Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Dokument został przygotowany w celu nawiązania stosunku pracy na okres próbny wskazany przez pracodawcę. Wzór umowy o pracę przygotowano w nowoczesnym i funkcjonalnym szablonie graficznym, który jest widoczny na podglądzie obok. Dostępny do pobrania umowy o pracę na okres próbny można zapisać w PDF lub DOC, a w razie potrzeby samodzielnie edytować i uzupełnić w programie MS Word lub w innym darmowym programie do edycji tekstu (Open Office lub Libre Office). Edytowanie dokumentu jest proste i nie wymaga wysokich umiejętności edytorskich.

Kontynuowanie stosunku pracy z pracownikiem po okresie próbnym dokonywane jest zwykle na podstawie umowy o pracę na czas określony, dzięki czemu zarówno zatrudniony, jak i pracodawca mogą współpracować przez określony czas, po czym podjąć decyzję o dalszym ciągu lub zaprzestaniu zatrudnienia.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Rynek nieruchomości to wymagająca branża, skupiająca w swych szeregach pracowników perfekcyjnie przygotowanych do pełnienia swoich obowiązków i jednocześnie, wyróżniających się oryginalnym podejściem do klienta. Aby móc dołączyć do tego grona, nie jest obecnie wymagane posiadanie licencji zawodowej, co znacznie otwiera możliwości osobom, nieposiadającym kierunkowych kwalifikacji. Umiejętności i wiedzy, niezbędnych w wykonywaniu zawodu agenta nieruchomości jest wiele, jednak najważniejsze z nich, warunkujące powodzenie w zawodzie, powinny znaleźć się w CV.

Rzeczowo i nieszablonowo…

Doskonałe CV agenta nieruchomości powinno być przejrzyste i czytelne. Uniwersalna czcionka, aktualne zdjęcie, umieszczone w lewym, górnym rogu (potwierdzające doskonałą prezencję, niezbędną w zawodzie agenta nieruchomości), wyraźnie zaznaczone dane osobowe, stworzą pozytywne, pierwsze wrażenie.
Aby dodać coś nietypowego, warto zamieścić krótkie podsumowanie, które w początkowej części CV stanie się krótką i czytelną informacją dla pracodawcy. Dobrym sposobem na stworzenie takiej mini prezentacji będzie wyobrażenie sobie, że szef prosi, aby w trzech zdaniach opisać się zawodowo. Po pierwsze trzeba wspomnieć, jak się nazywasz i jak długo pracujesz już w zawodzie. Po drugie, czy znasz techniki sprzedaży i potrafisz sprostać codziennym wymogom aktywnej pracy pod wpływem stresu. Po trzecie, na jakie stanowisko aplikujesz, z uzasadnieniem.

Konkretne informacje, ciekawa forma.

Zainteresowanie potencjalnego pracodawcy można wzbudzić na kilka sposobów: wymieniając liczny udział w kursach doszkalających, prezentując swoje ciekawe zainteresowania, zamieszczając to wszystko w nietypowej formie. Poza wspomnieniem o wykształceniu, którego profil łączy się z obowiązkami agenta nieruchomości, warto nadmienić o doświadczeniu, które pomogło zdobyć niezbędne umiejętności. Ciekawa forma, to np. ujęcie swoich kompetencji w nawiązaniu do realnych dokonań. Kolumny, w których tworzony jest dokument, mogą zawierać zestawienie swoich umiejętności z dotychczasowym doświadczeniem. Jeśli zamierzasz pochwalić się znajomością obsługo komputera, można w odniesieniu napisać, że doświadczenie zdobyło się w pracy na stanowisku biurowym. Jeśli mieliśmy do czynienia z aktywnymi technikami sprzedaży, podajemy przykład, na jakim stanowisku wykorzystywaliśmy takie umiejętności. Dokumentując znajomość języka obcego, warto wspomnieć o współpracy z klientami zagranicznymi. Aby wywrzeć pozytywne wrażanie na osobie, która akceptuje dokumenty aplikacyjne, warto swoje niezrealizowane do końca cele przedstawić jako realizowane możliwości. Pracodawca odczyta pozytywne nastawienie do rzeczywistości i ciągły rozwój.

CV sposobem na wyróżnienie się wśród konkurentów.

Umiejętności, mogące mieć wpływ na pracę, warto zaznaczyć w tworzeniu CV. Znajomość pracy z komputerem usprawni wykonywanie obowiązków, dzięki znajomości techniki prowadzenia pojazdów łatwo dotrzesz na spotkanie, otwartość oraz łatwość nawiązywania kontaktów, ułatwi znalezienie wspólnego języka z klientami, a wysoka kultura osobista wzbudzi zaufanie przy prezentowaniu nieruchomości. CV powinno być dokumentem, tworzącym spis atutów i dobrych cech, podnoszących szanse na rynku pracy.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki