Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 492 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie chorobowe 365 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 158 zł
Zaliczka na podatek 1 214 zł
Całość - kwota brutto 14 908 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 1 214,00 10 492,34
Luty 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 1 214,00 10 492,34
Marzec 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 1 214,00 10 492,34
Kwiecień 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 1 214,00 10 492,34
Maj 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 1 214,00 10 492,34
Czerwiec 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 1 214,00 10 492,34
Lipiec 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 1 214,00 10 492,34
Sierpień 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 1 214,00 10 492,34
Wrzesień 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 1 214,00 10 492,34
Październik 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 2 442,00 9 264,34
Listopad 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 4 036,00 7 670,34
Grudzień 14 908,00 1 455,02 223,62 365,25 1 157,77 12 614,00 4 036,00 7 670,34
Rocznie 178 896,00 17 460,24 2 683,44 4 383,00 13 893,24 151 368,00 7 546,00 119 036,08
Wynagrodzenie pracownika 14 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 969 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 249 zł
Fundusz Pracy (FP) 365 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 961 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Luty 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Marzec 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Kwiecień 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Maj 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Czerwiec 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Lipiec 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Sierpień 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Wrzesień 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Październik 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Listopad 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Grudzień 14 908,00 1 455,02 969,02 248,96 380,16 17 961,16 zł
Rocznie 178 896,00 17 460,24 11 628,24 2 987,52 4 561,92 215 533,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 908 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 492 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 492 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 961 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 136 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 210 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 121 zł
Zaliczka na podatek 1 195 zł
Całość - kwota brutto 14 032 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Luty 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Marzec 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Kwiecień 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Maj 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Czerwiec 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Lipiec 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Sierpień 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Wrzesień 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Październik 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Listopad 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Grudzień 14 032,00 1 369,52 210,48 0,00 1 120,68 9 962,00 1 195,00 10 135,88
Rocznie 168 384,00 16 434,24 2 525,76 0,00 13 448,16 119 544,00 900,00 121 630,56
Wynagrodzenie pracownika 14 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 370 zł
Ubezpieczenie rentowe 912 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 344 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 671 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Luty 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Marzec 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Kwiecień 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Maj 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Czerwiec 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Lipiec 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Sierpień 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Wrzesień 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Październik 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Listopad 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Grudzień 14 032,00 1 369,52 912,08 0,00 357,81 16 671,41 zł
Rocznie 168 384,00 16 434,24 10 944,96 0,00 4 293,72 200 056,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 032 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 136 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 136 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 671 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 669 zł
Całość - kwota brutto 12 269 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Luty 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Marzec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Kwiecień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Maj 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Czerwiec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Lipiec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Sierpień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Wrzesień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Październik 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Listopad 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Grudzień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Rocznie 147 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 780,00 20 028,00 127 200,00
Wynagrodzenie pracownika 12 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 269 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Luty 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Marzec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Kwiecień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Maj 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Czerwiec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Lipiec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Sierpień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Wrzesień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Październik 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Listopad 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Grudzień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Rocznie 147 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 269 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 9 767 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 150 zł
Zaliczka na podatek 1 866 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 783 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 783,00 0,00 0,00 0,00 1 150,47 0,00 1 866,00 0,00 9 766,53
Luty 12 783,00 0,00 0,00 0,00 1 150,47 0,00 3 666,00 0,00 7 966,53
Marzec 12 783,00 0,00 0,00 0,00 1 150,47 0,00 3 666,00 0,00 7 966,53
Kwiecień 12 783,00 0,00 0,00 0,00 1 150,47 0,00 3 666,00 0,00 7 966,53
Maj 12 783,00 0,00 0,00 0,00 1 150,47 0,00 3 666,00 0,00 7 966,53
Czerwiec 12 783,00 0,00 0,00 0,00 1 150,47 0,00 3 666,00 0,00 7 966,53
Lipiec 12 783,00 176,27 72,24 0,00 1 150,47 15,08 3 581,00 0,00 7 787,94
Sierpień 12 783,00 176,27 72,24 0,00 1 150,47 15,08 3 581,00 0,00 7 787,94
Wrzesień 12 783,00 176,27 72,24 0,00 1 150,47 15,08 3 581,00 0,00 7 787,94
Październik 12 783,00 176,27 72,24 0,00 1 150,47 15,08 3 581,00 0,00 7 787,94
Listopad 12 783,00 176,27 72,24 0,00 1 150,47 15,08 3 581,00 0,00 7 787,94
Grudzień 12 783,00 176,27 72,24 0,00 1 150,47 15,08 3 581,00 0,00 7 787,94
Rocznie 153 396,00 1 057,62 433,44 0,00 13 805,64 0,00 41 682,00 0,00 96 326,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 783 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 767 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.