Wzór umowy o dzieło

Wzór umowy o dzieło

Dostępny poniżej wzór umowy o dzieło może posłużyć zarówno zleceniodawcom, jak i wykonawcom dzieła, którego dotyczy umowa między stronami. Szablon umowy o dzieło został przygotowany według obowiązującego prawa, w funkcjonalnym i nowoczesnym szablonie graficznym.

Wzór umowy o dzieło wymaga samodzielnej edycji. Dokument jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi programami biurowymi, może być uzupełniany w MS Word oraz darmowymi aplikacjami do edycji tekstu (Open Office lub Libre Office). Zmiana danych w dokumencie jest łatwa i intuicyjna i nie powinna sprawiać problemów.

Umowa o dzieło stanowi bardzo atrakcyjną formę zatrudnienia i jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Taka forma pozyskania pracownika gwarantuje niskie koszty zatrudnienia, zaś pracownik dzięki brakowi obowiązku odprowadzenia składek ZUS otrzymuje większy dochód netto niż w przypadku innych umów. Sporządzenie dobrze sformułowanej umowy o dzieło może być problematyczne, jednak prawidłowo przygotowany wzór dokumentu pozwala bez problemów przygotować odpowiednią umowę. Poniżej objaśniamy, w jakich sytuacjach wskazane jest zawiązanie umowy o dzieło z wykonawcą i co charakteryzuje ten rodzaj umowy cywilnoprawnej.

Wzór umowy o dzieło

Umowa o dzieło zalicza się do najpopularniejszych umów cywilnoprawnych w naszym kraju. Ta forma zatrudnienia ma wiele zalet zarówno dla wykonawcy, jak i zleceniodawcy. W przeciwieństwie do umowy zlecenie w tym przypadku pracownik przyjmuje zlecenie nie na czynność, ale na konkretne dzieło, czyli efekty swojej pracy. Zleceniobiorca ma pełną dowolność sposobu wykonania dzieła oraz miejsca jego wykonania. Jedynie musi dostarczyć efekt swojej pracy zleceniodawcy. Należy jednak pamiętać, że osoba wykonująca dzieło ponosi odpowiedzialność za swoją pracę i musi w ramach umowy zadbać o jakość oraz poprawę ewentualnych wad.

Jedną z największych zalet umowy o dzieło są najniższe koszta zatrudnienia. Wykonawca będący podmiotem takiej umowy nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne. Jedynie zostaje na nią nałożony podatek dochodowy. Warto odnotować, że standardowo umowa o dzieło wiąże się z kosztami uzyskania przychodu w wysokości 20%. W przypadku, gdy przedmiotem jest dzieło objęte prawami autorskimi, koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%.

Kiedy wykorzystać wzór umowy o dzieło?

Umowy cywilnoprawne stosuje się więc w przypadku, gdy zlecone zajęcie nie ma charakteru ciągłego, nie musi być wykonywane w określonym miejscu i czasie, a zleceniodawcy zależy przede wszystkim na określonym efekcie podjętej pracy. Przedmiotem umowy o dzieło są zwykle twory materialne, jak wykonane czy przetworzone przedmioty, oraz niematerialne w postaci przykładowo wykonania cyfrowych projektów. Najważniejsze, aby dzieło było możliwe do weryfikacji po jego ukończeniu.

Należy pamiętać, aby na umowie o dzieło zawrzeć nie tylko informacje o zleceniodawcy i wykonawcy, ale także dokładnie określony termin wykonania dzieła oraz wszystkie jego szczegóły. Nasz wzór umowy o dzieło pomoże w odpowiednim przygotowaniu dokumentu. Co ważne, umowy o dzieło nie można wypowiedzieć, ale można od niej odstąpić w konkretnych sytuacjach. Wykonawca dzieła może odstąpić od umowy jedynie w sytuacji, gdy stworzenie dzieła wymaga współdziałania zleceniodawcy, ale ten odmawia współpracy. Większe możliwości odstąpienia od umowy ma zleceniodawca.

Umowa o dzieło odstąpienie

Choć umowy o dzieło nie można wypowiedzieć, w przypadku kłopotów z realizacją można zakończyć współpracę w inny sposób. Zleceniodawca może odstąpić od umowy o dzieło gdy:

  • efekt pracy ma wady niemożliwe do usunięcia;
  • wykonawca opóźnia rozpoczęcie lub zakończenie prac w taki sposób, że dzieło nie będzie gotowe na wyznaczony termin;
  • wykonawca tworzy dzieło w sposób sprzeczny z umową i nie reaguje na wezwania do zmiany sposobu wykonania;
  • wykonawca nie ukończył dzieła w terminie.

W przypadku odstąpienia od umowy przez zleceniodawcę wykonawcy należy się wynagrodzenie. Jeżeli powodem było wadliwe dzieło, to wynagrodzenie może zostać obniżone o koszty, jakie poniesie zleceniodawca, zlecając naprawę lub dokończenie innemu wykonawcy. W przypadku braku winy wykonawcy wynagrodzenie może zostać obniżone o kwotę, jaką wykonawca zaoszczędził poprzez niewykonanie dzieła.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki