List motywacyjny po angielsku

Aplikując do pracy, może się zdarzyć, że pracodawca będzie wymagał od kandydata, aby do CV dołączył on także list motywacyjny. W większych firmach częstym wymogiem jest, aby powyższe dokumenty były napisane po angielsku, gdyż przeważnie są to firmy międzynarodowe, lub pracodawca chce poznać stopień, w jakim kandydat zna język obcy. Dowiedz się więc, jak poprawnie napisać list motywacyjny w języku angielskim!

List motywacyjny jest pisemną prezentacją kandydata. Zawiera on informacje, które nie zostały zamieszczone w CV. Ponadto posiada uzasadnienie, dlaczego osoba ubiegająca się na dane stanowisko jest nim zainteresowana oraz jakie predyspozycje potrzebne do danej pracy posiada. Można w nim również napisać o wcześniejszych stanowiskach i opisać, jakie obowiązki były wykonywane. Dobrze jest też wspomnieć o zawodowych osiągnięciach.

Co więcej, list motywacyjny pokazuje także, czy kandydat posiada podstawową wiedzę na temat firmy, w której chce podjąć zatrudnienie – warto więc zaznaczyć, dlaczego jest się zainteresowanym właśnie tą firmą. Dokument ten powinien być napisany w taki sposób, aby pracodawca zaprosił Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Kiedy zostaniesz poproszony o dostarczenie listu motywacyjnego po angielsku, musisz pamiętać jeszcze o kilku innych, nie mniej ważnych kwestiach. Sprawdźmy jakich!

List motywacyjny po angielsku

Niektóre firmy wymagają od kandydatów ubiegających się na stanowisko pracy, aby list motywacyjny napisany był w języku angielskim. Najczęściej wynika to z tego faktu, że firmy te działają na skalę międzynarodową i zatrudniają obcokrajowców. Warto do tego zadania podejść na poważnie i zastanowić się, co chcemy w nim zawrzeć.

W Internecie wpisując hasło „list motywacyjny po angielsku wzór”, można znaleźć wiele przykładów gotowych listów motywacyjnych. Jednak kopiowanie ich to nienajlepszy pomysł. Warto poświęcić chwilę i napisać go samodzielnie. Niemal pewnym jest, że przyszły pracodawca to doceni. W razie problemów można dać swój list motywacyjny do przeczytania komuś, kto zna dobrze język angielski albo wspomóc się słownikiem.

Forma listu motywacyjnego po angielsku różni się nieco od tej, którą stosuje się przy listach pisanych po polsku. Jeżeli nie wiesz jak się za niego zabrać, upewnij się, że zawiera on wszystkie niezbędne elementy – zwroty, informacje czy utarte sformułowania. Poniżej zamieszczamy wskazówki, jak właściwie stworzyć taki dokument.

List motywacyjny po angielsku – krok po kroku

Istnieją różne szkoły, które zalecają konkretne ułożenie listu motywacyjnego po angielsku. Niemniej, tą najbardziej popularną formą jest opisana poniżej.

Na górze, po lewej stronie umieszcza się nadawcę, czyli informacje o Tobie. Zawiera się tu następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Opcjonalnie można zamieścić tytuł zawodowy, adres domowy lub linki do portali społecznościowych, np. LinkedIn, co jest szczególnie popularne za granicą oraz w międzynarodowych korporacjach.

Poniżej, po prawej stronie umieszcza się dane adresata. Wpisuje się jego imię i nazwisko, tytuł zawodowy, nazwę wraz z adresem firmy, do której się aplikuje.

Pod nagłówkiem niezbędne jest zawarcie zwrotu do adresata, tzw. Greetings, czyli powitania. Jeżeli uda się ustalić kto otrzyma list motywacyjny, najlepiej zwracać się bezpośrednio do tej osoby np. Dear John. Rekruter otrzymuje tu ważną informację o kandydacie – czyli taką, że zaangażował się on i dowiedział, kto jest odpowiedzialny za sprawy HR w firmie. Jeżeli jednak nie posiada się informacji, do kogo trafi list motywacyjny, można napisać: Dear Miss Maria, Dear Mr. Mith (więcej możliwości znajdziesz w przydatnych zwrotach poniżej).

Pod zwrotem tytułowym jest miejsce na wstęp, czyli tzw. Opening Paragraph. W tym paragrafie podaje się cel napisania listu motywacyjnego oraz to, że jest się zainteresowanym posadą. Warto wspomnieć skąd dowiedzieliśmy się o wolnym wakacie, na który się ubiegamy – np. z ogłoszenia, albo z portali społecznościowych, w których obserwujemy firmę.

Kolejny akapit to rozwinięcie, zwane Second Paragraph. Tu argumentuje się, dlaczego pracodawca powinien zatrudnić nas na danym stanowisku. Opisuje się w tym miejscu wcześniejsze doświadczenie i jakie obowiązki były wykonywane. Nie należy powielać informacji z CV, dlatego opisując doświadczenie, należy napisać, czego się nauczyliśmy, a nie tylko to, gdzie pracowaliśmy. Można powiązać je też z tym, jak zdobyte umiejętności będziemy wykorzystywać w nowej firmie. Osoba, która pisze list motywacyjny, musi przekonać przyszłego pracodawcę, że nadaje się do pracy na danym stanowisku, dlatego warto tej sekcji poświęcić sporo swojej uwagi.

Ostatni paragraf to zakończenie, czyli Closing Paragraph. Tu piszemy o zainteresowaniu pracą w danej firmie oraz prosimy o możliwość spotkania, gdzie szerzej przedstawimy swoją kandydaturę.

List motywacyjny kończy się zwrotem odpowiadającemu polskiemu „Pozdrawiam”, tzw. Formal Closing. W tym miejscu dobrze posłużyć się zwrotami takimi jak Yours faithfully czy Sincerely. Jeżeli do listu motywacyjnego dołączone są jakieś dodatkowe dokumenty, używa się zwrotu Attach lub Enclose i wymienia dodatkowe pliki – np. CV albo referencje. Na samym końcu należy złożyć odręczny podpis. Cały list motywacyjny powinien znaleźć się na jednej stronie A4.

List motywacyjny po angielsku – przydatne zwroty

Pisząc list motywacyjny w języku angielskim, warto wiedzieć, jakimi zwrotami się posłużyć, by był on napisany poprawie. Poniżej przedstawiamy zwroty, które warto wykorzystać w takim dokumencie:

 • Zwrot tytułowy – Greetings: możesz posłużyć się poniższymi powitaniami:
  • Dear Mr Mand – jeżeli dbiorcą jest mężczyzna i znasz jego nazwisko;
  • Dear Ms Mand – użyj, gdy dbiorcą jest kobieta i znasz jej nazwisko;
  • Dear Sir – kiedy piszesz do mężczyzny, ale nie znasz nazwiska;
  • Dear Madam – gdy piszesz do kobiety, ale nie znasz jej nazwiska;
  • Dear Sirs  lub To all whom it may concern – napisz, kiedy nie wiesz, do kogo piszesz.
 • Wstęp – Opening Paragraph:
  • I’m writting it – piszę w celu (…);
  • I’m writting in response to your advertisement posted on – piszę w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w (…);
  • I would like to apply for – chciałbym złożyć swoją kandydaturę na (…);
  • I wish to apply for – chciałbym ubiegać się (…).
 • Rozwinięcie – Second Paragraph:
  • I’m – jestem (taki i taki);
  • I can help with XX – mogę pomóc firmie w (…);
  • I have experience with – mam doświadczenie w (…);
  • I used to work at – pracowałem w (…);
  • My former duties included – do tej pory moimi obowiązkami było;
  • My strenghts are – do moich mocnych stron należy;
  • I believe I’m well suited for this position, as – sądzę, że idealnie pasuję na to stanowisko, ponieważ (…).
 • Zakończenie – Closing Paragraph:
  • My experience and knwledge can help in – moja wiedza i doświadczenie mogą pomóc w (…)
  • I look forward to hearing from you – czekam na kontakt od Państwa;
  • If you have questions, fell free to contact me – jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu;
  • I’m available from – jestem dostępny od (…).
 • Zwroty końcowe – Formal Closing: list motywacyjny możesz zakończyć następująco:
  • Yours faithfully;
  • Sincerely;
  • Thank you;
  • Best regards.
 • Dodatkowe zwroty, które mogą się przydać:
  • cover letterlist motywacyjny;
  • attach lub enclose – załącznik;
  • moreover lub what’s more – co więcej;
  • I know how to work under pressure – potrafię pracować pod presją;
  • I can assure you that – mogę zapewnić, że (…);
  • I’m a dedicated worker – jestem oddanym pracownikiem.

Dobrze, aby powyższe zwroty znalazły się w liście motywacyjnym pisanym w języku angielskim. Należy pamiętać, że jest to dokument i pożądane jest posługiwanie się słownictwem branżowym.

Pisząc list motywacyjny, niezależnie od tego w jakim języku, warto pamiętać o zasadach, jak powinien wyglądać taki dokument. Dodatkowo pisząc list motywacyjny w języku angielskim, pożądane jest wykorzystanie w nim zwrotów branżowych. Pamiętaj o tym, że stanowi on Twoją wizytówkę, zatem przed jego napisaniem zastanów się chwilę, co chcesz w nim zawrzeć, aby pracodawca zwrócił uwagę właśnie na Ciebie!

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 4,00 Liczba głosów: 4
Loading...
Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań