Wzór umowy zlecenie

Wzór umowy zlecenie

Gotowy szablon umowy zlecenie możesz przekształcić wedle potrzeby, pobierając go w pliku .doc i uzupełniając go swoimi danymi. Wzór umowy zlecenie wymaga samodzielnej edycji za pomocą jednego z popularnych programów do pracy z tekstem. Dokument cechuje kompatybilność z programe MS Word oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office). Edycja naszego wzoru umowy zlecenie jest bardzo prosta i intuicyjna.

Umowa zlecenie jest bardzo popularną formą zatrudniania pracowników. Ten sposób nawiązania współpracy pozwala na pozyskanie wykonawcy do przeprowadzenia konkretnych czynności w określonym czasie. W przeciwieństwie do umowy o dzieło umowa zlecenie skupia się nie na ostatecznym efekcie prac, ale sumiennym wykonaniu zleconych czynności.

Wzór umowy zlecenie pozwoli na sprawne i bezbłędne przygotowanie stosownego dokumentu. Poglądowy dokument został przygotowany w taki sposób, aby łatwo można było przygotować spersonalizowaną umowę zlecenie. Jeśli poszukujesz gotowej treści takiego pisma, którą możesz wykorzystać niejednokrotnie, uzupełniając niezbędnymi danymi, warto pobrać szablon. Wzór umowy zlecenie zawiera wszystkie elementy wymagane przez aktualne przepisy prawa pracy, zadbano również o jego funkcjonalny i nowoczesny szablon graficzny.

Wzór umowy zlecenie

Umowa zlecenie stała się na przestrzeni ostatnich lat bardzo popularnym sposobem zatrudnienia, wręcz nadużywanym przez pracodawców ze względu na charakter cywilnoprawny, który nie zobowiązuje zleceniodawcy do przestrzegania wszystkich praw związanych ze stosunkiem pracy. Zlecenie jest szczególnie korzystną formą podjęcia zatrudnienia w przypadku prac sezonowych oraz zleceń terminowych, dlatego często wzór o umowę zlecenie jest poszukiwany przez przedsiębiorców działających np. w branży budowlanej. Pracownik zatrudniony na umowie zlecenie jest zobowiązany do starannego wykonania zleconego działania, ale w przypadku konieczności rozwiązania umowy jest to łatwiejsze i z szybszym skutkiem, niż w przypadku umowy o pracę.

Przygotowując umowę zlecenie, należy się wystrzegać umieszczania w niej pewnych elementów, które mogłyby być podstawą uznania dokumentu za umowę o pracę. Między innymi osoba zatrudniona na umowę zlecenie nie ma konieczności podporządkowania się poleceniom pracodawcy lub innych zatrudnionych osób, a jedynie ma wykonać zlecone na mocy umowy zadanie. Taki pracownik nie powinien mieć konkretnego miejsca zaszeregowania w zakładzie, ani określonych ram czasowych dotyczących wykonywania pracy. Zleceniobiorca może zawierać wiele umów zlecenie oraz łączyć je z pracą na etacie czy prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Kiedy podpisać umowę zlecenie?

Za pomocą umowy zlecenie pracodawcy bardzo często uzupełniają luki w swoich zespołach oraz zwiększają siłę roboczą potrzebną do wykonania jednorazowych zleceń. Umowę zlecenie należy sporządzić bardzo szczegółowo, określając dokładnie przedmiot zlecenia. W dokumencie powinny się znaleźć wymienione strony umowy, data rozpoczęcia oraz wygaśnięcia, jak i wynagrodzenie za zlecenie będące podmiotem umowy. Wszystkie elementy zostały odpowiednio wyszczególnione w naszym wzorze umowy zlecenie. Powinno się przygotować dwie umowy zlecenie, aby każda ze stron otrzymała oryginalny podpisany przez strony dokument.

Umowa zlecenie ma wiele zalet oraz wad zarówno dla zleceniobiorców, jak i zleceniodawców. Taka forma umowy cechuje się między innymi swobodą zawierania i rozwiązywania, a co za tym idzie, nie niesie za sobą okresu wypowiedzenia, chyba że ten został zawarty w umowie. Zleceniobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia pracy, co w pewnych sytuacjach może się okazać bardzo korzystne, z drugiej strony zleceniodawca może w każdej chwili zrezygnować z usług pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. W przypadku studentów do 26 roku życia umowa zlecenie jest zwolniona ze składek ZUS, co obniża koszty pracodawcy oraz zwiększa dochód zatrudnionego. Niestety osoba świadcząca pracę na mocy umowy zlecenia nie jest objęta świadczeniami takimi jak choćby płatny urlop.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki