Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie chorobowe 365 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 157 zł
Zaliczka na podatek 1 103 zł
Całość - kwota brutto 14 904 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 904,00 1 454,63 223,56 365,15 1 157,46 12 611,00 1 103,00 10 600,20
Luty 14 904,00 1 454,63 223,56 365,15 1 157,46 12 611,00 1 103,00 10 600,20
Marzec 14 904,00 1 454,63 223,56 365,15 1 157,46 12 611,00 1 103,00 10 600,20
Kwiecień 14 904,00 1 454,63 223,56 365,15 1 157,46 12 611,00 1 103,00 10 600,20
Maj 14 904,00 1 454,63 223,56 365,15 1 157,46 12 611,00 1 103,00 10 600,20
Czerwiec 14 904,00 1 454,63 223,56 365,15 1 157,46 12 611,00 1 103,00 10 600,20
Lipiec 14 904,00 1 454,63 223,56 365,15 1 157,46 12 611,00 1 516,00 10 187,20
Sierpień 14 904,00 1 454,63 223,56 365,15 1 157,46 12 611,00 3 039,00 8 664,20
Wrzesień 14 904,00 1 454,63 223,56 365,15 1 157,46 12 611,00 3 039,00 8 664,20
Październik 14 904,00 1 454,63 223,56 365,15 1 157,46 12 611,00 3 039,00 8 664,20
Listopad 14 904,00 758,36 116,55 365,15 1 229,75 13 414,00 3 234,00 9 200,19
Grudzień 14 904,00 0,00 0,00 365,15 1 308,50 14 289,00 3 446,00 9 784,35
Rocznie 178 848,00 15 304,66 2 352,15 4 381,80 14 112,85 153 813,00 23 931,00 118 765,54
Wynagrodzenie pracownika 14 904 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 969 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 249 zł
Fundusz Pracy (FP) 365 zł
FGŚP 15 zł
Cała kwota 17 956 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 904,00 1 454,63 968,76 248,90 380,05 17 956,34 zł
Luty 14 904,00 1 454,63 968,76 248,90 380,05 17 956,34 zł
Marzec 14 904,00 1 454,63 968,76 248,90 380,05 17 956,34 zł
Kwiecień 14 904,00 1 454,63 968,76 248,90 380,05 17 956,34 zł
Maj 14 904,00 1 454,63 968,76 248,90 380,05 17 956,34 zł
Czerwiec 14 904,00 1 454,63 968,76 248,90 380,05 17 956,34 zł
Lipiec 14 904,00 1 454,63 968,76 248,90 380,05 17 956,34 zł
Sierpień 14 904,00 1 454,63 968,76 248,90 380,05 17 956,34 zł
Wrzesień 14 904,00 1 454,63 968,76 248,90 380,05 17 956,34 zł
Październik 14 904,00 1 454,63 968,76 248,90 380,05 17 956,34 zł
Listopad 14 904,00 758,36 505,05 248,90 380,05 16 796,36 zł
Grudzień 14 904,00 0,00 0,00 248,90 380,05 15 532,95 zł
Rocznie 178 848,00 15 304,66 10 192,65 2 986,80 4 560,60 211 892,71 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 14 904 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 17 956 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 369 zł
Ubezpieczenie rentowe 210 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 120 zł
Zaliczka na podatek 728 zł
Całość - kwota brutto 14 028 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 14 028,00 1 369,13 210,42 0,00 1 120,36 9 959,00 728,00 10 600,09
Luty 14 028,00 1 369,13 210,42 0,00 1 120,36 9 959,00 728,00 10 600,09
Marzec 14 028,00 1 369,13 210,42 0,00 1 120,36 9 959,00 728,00 10 600,09
Kwiecień 14 028,00 1 369,13 210,42 0,00 1 120,36 9 959,00 728,00 10 600,09
Maj 14 028,00 1 369,13 210,42 0,00 1 120,36 9 959,00 728,00 10 600,09
Czerwiec 14 028,00 1 369,13 210,42 0,00 1 120,36 9 959,00 728,00 10 600,09
Lipiec 14 028,00 1 369,13 210,42 0,00 1 120,36 9 959,00 728,00 10 600,09
Sierpień 14 028,00 1 369,13 210,42 0,00 1 120,36 9 959,00 728,00 10 600,09
Wrzesień 14 028,00 1 369,13 210,42 0,00 1 120,36 9 959,00 728,00 10 600,09
Październik 14 028,00 1 369,13 210,42 0,00 1 120,36 9 959,00 728,00 10 600,09
Listopad 14 028,00 1 369,13 210,42 0,00 1 120,36 9 959,00 728,00 10 600,09
Grudzień 14 028,00 244,23 37,53 0,00 1 237,16 10 997,00 804,00 11 705,08
Rocznie 168 336,00 15 304,66 2 352,15 0,00 13 561,12 120 546,00 8 812,00 128 306,07
Wynagrodzenie pracownika 14 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 369 zł
Ubezpieczenie rentowe 912 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 344 zł
FGŚP 14 zł
Cała kwota 16 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 14 028,00 1 369,13 911,82 0,00 357,72 16 666,67 zł
Luty 14 028,00 1 369,13 911,82 0,00 357,72 16 666,67 zł
Marzec 14 028,00 1 369,13 911,82 0,00 357,72 16 666,67 zł
Kwiecień 14 028,00 1 369,13 911,82 0,00 357,72 16 666,67 zł
Maj 14 028,00 1 369,13 911,82 0,00 357,72 16 666,67 zł
Czerwiec 14 028,00 1 369,13 911,82 0,00 357,72 16 666,67 zł
Lipiec 14 028,00 1 369,13 911,82 0,00 357,72 16 666,67 zł
Sierpień 14 028,00 1 369,13 911,82 0,00 357,72 16 666,67 zł
Wrzesień 14 028,00 1 369,13 911,82 0,00 357,72 16 666,67 zł
Październik 14 028,00 1 369,13 911,82 0,00 357,72 16 666,67 zł
Listopad 14 028,00 1 369,13 911,82 0,00 357,72 16 666,67 zł
Grudzień 14 028,00 244,23 162,63 0,00 357,72 14 792,58 zł
Rocznie 168 336,00 15 304,66 10 192,65 0,00 4 292,64 198 125,95 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 14 028 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 16 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 10 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 669 zł
Całość - kwota brutto 12 269 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Luty 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Marzec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Kwiecień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Maj 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Czerwiec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Lipiec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Sierpień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Wrzesień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Październik 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Listopad 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Grudzień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 815,00 1 669,00 10 600,00
Rocznie 147 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 780,00 20 028,00 127 200,00
Wynagrodzenie pracownika 12 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 12 269 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Luty 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Marzec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Kwiecień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Maj 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Czerwiec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Lipiec 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Sierpień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Wrzesień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Październik 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Listopad 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Grudzień 12 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 269,00 zł
Rocznie 147 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 269 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 10 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 1 817 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 12 779 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 12 779,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 817,00 0,00 10 599,66
Luty 12 779,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 817,00 0,00 10 599,66
Marzec 12 779,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 817,00 0,00 10 599,66
Kwiecień 12 779,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 817,00 0,00 10 599,66
Maj 12 779,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 817,00 0,00 10 599,66
Czerwiec 12 779,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 1 817,00 0,00 10 599,66
Lipiec 12 779,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 2 332,00 0,00 9 856,97
Sierpień 12 779,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 661,00 0,00 8 527,97
Wrzesień 12 779,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 661,00 0,00 8 527,97
Październik 12 779,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 661,00 0,00 8 527,97
Listopad 12 779,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 661,00 0,00 8 527,97
Grudzień 12 779,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 3 661,00 0,00 8 527,97
Rocznie 153 348,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 31 539,00 0,00 116 094,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 12 779 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 10 600 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ