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 540,00 0,00 8 851,41
Wrzesień 12 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 540,00 0,00 8 851,41
Październik 12 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 540,00 0,00 8 851,41
Listopad 12 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 540,00 0,00 8 851,41
Grudzień 12 655,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 3 540,00 0,00 8 851,41
Rocznie 151 860,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 41 190,00 0,00 109 088,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 830 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.