Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 219 zł
Ubezpieczenie chorobowe 358 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 136 zł
Zaliczka na podatek 1 184 zł
Całość - kwota brutto 14 625 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 1 184,00 10 300,12
Luty 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 1 184,00 10 300,12
Marzec 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 1 184,00 10 300,12
Kwiecień 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 1 184,00 10 300,12
Maj 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 1 184,00 10 300,12
Czerwiec 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 1 184,00 10 300,12
Lipiec 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 1 184,00 10 300,12
Sierpień 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 1 184,00 10 300,12
Wrzesień 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 1 184,00 10 300,12
Październik 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 1 924,00 9 560,12
Listopad 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 3 958,00 7 526,12
Grudzień 14 625,00 1 427,40 219,38 358,31 1 135,79 12 370,00 3 958,00 7 526,12
Rocznie 175 500,00 17 128,80 2 632,56 4 299,72 13 629,48 148 440,00 6 876,00 117 313,44
Wynagrodzenie pracownika 14 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 951 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 244 zł
Fundusz Pracy (FP) 358 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Luty 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Marzec 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Kwiecień 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Maj 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Czerwiec 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Lipiec 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Sierpień 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Wrzesień 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Październik 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Listopad 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Grudzień 14 625,00 1 427,40 950,63 244,24 372,94 17 620,21 zł
Rocznie 175 500,00 17 128,80 11 407,56 2 930,88 4 475,28 211 442,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 625 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 945 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 344 zł
Ubezpieczenie rentowe 207 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 100 zł
Zaliczka na podatek 1 173 zł
Całość - kwota brutto 13 768 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Luty 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Marzec 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Kwiecień 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Maj 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Czerwiec 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Lipiec 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Sierpień 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Wrzesień 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Październik 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Listopad 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Grudzień 13 768,00 1 343,76 206,52 0,00 1 099,59 9 774,00 1 173,00 9 945,25
Rocznie 165 216,00 16 125,12 2 478,24 0,00 13 195,08 117 288,00 876,00 119 343,00
Wynagrodzenie pracownika 13 768 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 344 zł
Ubezpieczenie rentowe 895 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 337 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 358 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Luty 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Marzec 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Kwiecień 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Maj 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Czerwiec 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Lipiec 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Sierpień 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Wrzesień 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Październik 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Listopad 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Grudzień 13 768,00 1 343,76 894,92 0,00 351,09 16 357,77 zł
Rocznie 165 216,00 16 125,12 10 739,04 0,00 4 213,08 196 293,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 13 768 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 945 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 9 945 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 358 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 637 zł
Całość - kwota brutto 12 037 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Luty 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Marzec 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Kwiecień 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Maj 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Czerwiec 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Lipiec 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Sierpień 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Wrzesień 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Październik 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Listopad 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Grudzień 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 630,00 1 637,00 10 400,00
Rocznie 144 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 560,00 19 644,00 124 800,00
Wynagrodzenie pracownika 12 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 037 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Luty 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Marzec 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Kwiecień 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Maj 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Czerwiec 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Lipiec 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Sierpień 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Wrzesień 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Październik 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Listopad 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Grudzień 12 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 037,00 zł
Rocznie 144 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 037 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 037 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 625 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 129 zł
Zaliczka na podatek 1 788 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 542 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 542,00 0,00 0,00 0,00 1 128,78 0,00 1 788,00 0,00 9 625,22
Luty 12 542,00 0,00 0,00 0,00 1 128,78 0,00 3 588,00 0,00 7 825,22
Marzec 12 542,00 0,00 0,00 0,00 1 128,78 0,00 3 588,00 0,00 7 825,22
Kwiecień 12 542,00 0,00 0,00 0,00 1 128,78 0,00 3 588,00 0,00 7 825,22
Maj 12 542,00 0,00 0,00 0,00 1 128,78 0,00 3 588,00 0,00 7 825,22
Czerwiec 12 542,00 0,00 0,00 0,00 1 128,78 0,00 3 588,00 0,00 7 825,22
Lipiec 12 542,00 176,27 72,24 0,00 1 128,78 15,08 3 504,00 0,00 7 645,63
Sierpień 12 542,00 176,27 72,24 0,00 1 128,78 15,08 3 504,00 0,00 7 645,63
Wrzesień 12 542,00 176,27 72,24 0,00 1 128,78 15,08 3 504,00 0,00 7 645,63
Październik 12 542,00 176,27 72,24 0,00 1 128,78 15,08 3 504,00 0,00 7 645,63
Listopad 12 542,00 176,27 72,24 0,00 1 128,78 15,08 3 504,00 0,00 7 645,63
Grudzień 12 542,00 176,27 72,24 0,00 1 128,78 15,08 3 504,00 0,00 7 645,63
Rocznie 150 504,00 1 057,62 433,44 0,00 13 545,36 0,00 40 752,00 0,00 94 625,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 625 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.